Actieplan eHealth

Actieplan eHealth

eHealth, de inzet van ICT ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid/gezondheidszorg, staat in de belangstelling. Overheid en vertegenwoordigers van het zorgveld hebben de overtuiging dat de reguliere toepassing van eHealth bijdraagt aan betaalbare, toegankelijke zorg van hoge kwaliteit en meer eigen regie voor patiënten.
ZonMw heeft het Actieplan eHealth opgesteld om implementatie en opschaling van eHealth-innovaties in de dagelijkse gezondheidszorg te versnellen. Het uitgangspunt is dat eHealth een middel is ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid of gezondheidszorg. Het plan richt zich op het volledige domein van preventie, gezondheid, zorg en welzijn.
Implementatieonderzoek wordt in het Actieplan eHealth gedefinieerd als onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren, de effectiviteit van invoerstrategieën en de mate van implementatie en opschaling. Het plan richt zich op financiers, beleidsmakers, beslissers en uitvoerders van implementatieonderzoek.

ICT doorbraakproject 'De zorg ontzorgd met ICT'

Onder het Actieplan eHealth is ook het ICT doorbraakproject 'De zorg ontzorgd met ICT' uitgevoerd. Hierbinnen zijn vier opschalingsinitiatieven ondersteund met als doel bewezen innovatieve ICT-oplossingen meer een breder in te zetten. Ook zijn ondersteunende activiteiten rondom eHealth en gemeenten, financiering van beeldschermzorg en digitale vaardigheden georganiseerd. Meer informatie kunt u vinden op de website.

Achtergrond

Een knelpunt voor innovaties zoals eHealth-diensten is de overgang van de pilot-fase naar implementatie en opschaling in de dagelijkse gezondheidszorg. Dit knelpunt zorgt ervoor dat al bewezen succesvolle eHealth-diensten blijven liggen. Er zijn voorbeelden van eHealth-diensten waarvan, ondanks positieve geluiden, voor belanghebbenden de meerwaarde niet of onvoldoende is aangetoond en/of de noodzakelijke bewijslast ontbreekt. Succes in pilots of positieve uitkomsten van bijvoorbeeld evaluatie- of kosteneffectiviteitsstudies geven geen garantie op succes in de praktijk. Om implementatie en opschaling tot een succes te maken spelen factoren een rol die in eerdere fasen van innovatie vaak onderbelicht blijven. Een belangrijke is bijvoorbeeld verandermanagement. De eHealth-innovatie moet ingepast worden in de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg en/of de dagelijkse praktijk moet zich aanpassen aan nieuwe mogelijkheden.

Implementatie lessen eHealth

De lessen uit het Actieplan eHealth en ICT doorbraakproject zijn samengevat in dit digitale magazine. Nieuwe lessen worden regelmatig toegevoegd.

Mediator Special over toepassingen van eHealth

Onderwerpen

Kenmerken
Status:
Afgerond
Budget:
€ 0
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %

Inge Valstar
Programmamanager
ICT_eHealth [at] zonmw.nl