Eigenlijk is bijna niemand gezond volgens de gezondheidsdefinitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 1948. Deze definitie luidt namelijk: Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet van louter het ontbreken van ziekte. Want wie bevindt zich ooit in die toestand?

Hoe realistisch is de definitie nog? Deze brede en idealistische definitie met het hoge ideaal en erkenning voor sociale aspecten was toen baanbrekend. Ofschoon de definitie heel idealistisch is, blijft 95% van de zorg gericht op repareren, herstellen of voorkomen van medische ziekten en gebrek. Daarnaast spelen demografische ontwikkelingen een rol: meer ziekten door veroudering en toename chronische zieken.

Hoe houdbaar is de definitie? Technologische ontwikkelingen leiden tot het oprekken van het begrip ziekte door uitgebreidere diagnostiek en behandelmogelijkheden. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat de houdbaarheid van de definitie ter discussie staat: in de huidige definitie ontbreken de dynamiek en het vermogen om te adapteren.

Hoe kun je gezondheid ook omschrijven? Een andere omschrijving van gezondheid luidt 'Health as the ability to adapt and to self manage, in the face of social, physical and emotional challenges’. Deze omschrijving, die gezondheid dynamisch benadert en die veerkracht en zelfregie centraal stelt, heeft consequenties voor de doelstellingen en de inrichting van de gezondheidszorg.

Internationaal is op verschillende momenten discussie gestart over de gezondheidsdefinitie of een andere omschrijving van gezondheid. Wil je meer weten? Lees dan bijvoorbeeld:

  • het artikel ‘All systems go’ (Van der Greef, Nature, 2011)
  • het artikel 'How define health' (Huber et al, BMJ, 2010)
  • het beleidsdocument Ottawa Charter 1986
  • het begrip Salutogenese 1979
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website