Nieuwe kennis en technieken moeten niet alleen de zorgprofessionals in de praktijk bereiken, maar ook het onderwijs: daar worden de behandelaars van morgen opgeleid en krijgen zorgverleners na- en bijscholing.

Onderwijs moet state of the art zijn. ZonMw wil daarom dat zoveel mogelijk relevante kennis doorstroomt naar het onderwijs (mbo- en hbo-opleidingen, wetenschappelijk onderwijs en na- en bijscholing). Dat kan het beste worden gedaan door het onderwijs van begin af aan te betrekken bij het ontwikkelen van programma’s. Bijvoorbeeld door deskundigen uit het onderwijs te laten meedenken over onderzoeksvragen en uit te nodigen onderzoeksvoorstellen te beoordelen: zij weten immers het beste aan welke kennis het onderwijs behoefte heeft. Daarom is onderwijs – naast beleid, praktijk en onderzoek – een pijler onder de programma’s van ZonMw.

Relevantiecriteria

Onderwijs is één van de relevantiecriteria bij ZonMw. Dat betekent dat de daarvoor relevante projectvoorstellen alleen een kans maken op honorering als de indieners rekening houden met de implementatie van het onderwijs. Dat de relevantie op het gebied van onderwijs steeds meer wordt verwacht in de voorstellen is een feit. Immers de meeste ZonMw-programma’s leveren kennis en innovatieve technieken op voor de lerende zorgprofessional.

Leernetwerken

Via leernetwerken zorgen we voor een betere aansluiting van onderwijs en praktijk. Hierin werken docenten en zorgverleners samen aan deskundigheidsbevordering. Een mooi voorbeeld zijn de leernetwerken voor docenten en wijkverpleegkundigen.

Kennispleinen

Samen met andere partijen investeren we in interactieve platforms die de wisselwerking op gang brengen tussen ZonMw en het onderwijsveld. Een goed voorbeeld is Zorg voor Beter, dat maandelijks 100.000 bezoekers heeft. 

Kennispleinen als Zorg voor Beter brengen kennis in de juiste vorm naar het onderwijs. Tegelijk leert ZonMw op deze manier welke vragen er in het onderwijs leven. De relatie die we hebben met dergelijke kennispleinen is langjarig. We monitoren of ze goed werken en maken ze steeds beter.

Meer weten?

Wilt u weten hoe uw onderwijsinstelling kan deelnemen in ZonMw-programma’s? Wilt u meer weten over kennispleinen of deelnemen in een leernetwerk? Bent u op zoek naar kennis waarover ZonMw wellicht beschikt of heeft u andere vragen? Bekijk dan de webpagina over Onderwijs.  

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website