Databestanden zijn een belangrijk resultaat van ZonMw-projecten. Onderzoeksresultaten én de onderliggende data moeten verifieerbaar zijn en herbruikbaar voor vervolgonderzoek of voor de onderbouwing van beleid en praktijk. Waar mogelijk benutten onderzoekers in ZonMw-projecten bestaande data.

Let op! Deze pagina is niet meer actueel.
Ga naar de nieuwe pagina Fair data and datamanagement (Engels)

Onderzoekers leveren daarom aan het eind van hun project data op die vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar, herbruikbaar en duurzaam opgeslagen zijn. Daarmee volgt ZonMw de breed toegepaste principes van FAIR-data; data die Findable, Accessible, Interoperable en Reusable zijn. In juni 2016 is in de werkwijze van ZonMw datamanagement onder de naam ‘Toegang tot Data’ gelanceerd.

Voor de onderzoeker betekent dit dat hij voor aanvang van het project een datamanagementplan opstelt. Hierin staat hoe hij zijn dataverzameling FAIR gaat maken. Daarnaast motiveert hij in de subsidieaanvraag of hij gebruik kan maken van bestaande data of dat hij nieuwe data gaat verzamelen.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Margreet Bloemers en Bas de Waard.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website