Zorg moet effectief, betaalbaar en doelmatig zijn. Vernieuwing draagt daaraan bij. Daarom is het belangrijk dat uitkomsten van gezondheidsonderzoek de praktijk van preventie, welzijn en zorg bereiken. Zodat bijvoorbeeld nieuwe behandelmethoden ook snel worden toegepast.

Praktijkgericht programmeren bereiken we door vertegenwoordigers van de praktijk nauw bij de opzet van programma’s en uitvoering van projecten te betrekken. Denk aan de kennisgebruikers, zoals artsen, verpleegkundigen, zorginstellingen, verzekeraars en gemeenten, maar ook aan patiënten en cliënten. Om deze laatste groepen bij onderzoek te betrekken, werken we samen met de Patiëntenfederatie Nederland.

Kennisagenda’s

Kennisagenda’s vormen voor ZonMw een van de instrumenten om praktijkgericht te programmeren. Zij beschrijven de kennis die binnen een bepaald beroepsgebied ontwikkeld gaat worden. De agenda’s komen tot stand met inbreng van alle betrokken partijen. Naast de beroepsverenigingen, beleidsmakers en financiers, zijn dat ook organisaties van patiënten en cliënten. Door dit brede draagvlak is de verbinding met de praktijk sterk. Daarom sluiten we met onze programmering op deze kennisagenda’s aan. Nu al gebeurt dat in de curatieve zorg, in andere sectoren gaan we ermee aan de slag.

Gemeenten

Verder verrichten we praktijkgericht onderzoek voor onder meer gemeenten. Zij zijn verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van hun burgers, in samenspel met zorgaanbieders en verzekeraars. ZonMw financiert onderzoek en stimuleert toepassing van kennis, bijvoorbeeld via academische werkplaatsen en het publiceren van goede voorbeelden. Zo dragen we bij aan de verbetering van de werkwijzen van gemeenten, iets waar uiteindelijk de burger beter van wordt.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website