Vidi, voor onderzoekers die na hun promotie al enkele jaren onderzoek hebben verricht

Vidi biedt onderzoekers, die al een aantal jaren onderzoek doen op postdocniveau, in staat een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en daartoe zelf één of meer onderzoekers aan te stellen. De financiering bedraagt maximaal 850.000 euro. Onderzoekers die maximaal 8 jaar geleden zijn gepromoveerd, met of zonder vast dienstverband, uit binnen‐ of buitenland kunnen indienen.

Vidi en het NWO Talentprogramma

Vidi is een financieringsinstrument uit het NWO-Talentprogramma (voorheen Vernieuwingsimpuls). Het NWO-Talentprogramma biedt persoonsgebonden financiering aan talentvolle, creatieve onderzoekers. Het financieringsinstrument maakt het mogelijk onderzoek naar eigen keuze te doen. Sinds het NWO-Talentprogramma in 2000 is opgezet hebben al bijna tweeduizend talentvolle onderzoekers financiering ontvangen. Het NWO-Talentprogramma  wordt gefinancierd uit middelen van het ministerie van OCW.

Persoonsgerichte subsidie voor onderzoekers die na hun promotie al enkele jaren onderzoek hebben verricht

Het doel van het NWO‐Talentprogramma (Veni, Vidi en Vici) is creatieve ruimte scheppen voor avontuurlijke, talentvolle, baanbrekende onderzoekers, waarin zij onderzoek naar hun keuze kunnen doen, een eigen onderzoekslijn kunnen ontwikkelen en hun talent verder kunnen ontplooien. Met een persoonsgebonden subsidie kunnen de onderzoekers een eigen vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen die een structurele inbedding kan krijgen binnen een onderzoeksinstelling.

De Vidi-doelgroep bestaat uit excellente onderzoekers met een opvallend en origineel talent en een grote fascinatie voor het doen van uitdagend en grensverleggend onderzoek. De focus van het Vidi-voorstel ligt op vernieuwend en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek.

Wetenschapsdomein Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen

NWO is georganiseerd in 4 domeinen:

  • Exacte en Natuurwetenschappen (ENW);
  • Sociale en Geesteswetenschappen (SGW);
  • Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW); en
  • Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw).

ZonMw voert het NWO-Talentprogramma (Veni, Vidi en Vici) uit voor het domein van Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen in opdracht van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

Looptijd en budget

  • De Vidi subsidie-ronde staat open voor onderzoekers die op 1 oktober van het jaar van indienen maximaal acht jaar geleden gepromoveerd zijn.
  • De Vidi-onderzoeker kan met een maximaal subsidiebedrag van € 850.000,- aan de slag.
  • Onderzoekers kunnen maximaal twee keer een aanvraag indienen voor Vidi.
  • Ook buitenlandse onderzoekers kunnen deze financiering aanvragen.

Kijk voor algemene informatie over het NWO Talentprogramma op de NWO website.
Kijk voor meer informatie over het Vidi programma op de NWO website.

Commissie

Het wetenschapsdomein Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen (ZonMw) werkt net als de andere wetenschapsdomeinen van NWO met breed samengestelde commissies van wetenschappers die adviseren over kwaliteit en prioriteit van de aanvragen. 

Voorzitter
Prof. dr. M.M. (Maroeska) Rovers

Vicevoorzitter
Prof. dr. S. (Sarah) Durston

Leden
Prof. dr. D. (Debby) Bogaert
Dr. V.H.M. (Veerle) Coupé
Prof. dr. C.A.H.H. (Toos) Daemen
Prof. dr. M.I. (Mirjam) Geerlings
Prof. dr. R.W. (Rudi) Hendriks
Prof. dr. E.J. (Erno) Hermans
Prof. dr. J.R. (Judith) Homberg
Prof. dr. E.J. (Ewout) Hoorn
Prof. dr. ir. E. (Ellen) Kampman
Dr. H.E. (Hermien) Kan
Prof. dr. S.C. (Sabine) Linn
Dr. H.G.E. (Hil) Meijer
Prof. dr. J.J. (Jan) Molenaar
Prof. dr. D.A. (Daniël) Pijnappels
Prof. dr. M.G. (Marianne) Rots
Prof. dr. ir. C.I. (Clarisa) Sánchez Gutierrez
Prof. dr. K. (Kristel) Sleegers
Prof. dr. E. (Evelien) Smits
Prof. dr. F.J.T. (Frank) Staal
Prof. dr. G.J. (Gustav) Strijkers
Prof. dr. C.J.J. (Cees) Tack
Prof. dr. L.J.W. (Luc) van der Laan
Prof. dr. P. (Peter) van der Meer
Prof. dr. S.W.C. (Saskia) van Mil
Prof. dr. C.M.J.E. (Christina) Vandenbroucke-Grauls
Prof. dr. J. (Jan) Voorberg
Prof. dr. W.J. (Joost) Wiersinga
Dr. S. (Sveta) Zinger

Kenmerken

Status:
In uitvoering
Budget:
€ 0
Looptijd: 23%
Looptijd: 23 %

Contact

Roos Harmsen

Programmamanager
vidi [at] zonmw.nl

Lonneke Gaykema

Programmasecretaris
vidi [at] zonmw.nl

Yijun Hu

Programmasecretaris
vidi [at] zonmw.nl

Jacqueline Steenwinkel

Clusterassistent
vidi [at] zonmw.nl