In totaal zijn 21 kennisvouchers Positieve gezondheid in de praktijk afgerond. Wilt u meer informatie over de opbrengsten, dan kunt u met de projectleiders contact opnemen.

 1. Wijk in beeld van Thuiszorg West-Brabant
 2. Ontwikkeling model en werkmethodes Positieve Gezondheid in woon- en werkomgeving van Louis Bolk Instituut
 3. IkPas als bijdrage aan een positieve gezondheid van GGD IJsselland
 4. Beeldverhalen en participatiechecker maken participatie in de wijk mogelijk van Pharos - kennis-en adviescentrum vluchtelingen, migranten  en gezondheidszorg
 5. Zelfredzaamheid bespreekbaar? Toepassing van de Gesprekstool voor Positieve gezondheid voor het verzamelen van de informatie voor het beoordelen van de zelfredzaamheid met de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) van GGD GHOR Nederland
 6. Vitaliteitsknooppunt van GGD West-Brabant
 7. Ontwikkeling van een instrument voor integrale aanpak positieve gezondheid in de wijk van Hogeschool van Amsterdam, GGD Amsterdam en de gemeente Amsterdam
 8. Contactmoment Adolescenten- doorontwikkeling van een interactieve online tool gebaseerd op Positieve Gezondheid van GGD Twente
 9. Positieve Gezondheid en M&Gezond in Emmenhout! van ProGez
 10. Positieve Gezondheidswijknetwerk in de gemeente Bergen (L) van Syntein
 11. De betekenis van het begrip Positieve Gezondheid in de publieke gezondheidszorg, in relatie tot bevorderen van gezond gedrag in achterstandsgroepen van VRK - GGD Kennemerland
 12. Bewegen op Recept: Samen op weg naar een praktische toolbox om via een integrale aanpak samenwerking en positieve gezondheid te bevorderen van Gezondheidscentrum De Roerdomp, Nieuwegein
 13. Eigen regie en participatie van Stichting Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn, Groningen
 14. Werken met positieve gezondheid in het gemeenteloket van GGD Gooi en Vechtstreek
 15. GG app helpt inwoners van Deventer bij versterken eigen regie van gemeente Deventer, Saxion Hogeschool, Eno/Salland zorgverzekeringen, Big Move Instituut, Raster welzijn, Caransscoop en GGD IJsselland
 16. Doorontwikkeling 'Beweegcoach' regio Oost-Groningen. Bewegen voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening in de gemeenten Oldambt, Bellingwedde en Vlagtwedde van Sportplein Groningen
 17. Handboek Implementatie Positieve Gezondheid in de regio van De Nieuwe Leefstijl, Kropswolde
 18. Wat betekent gezondheid voor zieke en gezonde kinderen? van UMCU
 19. Ontwikkeling applicatie voor ondersteuning leefstijlinterventie Goalkeeper van Hogeschool Groningen
 20. Positieve Gezondheid met Welzijn op Recept van Sociom
 21. Biowalking voor ouderen van Stichting Hervormd Centrum Pennemes, Zaandam

Pledgehouders 'Alles is Gezondheid...' konden in 2016 een aanvraag indienen voor kennisvouchers voor het (door)ontwikkelen van tools en werkvormen positieve gezondheid. Hun aanvraag kwam tot stand in samenwerking met een kennisorganisatie en een gemeente.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website