Als ervaringsdeskundige weet u als geen ander wat een bepaalde aandoening in de praktijk met zich meebrengt. Wat de belemmeringen zijn, wat het betekent om patiënt te zijn en wat er nodig is om weer grip te krijgen op uw ziekte en uw leven. Van deze kennis maken wij graag gebruik, zodat ons onderzoek zo goed mogelijk op de praktijk aansluit.

Participatie door ervaringsdeskundigen vinden we belangrijk en laten we daarom meewegen in de beoordeling van projectideeën. Die beoordeling vindt onder meer plaats aan de hand van algemene en (programma)specifieke relevantiecriteria. Participatie geldt als een van de algemene relevantiecriteria. Bij de beoordeling van projecten houden we rekening met de vraag wat de inbreng van belanghebbenden (waaronder patiënten en cliënten) is geweest bij de opzet van het project en wat hun rol is bij de uitvoering. En hoe relevant het project is voor de doelgroep van patiënten of cliënten.

Behalve patiënten en cliënten rekenen we ook anderen tot ervaringsdeskundigen. Denk aan mantelzorgers en zorgprofessionals. Of bijvoorbeeld mensen die een bepaalde groep vertegenwoordigen, zoals ouderen.  Het gaat om ervaringskennis in relatie tot gezondheid en welzijn.

Op vier manieren kunt u als ervaringsdeskundige uw kennis bij ZonMw inzetten:

Programmering

ZonMw werkt met programma’s. In een programma zoeken we naar mogelijkheden om de gezondheidszorg te verbeteren, vaak via onderzoek. Aan het opstellen van een programma gaat een uitgebreide gedachtewisseling vooraf, tussen onder meer beleidsmakers, vertegenwoordigers van de praktijk en onderzoekers. Ook uw inbreng helpt in dit stadium om het programma de juiste richting te geven.

Programma’s uitvoeren

Voor elk programma is er een programmacommissie. Deze commissie stelt oproepen op om projectvoorstellen in te dienen en beoordeelt vervolgens de projectideeën en subsidieaanvragen die binnenkomen. In deze commissie is zowel wetenschap als praktijk vertegenwoordigd. Ervaringsdeskundigheid hoort daar ook bij.

Deelnemen in panels

Programmacommissies maken regelmatig gebruik van panels. Hierin wordt meegedacht over de vraag of projectideeën en subsidieaanvragen relevant zijn voor de doelgroep. En of het onderzoek wel haalbaar is voor de patiënten die eraan deelnemen. Het spreekt voor zich dat ook hier de kennis van ervaringsdeskundigen van grote waarde is.

Mede opzetten en uitvoeren van onderzoek

Tot slot kunt u ook meewerken aan  het project zelf. Dat kan op vele manieren. U kunt een van de mede-indieners zijn van een projectidee, samen met de onderzoekers. Dat houdt in dat u een rol heeft bij de opzet en uitvoering van het onderzoek. Of dat u deelneemt in een klankbordgroep die tijdens de loop van het project tussenresultaten meebeoordeelt en zo bijdraagt aan het scherp houden van het programma.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op de pagina over het beleidsspeerpunt participatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website