Samenwerking tussen onderzoek en bedrijfsleven vergroot de kans dat onderzoeksresultaten vertaald worden in nieuwe producten en werkwijzen. Daarnaast leidt deze samenwerking ertoe dat er meer geld wordt besteed aan onderzoek en innovatie.

Steeds vaker betrekt ZonMw het bedrijfsleven bij onderzoek. Soms is deelname door het bedrijfsleven aan ZonMw-onderzoek zelfs verplicht. Dat geldt bijvoorbeeld voor sommige programma’s die we uitvoeren voor de Topsector Life Sciences & Health. 

De deelname van het bedrijfsleven bestaat doorgaans niet alleen uit een financiële bijdrage. Het doel is dat het bedrijfsleven daadwerkelijk samenwerken met onderzoeksinstellingen. Met als resultaat dat er bijvoorbeeld nieuwe medische producten op de markt komen. Zo zorgt samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven ervoor dat kennis makkelijker een weg vindt naar de praktijk.

Cofinanciering 

Een andere manier om samenwerking tussen onderzoek en bedrijfsleven te stimuleren, is via cofinanciering. ZonMw kent verschillende programma’s waarbij wij slechts een deel van de projecten financieren; de andere helft komt dan van onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven.

Take-off  

Via het programma Take-Off stimuleert ZonMw in samenwerking met STW en NWO onder-nemerschap vanuit kennisinstellingen en onderzoeksinstituten. Voor onderzoek naar de haalbaarheid van commerciële toepassing van specifieke innovatieve kennis kan een subsidie worden aangevraagd. Wie vervolgens een onderneming opzet, kan in aanmerking komen voor een vroegefasetraject. Deze subsidie wordt verstrekt in de vorm van een geldlening.

MKB in Europa

In het programma MKB in Europa worden MKB’ers uit ZonMw projecten actief en op maat ondersteund. Het programma organiseert geen subsidierondes, maar wel gerichte voorlichting, advies en netwerkactiviteiten. Via het programma worden ondernemingen gestimuleerd om kennis verder te brengen, ze krijgen maatwerkadvies over passende financieringsinstrumenten en vergroten hun netwerk voor het vinden van potentiële partners en/of afnemers.

Meer weten?

Wilt u weten hoe uw bedrijf kan deelnemen in ZonMw-programma’s? Bekijkt u dan onze subsidiekalender. Verder organiseert ZonMw jaarlijks een dag over publiek-private samenwerking, bestemd voor onderzoekers en bedrijfsleven. Heeft u vragen, neemt u dan contact op met pps@zonmw.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website