Nederlandse samenvatting

Brede gezondheidsbenaderingen, zoals Positieve Gezondheid, krijgen steeds meer draagvlak. Hierbij staat het perspectief van de mens centraal en gaat uit dat gezondheid meer is dan de aan- of afwezigheid van ziektes. Uit kwalitatieve onderzoeken blijkt dat het concept nog vrij onbekend is maar degene die het kennen enthousiast zijn. Er bestaat echter nog geen breed gedragen, valide, betrouwbaar en responsief meetinstrument om op objectieve wijze de effecten van het werken met brede gezondheidsbenaderingen te meten, ondanks diverse pogingen een dergelijk meetinstrument(artium) te ontwikkelen. Onder beleids-, zorg- en welzijnsprofessionals is er echter wel grote behoefte aan een dergelijk objectief meetinstrument.

In dit onderzoeksproject wordt met een systematische, wetenschappelijke en participatieve aanpak een meetinstrument(arium) ontwikkeld voor het meten van een brede benadering van gezondheid voor volwassenen en mensen in kwetsbare situatie (hoog risicogroepen en lage sociaaleconomische status). Dit meetinstrument(arium) kan gebruikt worden op het niveau van het individu, een organisatie en samenwerkingsverband. Dit instrument wordt ingezet in experimentele settings om objectief de effecten van zorginterventies of beleidsmaatregelen met betrekking tot de brede benadering van gezondheid te bepalen en gekeken of het meetinstrument bruikbaar is in de praktijk. De resultaten worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, op symposia, congressen en themabijeenkomsten, in nieuwsbrieven en met nieuwsbericht(en) op diverse websites en sociale media.

Voor langdurige kennisverspreiding zal een leernetwerk worden opgezet door middel van 'reflective monitoring in action' waarbij de onderzoekers, bestuurders, beleidsmakers en professionals die werken met brede benaderingen van gezondheid samen met leden van het bredere consortium Positieve Gezondheid, het consortium Gezond Meten en betrokkenen vanuit het NWO-programma Kwaliteit van Leven zullen participeren.

English summary

Integrative health approaches, such as Positive Health, are increasingly appreciated. This citizen centered perspective is characterized by the assumption that health is a multidimensional concept and not merely reflected by the presence or absence of a disease. However, in order to evaluate current interventions and programs using an integrative health approach, a widely supported, valid, reliable and responsive measurement is needed. Despite various attempts to measure constructs related to Positive Health, no valid measurement scale exist that capture the full dimensions of health that can be used across different patient groups and domains (eg. policy, social and healthcare domain). The aim of this proposal is to develop an integrative measurement scale by using a systematic, scientific and participatory approach to establish indicators for measuring health together with stakeholders in the policy, care and welfare domain as well as representatives of high risk groups. In the end this project aims to deliver a measurement instrument that can be used by adults and people in vulnerable situations (high-risk groups and those with low socio-economic status (SES)). The results will be published in scientific journals, at symposia, conferences and thematic meetings, in newsletters and with news item(s) on various websites and social media. For long-term knowledge dissemination and to create long-term support for the measurement instrument, a learning network will be set up by means of reflexive monitoring in action, in which continuous learning will be established in a learning network consisting of the researchers, administrators, policy makers and professionals who work with integrative health approaches, including members of the Positive Health consortium, the Gezond Meten consortium and stakeholders from the NWO Quality of Life program.

Consortium

Dit project wordt uitgevoerd door een consortium van Leids Universitair Medisch Centrum, Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân, Stichting Zuyd Hogeschool, Stichting Avans, Stichting Fontys, Vilans, Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis en Sardes. Er is nauwe samenwerking met Sardes / Alles is Gezondheid / Institute for Positive Health.

Projectleider

Dr. M.D. (Marieke) Spreeuwenberg, Maastricht University

Looptijd

1 mei 2022 t/m 1 mei 2025

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website