Life Sciences Pre-seed Grant

De Pre-Seed Grant is onderdeel Life Sciences@Workprogramma van het Netherlands Genomics Initiative (NGI). Het doel van het programma is potentiële starters binnen deLife Sciences vanuit publieke kennisinstellingen te ondersteunen bij hun eerste stappen richting een commerciële toepassing van kennis. ZonMw heeft afgelopen jaren het programma Life Sciences Pre-Seed Grant uitgevoerd. ZonMw heeft al 15 jaar ervaring met het financieren van spin-offs vanuit kennisinstellingen.

Gehonoreerde projecten

Er zijn 11 subsidierondes geweest en 209 aanvragen ontvangen, waarvan 55 projecten gehonoreerd zijn. Inmiddels zijn 36 bedrijven opgericht en levert dit voor 180 fte werk. Aangezien een deel van de projecten nog loopt, is de verwachting dat binnen 2 jaar er nog meer bedrijven worden opgericht. De bedrijven richten zich onder meer op het ontwikkelen van geneesmiddelen, vroege diagnostiek en platformen voor drug development.

Subsidieronde?

Er komen geen nieuwe subsidierondes voor dit programma. Onderzoekers kunnen nu terecht bij het programma Take-off.

Meer informatie:

Kenmerken
Status:
Afgerond
Budget:
€ 9.000.000
Looptijd:
Jacqueline Selhorst
Programmamanager
selhorst [at] zonmw.nl