Onderzoek dat ZonMw laat uitvoeren, helpt om effectief beleid te maken op het terrein van zorg en gezondheid, en om dit beleid te evalueren en bij te stellen. Daarmee heeft dit onderzoek een grote maatschappelijke impact.

Veel van het onderzoek dat ZonMw laat verrichten, is bedoeld om het beleid op het gebied van zorg en gezondheid te voeden: dit onderzoek helpt beleidsmakers keuzes te maken die goed zijn onderbouwd. Soms is de relatie met het beleid heel direct. Zoals bij onderzoek naar de wenselijkheid om een bepaalde vorm van bevolkingsonderzoek uit te voeren. En bij programma’s die primair bedoeld zijn om beleid te ontwikkelen. Denk aan het programma Gezonde Slagkracht, waarin gemeenten subsidie kregen om beleid te ontwikkelen dat een gezonde levensstijl stimuleert. Verder voeren we bijvoorbeeld ook projecten uit om het wetenschapsbeleid te verbeteren.

Effectonderzoek

Naast beleidsrelevant onderzoek, voeren we onderzoek uit naar de effecten van beleid. Een voorbeeld is de monitoring van het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid’, dat streeft naar een vitaler Nederland. Maar ook de evaluaties van wetten op het gebied van zorg en gezondheid die wij uitvoeren in opdracht van ministeries vallen onder dit type beleidsonderzoek. Evaluerend onderzoek doen we overigens ook in internationaal verband. Binnen More Years Better Lives bijvoorbeeld, vergelijken we systemen van sociale zekerheid, in het licht van de vergrijzende samenleving .

Voor wie?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is onze grootste afnemer van onderzoek voor en naar beleid. Dit ministerie noemt de kennis die wij laten ontwikkelen zelfs het fundament onder het beleid. Steeds vaker vervullen we deze taak echter ook voor beleidsmakers bij andere departementen.  In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten we bijvoorbeeld onderzoek doen naar de gezondheid op de werkplek van werkenden met een lage sociaaleconomische status. Dat onderzoek moet leiden tot interventies om de gezondheid van deze groep te verbeteren. 

Sinds 2015 zijn bij de decentralisaties taken op het gebied van het sociaal domein naar de gemeenten gegaan. ZonMw laat ook onderzoek uitvoeren waarmee beleidsmedewerkers bij gemeenten hun voordeel kunnen doen. Bekijk voor meer informatie, onder andere over reeds bestaande kennis, de pagina Kennis voor Gemeenten.

Meer weten?

Wilt u weten hoe ZonMw voor uw organisatie onderzoek kan uitvoeren waarmee u uw beleid beter kunt maken, neemt u dan contact met ons op. (info@zonmw.nl)

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website