Onderzoekers besteden aandacht aan datamanagement in alle stappen van de subsidieprocedure, tot aan het einde van hun project.

Let op! Deze pagina is niet meer actueel.
Ga naar de nieuwe pagina Fair data and datamanagement (Engels)


Uitgangspunten datamanagement zijn:

  • onderzoekers vullen alleen nog databestanden die vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn
  • onderzoekers gaan actief na of zij in hun project gebruik kunnen maken van bestaande databronnen

Datamanagement in ZonMw-procedures - in grote lijnen

Over het geheel genomen geldt de ZonMw-subsidiebepaling, artikel 20 over databestanden.

In de oproep van ZonMw voor projectideeën en of subsidieaanvragen staat Toegang tot data (en het daarvoor benodigde datamanagement) genoemd als een relevantiecriterium.

In een projectidee legt een onderzoekers uit of hij gebruik kan maken van bestaande data, of dat hij nieuwe data moet verzamelen. ZonMw geeft advies over de plannen.

Bij de uitwerking van de subsidieaanvraag oriënteert de onderzoeker zich vast op datamanagement (via het format van ZonMw voor een datamanagementplan). Hij betrekt expertise binnen zijn instituut en hij houdt rekening met datamanagement activiteiten in de planning en begroting. Hij hoeft echter nog geen datamanagementplan (DMP) in te dienen bij ZonMw.
Na honorering van de subsidieaanvraag stelt de onderzoeker een DMP op. Dit is conform de subsidiebepaling van ZonMw. Hij krijgt feedback op het DMP van ZonMw.

Gedurende het project kan de onderzoeker het DMP aanvullen en aanpassen. Bijvoorbeeld op advies van ZonMw, of als nieuwe mogelijkheden voor datamanagement zich aandienen.

Aan het einde van het project laat de onderzoeker zien dat zijn inspanningen hebben geleid tot een duurzaam opgeslagen dataverzameling, die vindbaar, toegankelijk en interoperabel is. Dat doet hij aan de hand van enkele kerngegevens.

Indien u in een subsidieprocedure zit of een lopend project heeft bij ZonMw, informeert ZonMw u automatisch over deze stappen.

Lees meer over artikel 20 in de Algemene subsidiebepalingen ZonMw.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website