Template datamanagementplan

Een onderzoeker maakt een datamanagementplan (DMP) wanneer zijn subsidieaanvraag is gehonoreerd. Met het template van het DMP doorloopt hij systematisch de onderdelen van datamanagement voor FAIR-data. Met de uitvoering van het DMP worden onderzoeksresultaten verifieerbaar én onderliggende data herbruikbaar.

Let op! Deze pagina is niet meer actueel.
Ga naar de nieuwe pagina Fair data and datamanagement (Engels)

 

Datamanagementplan maken

Templates voor een datamanagementplan

ZonMw heeft twee DMP-templates op DMPonline staan:

  • Nederlandstalig en Engelstalig format
  • DMP-template 2016 – 2018 voor onderzoekers die al een DMP hebben gemaakt.
  • DMP-template 2019, de geactualiseerde versie van template 2016-2018, voor onderzoekers die vanaf 1-1-2019 een DMP moeten maken (alleen Engelstalig)

Meer informatie (in Nederlands):

Informatie bij het DMP-template 2016-2018:   

More information (in English):

Information about the DMP-template 2016-2018:

Mag ik het DMP-template van mijn eigen instituut gebruiken?

Vanaf 2019 mag een onderzoeker ook het DMP-Template van zijn eigen instituut gebruiken, mits het door ZonMw is erkend.

ZonMw is in overleg met onderzoekinstituten om de templates te erkennen. Bekijk de lijst met onderzoekinstituten en hun erkende DMP-templates.

Als het DMP-template van een onderzoeksinstituut nog niet erkend is, kan een onderzoeker of datasteward daarover contact opnemen met het ZonMw-programmasecretariaat of toegangtotdata@zonmw.nl.

Dit past bij de nieuwe werkwijze van ZonMw voor datamanagement in ZonMw-projecten die ZonMw bezig is om in te voeren. Let op dat ZonMw geen feedback geeft op DMP’s op een template van het eigen instituut. ZonMw monitort alleen nog: de opbrengsten aan de hand van kerngegevens.
Binnenkort komt er een nieuwe website van ZonMw over FAIR data & datamanagement met meer informatie.

ZonMw en FAIR-data

Het datamanagementplan (DMP) is een levend document dat gedurende een project compleet gemaakt wordt en waar nodig aangepast. ZonMw geeft feedback op de DMP’s die in ZonMw-projecten worden gemaakt. Na afloop van uw project moet uit enkele kerngegevens blijken dat data inderdaad FAIR zijn.

Met dit format maakt de onderzoeker een datamanagementplan (DMP) waarmee onderzoeksdata FAIR worden (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), ofwel vindbaar, toegankelijk, interoperabel, herbruikbaar (en duurzaam opgeslagen).

Aanvullende informatie over datamanagement

Figure: Research data lifecycle (adapted from: UK data archive)

Lees ook het Handboek voor datastewardship (HANDS) van de NFU, waaraan ZonMw heeft meegewerkt.

Datamanagement en/of datastewardship kunnen ook worden gezien als een aantal opeenvolgende maatregelen in de ‘life cycle’ voor onderzoeksdata, die plaatsvinden in de verschillende fasen van een project:

  • data verzamelen en analyseren
  • data opleveren als resultaat van uw project
  • data bewaren tijdens en na afloop van het project
  • data beschikbaar stellen

Privacywetgeving (AVG/GDPR) en datamanagement in ZonMw-projecten

Laptop GDPR knop

ZonMw heeft de informatie over wet- en regelgeving aangepast in verband met de nieuwe privacywetgeving. Op de wegpagina staat de achtergrondinformatie. In het Nederlands- en Engelstalige template voor het DMP is het vragenblok 2. Wet- en regelgeving aangepast.

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Download

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website