ZonMw tijdlijn Positieve gezondheid https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Positieve gezondheid nl-nl Thu, 01 Oct 2020 01:44:49 +0200 Thu, 01 Oct 2020 01:44:49 +0200 TYPO3 news-6208 Mon, 21 Sep 2020 11:24:33 +0200 Denk mee over het meten van brede benadering van gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/denk-mee-over-het-meten-van-brede-benadering-van-gezondheid/ VWS heeft aan ZonMw gevraagd om de ontwikkeling te ondersteunen van een toetsbare set van instrumenten voor het meten van brede benadering van gezondheid, waaronder positieve gezondheid. De instrumenten zijn bedoeld voor organisaties en (decentrale) overheden om hun werk te kunnen evalueren vanuit een breed gezondheidsconcept, zoals ook de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid beschrijft. ZonMw maakt hiermee een start met het evalueerbaar maken van een brede benadering van gezondheid. Hiertoe zal ZonMw een gericht subsidietraject uit gaan zetten gericht op landelijke consortiumvorming.

Blogs

Het meten van positieve gezondheid houdt de gemoederen al lange tijd bezig en is niet gemakkelijk. Dit blijkt ook uit de aandacht voor dit onderwerp. In onderstaande blog van Caroline Terwee (Amsterdam UMC, locatie VUmc ) stelt zij dat het eigenlijk niet mogelijk is om Positieve Gezondheid te meten. Machteld Huber en Marja van Vliet (IPH) denken dat het wél kan: het onderscheid tussen gespreks- en meetinstrumenten hierbij kan een goed uitgangspunt zijn.  Lees de blogs hieronder om de discussie te volgen.

Oproep om mee te denken

Wilt u reageren of wilt u meedenken in de voorbereiding van een subsidietraject gericht op consortiumvorming voor de ontwikkeling van een set evaluatie instrumenten, neem dan contact met Marja Westhoff en Renata Klop.

Meer informatie

 

]]>
news-5894 Fri, 03 Jul 2020 14:56:40 +0200 De dokter gevloerd https://www.henw.org/artikelen/de-dokter-gevloerd?toegangscode=PApqyopRtrdb Stress is onverbrekelijk verbonden met het vak, maar huisartsen werken tegenwoordig wel onder hoogspanning en het aantal burn-outs neemt toe. Dat huisartsen gemotiveerd, gezond, vakbekwaam en productief blijven is hun eigen verantwoordelijkheid, maar ook die van de organisatie waarbinnen ze werken. Tijdig onderkennen van de eerste symptomen en een veilig werkklimaat verkleinen de kans op burn-out. news-5748 Wed, 10 Jun 2020 14:00:00 +0200 Dit zijn de voorlopige resultaten van onze projecten Gezonde wijk en leefomgeving https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/dit-zijn-de-voorlopige-resultaten-van-onze-projecten-gezonde-wijk-en-leefomgeving/ 35 projecten doen onderzoek naar aanpakken voor een gezonde wijk en leefomgeving en sociaal economische gezondheidsverschillen. Wat zijn achterliggende factoren? Wat werkt wél om gezondheid, gezond gedrag en meedoen in de samenleving te bevorderen? Projectleiders delen de voorlopige resultaten en geven tips aan beleidsmakers, uitvoerders en onderzoekers. De opbrengsten dienen als input en inspiratie voor de subsidieronde 'Gemeenten Samen Gezond'. Bekijk de projectencatalogus

In onze nieuwste publicatie vindt u de voorlopige resultaten van 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving.

Er komen 35 projecten aan bod. Deze zijn gestart in de periode 2016-2018. Een aantal projecten is al afgerond, de andere projecten lopen nog tot in 2022. 

In de publicatie staan projecten uit 4 verschillenden lopende ronden:

Tips en geleerde lessen

Werkt u aan beleid en uitvoering van gezondheidsbevordering in een gemeente? Dan willen we juist ú inspireren met deze publicatie.

De projectencatalogus staat vol met ‘lessons learned’. De projectleiders geven tips aan beleidsmakers, uitvoerders en onderzoekers. Bovendien krijgt u een mooi beeld van wat er zoal gebeurt, welke nieuwe inzichten er zijn en welke lessen de projectleiders hebben geleerd.

Nieuwe subsidieoproep 'Gemeenten Samen Gezond' opent voor de zomer

Deze nieuwe (kennis)opbrengsten dienen als input en ter inspiratie voor de komende subsidieronde ‘Gemeenten Samen Gezond - Voortgang maken met gezondheidsbevordering in de gemeentelijke praktijk’. Het is een ronde voor implementatietrajecten die beleid en uitvoering van gezondheidsbevordering in de gemeenten versterkt, gecombineerd met (actie) onderzoek. Deze ronde opent nog voor de zomer en moet de volgende stap zetten in het samenbrengen en toepassen van nieuwe kennis.

Bent u verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van gezondheidsbevordering in een gemeente en wilt u op basis van deze nieuwe en bestaande kennis voor een verbeterde praktijk een implementatietraject starten aan gezondheidsbevordering? En werkt u graag samen met onderzoekers?

Bekijk dan de projectencatalogus om te zien hoe u gebruik kunt maken van de opbrengsten en waar u kunt aansluiten op de lopende en afgeronde projecten. Houd de subsidiekalender en onze nieuwsbrief in de gaten voor het laatste nieuws over de komende subsidieoproep.

De komende subsidieronde is onderdeel van de programmalijn Kennisbenutting en implementatie van het preventieprogramma 2019-2022 ‘Integraal en met kennis aan de slag’.  

Preventieonderzoek naar gezonde wijk en leefomgeving

Gezondheid, gezond gedrag en kunnen meedoen in de samenleving worden beïnvloed door de sociale en fysieke omgeving en de sociaaleconomische status van mensen. De directe leefomgeving, de buurt of wijk met de aanwezige voorzieningen daarin, creëren kansen op of belemmeringen voor gezondheid.

Preventieonderzoek zorgt voor kennis over de gezonde wijk en leefomgeving. En dat deze kennis zijn weg vindt in de praktijk, zodat alle burgers er wat aan hebben. Dit doen we samen met onderzoekers, beleidsmakers, onderwijsinstellingen, gemeenten en professionals en met burgers zelf.

Meer informatie

 

]]>
news-5602 Wed, 03 Jun 2020 08:29:00 +0200 Interactief dashboard biedt overzicht meet-instrumenten kwaliteit van leven en gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/interactief-dashboard-biedt-overzicht-meet-instrumenten-kwaliteit-van-leven-en-gezondheid/ In het NWO-programma Kwaliteit van leven en gezondheid werkten onderzoekers uit de geesteswetenschappen en uit de medische wetenschappen de afgelopen jaren nauw samen om de kennis over kwaliteit van leven te vergroten. De opbrengst van een overkoepelend project uit dit programma is een totaaloverzicht van Nederlandse gezondheids-gerelateerde (generieke en multidimensionale) instrumenten van kwaliteit van leven en gezondheid zoals die gebruikt worden in de gezondheidssector. Optimale en passende meting

Met een interactief dashboard zijn specifieke kenmerken van deze instrumenten zichtbaar gemaakt,  zoals doelgroep, onderbouwing, conceptualisatie en dimensies. Ook zijn er voorbeelditems te vinden. Met het dashboard kan onderbouwd een keuze worden gemaakt voor een optimale en passende meting van kwaliteit van leven. Dit is goed bruikbaar bij de evaluatie van innovaties en bij de ondersteuning van beleid. De gebruiker kan hiermee op zoek gaan naar een instrument dat past bij een wens aan informatie over een bepaalde dimensie, zoals bijvoorbeeld ‘intimiteit’ en ‘autonomie’.

Verkend wordt of er uitbreiding en implementatie van het dashboard mogelijk is ten behoeve van beleidsmakers en onderzoekers.

Meer informatie

]]>
news-5757 Wed, 03 Jun 2020 08:17:00 +0200 'Verbeter het welzijn, begin bij de buurt' https://mediator.zonmw.nl/mediator-41/verbeter-het-welzijn-begin-bij-de-buurt/ Hoe kun je vanuit de kracht van burgers en verbeteringen in de wijk de ‘positieve gezondheid’ van mensen verbeteren? Het Louis Bolk Instituut onderzocht het met actieve bewoners in Venserpolder, een deel van Amsterdam Zuidoost. Lees meer over dit project over de Gezonde wijk en leefomgeving. news-5309 Tue, 11 Feb 2020 15:16:37 +0100 Onderzoek RIVM: enthousiasme over het gebruik van brede gezondheidsconcepten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-rivm-enthousiasme-over-het-gebruik-van-brede-gezondheidsconcepten/ Organisaties en initiatieven die met brede gezondheidsconcepten werken, blijken enthousiast en gemotiveerd om gezondheid op een bredere manier te benaderen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM naar het gebruik van deze concepten. In Nederland werken steeds meer partijen, waaronder zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD-en en onderwijsinstellingen vanuit een breed perspectief op gezondheid. Daarbij gaat het, naast lichamelijke kanten van gezondheid, ook om zaken als welbevinden, eigen regie, veerkracht en zingeving.

Het RIVM heeft het gebruik van brede gezondheidsconcepten in de praktijk onderzocht. Hieruit blijkt dat de organisaties en initiatieven die met deze concepten werken, enthousiast en gemotiveerd zijn om gezond­heid op een bredere manier te benaderen. Wel verschilt de manier waarop zij deze concepten invullen, sterk.

Een van de onderzochte projecten is een ZonMw-project van de Maastricht University. Hier staan organisaties en initiatieven in Limburg op het gebied van Positieve Gezondheid centraal. De universiteit wil op basis van de Limburgse ervaringen toewerken naar een handreiking voor beleidsmakers, zorgprofessionals en andere belanghebbenden om het werken met Positieve Gezondheid in de praktijk handen en voeten te geven.

Lees meer over de bevindingen van dit RIVM-onderzoek in het rapport.

Meer informatie

Rapport: Het gebruik van brede gezondheidsconcepten: inspirerend en uitdagend voor de praktijk
ZonMw-project: Een actiegerichte studie naar de introductie van Positieve Gezondheid in Limburg; geleerde lessen voor de uitrol naar andere regio’s
Programmapagina: www.zonmw.nl/positievegezondheid

]]>
news-4310 Wed, 10 Jul 2019 09:29:47 +0200 Kwaliteit van leven: wat is dat en hoe meet je dat? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kwaliteit-van-leven-wat-is-dat-en-hoe-meet-je-dat/ Het begrip ‘kwaliteit van leven’ krijgt steeds meer aandacht in de zorg. Maar hoe definieer je kwaliteit van leven, en hoe meet je het eigenlijk? Zes projecten deden onderzoek naar die vraagstukken en presenteerden de resultaten tijdens de slotbijeenkomst van het onderzoeksprogramma Kwaliteit van Leven en Gezondheid. Het onderzoeksprogramma Kwaliteit van Leven en Gezondheid richtte zich op de vraag wat kwaliteit van leven is, en op de analyse van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe meetinstrumenten daarvoor. Hierbij werd rekening gehouden met verschillen tussen mensen, zoals tussen psychiatrische patiënten, mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen of thuiswonende ouderen. Specifieke aandacht was er voor de verschillende niveaus van besluitvorming waar inzicht in kwaliteit van leven een rol kan spelen – van beslissingen op individueel patiëntniveau tot aan politieke besluitvorming.

Toepasbare onderzoeksresultaten voor de praktijk

Onderzoekers uit de geesteswetenschappen en uit de gezondheidswetenschappen werkten nauw samen om de kennis over kwaliteit van leven te vergroten. Tijdens de slotbijeenkomst presenteerden de onderzoeksprojecten zichzelf en de resultaten aan de hand van onderzoeksposters, korte filmpjes en een ‘meet and greet’ om het publiek inzicht te geven in de opbrengsten van het onderzoek. De filmpjes en posters zijn te bekijken via de link naar het verslag van de bijeenkomst onderaan dit bericht.

Policy brief

Prof. Martin van Hees (VU) presenteerde een policy brief, die hij samen met prof. Carmen Dirksen en dr. Merel Kimman (Universiteit Maastricht) ontwikkelde. Het document biedt een overzicht van de belangrijkste vraagstukken over kwaliteit van leven en gezondheid, onderzoeksresultaten en suggesties voor beleid en vervolgonderzoek. De policy brief werd in ontvangst genomen door Prof. Dr. Jet Bussemaker. Zij onderstreepte het nut van het stuk voor het verbeteren van de gezondheidszorg in Nederland: ‘De aandacht voor kwaliteit van leven maakt dat er meer gesproken kan worden over mensen dan over patiënten, meer over gezondheid dan over zorg’. Download hier de policy brief over kwaliteit van leven.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar wat er nog meer ter sprake kwam tijdens de slotbijeenkomst van het programma Kwaliteit van Leven en Gezondheid en wilt u de filmpjes en posters van de projecten bekijken? Ga dan naar het verslag van de bijeenkomst. Wilt u meer weten over het onderzoeksprogramma? Ga dan naar de programmapagina op de website van NWO.

]]>
news-4144 Tue, 04 Jun 2019 10:31:30 +0200 Vouchers ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ beschikbaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vouchers-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-beschikbaar/ Vandaag gaat de voucherregeling van het ZonMw-programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' (JZOJP) open. Met een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en het daarmee in kaart brengen van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Op basis van dit regiobeeld kunnen zij hun aanbod aan zorg, welzijn en ondersteuning verder ontwikkelen en nog beter aan laten sluiten op behoeftes van de mensen in de regio. Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen. Dat is de essentie van het ZonMw-programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' (JZOJP). Samen de zorg echt veranderen. Onnodig dure of overbodige zorg voorkomen. Zorg verplaatsen - naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving. En zorg vervangen door nieuwe en andere vormen van zorg.

Voucherregeling

Het ZonMw-programma JZOJP is er voor startende en bestaande regionale samenwerkingsverbanden die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn (willen gaan) bieden. Het programma bestaat uit 4 instrumenten: 3 impulsen en 1 voucherregeling. Vanaf vandaag kunnen vouchers aangevraagd worden tot 9 juli. Met een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en het daarmee in kaart brengen van de sociale en gezondheidssituatie van de bewoners van hun regio.

Subsidie en looptijd

De subsidie die met een voucher kan worden aangevraagd, bedraagt maximaal € 10.000,- en heeft een looptijd van maximaal 9 maanden. Een samenwerkingsverband kan maximaal 2 keer een voucher aanvragen; bijvoorbeeld een voor expertise en een voor data levering en bewerking. Na de zomer zal de regeling, mogelijk in aangepaste vorm, weer opengesteld worden.

Regiobeeld en regiovisie

Het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek begint bij een helder beeld van de regio: Wat doen we goed in de regio en wat kan beter? Welke zorg heeft deze regio in de toekomst nodig en hoe anticiperen we daarop met elkaar? Dit gedeelde regiobeeld vormt de basis waarop een regiovisie wordt bepaald: hoe laten we in de toekomst de zorg- en ondersteuning beter aansluiten bij de behoefte van mensen. Vandaar uit maakt elke partij - vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid - afspraken over de organisatie van zorg en ondersteuning. Dit resulteert in een gemeenschappelijke regionale opgave die maakt dat aanbieders en professionals de zorg zó organiseren dat de patiënt zich goed geholpen voelt in zijn dagelijks functioneren. En het geeft richting aan de inkoop door gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Regiobeeld.nl

Met een JZOJP voucher kan een regionaal netwerk externe expertise inzetten voor het vaststellen van het regiobeeld, gericht op de dataverzameling en –analyse. Ook het toevoegen van op maat toegesneden data van dataleveranciers is daarbij een optie. Als ondersteuning bij het in kaart brengen van de regionale opgave heeft VWS door het RIVM een basisdataset laten ontwikkelen. Met behulp van deze interactieve website regiobeeld.nl kan inzicht worden verkregen in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio.

Meer informatie

 

]]>
news-4080 Wed, 22 May 2019 14:11:07 +0200 Hoe kun je erachter komen wat de kwaliteit van leven is voor mensen met ernstige verstandelijke beperkingen? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hoe-kun-je-erachter-komen-wat-de-kwaliteit-van-leven-is-voor-mensen-met-ernstige-verstandelijke-bepe/ Het is ingewikkeld om iets te zeggen over de kwaliteit van leven van mensen met ernstige verstandelijke beperkingen omdat zij daar zelf niet over kunnen vertellen. Toch is dit cruciaal voor (beslissingen over) de zorg die zij ontvangen. Op het congres 'Kwaliteit van leven en gezondheid' delen onderzoekers hierover hun inzichten en bieden praktische handvatten. Aanmelden kan nog! Eén van de zes projecten van het vierjarige onderzoeksprogramma ‘Kwaliteit van Leven en Gezondheid’ van ZonMW en NWO onderzoekt hoe we de kwaliteit van leven van meervoudig gehandicapte mensen kunnen bespreken. Tijdens de slotbijeenkomst van het programma op 6 juni, delen de onderzoekers hun inzichten.
Heb jij hier in het dagelijkse werk of leven mee te maken? Ben je op zoek naar handvatten voor een beter gesprek over Kwaliteit van Leven bij meervoudig verstandelijk beperkte mensen? Kom naar de slotbijeenkomst van Kwaliteit van Leven en Gezondheid en ga in gesprek met de onderzoekers.

Meer informatie en aanmelden

Het congres vindt plaats op 6 juni in Utrecht. Hier vindt u meer informatie over het congres en kunt u zich kosteloos aanmelden.

 

]]>
news-2937 Mon, 03 Sep 2018 16:59:19 +0200 Positieve gezondheid: 25 procent minder verwijzingen naar tweede lijn https://www.zorgvisie.nl/positieve-gezondheid-minder-verwijzingen-naar-de-tweede-lijn/?tid=TIDP200713X53496F1A74C648C2A5C8107AFEB82BDDYI4&utm_medium=email&utm_source=Special%20newsletter%20Zorg%20Hot%20Topics%202018%20-%20Exclusief%20Zorg%20HOT%20Topics&utm_campaign=NB_Zorgvisie In het Limburgse Afferden werkt een huisartsenpraktijk volgens het concept Positieve gezondheid van Machteld Huber. Het resultaat: 25 procent minder verwijzingen naar de tweede lijn in drie jaar tijd.  

]]>
news-2921 Tue, 28 Aug 2018 10:33:21 +0200 WRR presenteert rapport over sociaaleconomische gezondheidsverschillen https://www.wrr.nl/actueel/nieuws/2018/08/27/zet-in-op-gezondheidswinst Hoewel we in de afgelopen jaren veel gezonder zijn gaan leven, zijn gezondheidsverschillen tussen groepen in de maatschappij niet kleiner geworden. Daarom stelt de WRR voor om niet langer gezondheidsverschillen centraal te stellen maar het gezondheidspotentieel. Hoe kan zoveel mogelijk gezondheidswinst behaald worden?  

]]>
news-2231 Tue, 06 Mar 2018 19:44:27 +0100 Positieve psychologie biedt een nieuwe invalshoek voor zelfmanagement https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/positieve-psychologie-biedt-een-nieuwe-invalshoek-voor-zelfmanagement/ In de brochure 'Mens bovenal' wordt op toegankelijke wijze de waarde van de positieve psychologie voor zelfmanagement bij chronische lichamelijke aandoeningen beschreven. De brochure is gebaseerd op de kennissynthese die de Universiteit Twente schreef in opdracht van ZonMw. Kennissynthese

Uit onderzoek naar zelfmanagement door mensen met chronische lichamelijke aandoeningen blijkt dat met name de fysieke aspecten ervan aandacht krijgen. Maar deze mensen hebben vaak ook te kampen met mentale en sociale aspecten van het leven met zo’n aandoening. ZonMw gaf de Universiteit Twente de opdracht  om een kennissynthese uit te voeren naar de toegevoegde waarde die de positieve psychologie kan bieden bij zelfmanagement.

Positieve psychologie

Positieve psychologie is een relatief nieuwe denkrichting in de psychologie, die op zoek gaat naar de condities waaronder mensen, privé of op het werk, tot bloei kunnen komen, talenten kunnen benutten en nieuwe bronnen van kracht en veerkracht kunnen aanboren. Deze sluit goed aan bij de bredere kijk op gezondheid, die ZonMw omarmt. Interventies die gebaseerd zijn op de positieve psychologie (PPI’s) kunnen van meerwaarde zijn voor zelfmanagement bij mensen met chronische lichamelijke aandoeningen, blijkt uit de kennissynthese. Ze kunnen bijdragen aan het vinden van een betere balans tussen ‘kwetsbaarheid’ en ‘kracht’.  De wetenschappelijke onderbouwing en de verdere vertaling van de beschikbare kennis naar handelingsperspectieven voor zorgprofessionals en patiënten vraagt om verdere uitwerking en draagvlak.

Verder in gesprek

De komende periode gaan de onderzoekers van de Universiteit Twente en ZonMw in gesprek over de inhoud van de brochure met Iederin en Patiëntenfederatie Nederland en het werkveld van onderzoekers en zorgprofessionals. Ook tijdens het congres ‘Positieve psychologie’ op 9 maart 2018 kan in de workshop ‘Vitaal en gezond met een chronische aandoening’ van Christina Bode, een van de auteurs van de kennissynthese, van gedachten gewisseld worden.

Meer informatie

]]>
news-1817 Tue, 13 Feb 2018 10:45:00 +0100 Stand van zaken subsidieoproepen Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/stand-van-zaken-subsidieoproepen-goed-gebruik-hulpmiddelenzorg/ Op dit moment zijn de subsidieoproepen 'open ronde 1' en de stimuleringssubsidieronde 1' voor het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg gesloten. In beide rondes zijn 8 voorstellen binnengekomen. In het najaar 2018 volgt open subsidieronde 2. Bent u onderzoeker, zorgprofessional of op een andere manier betrokken? Lees dan snel verder hoe u aan de slag kunt.

Tijdpad

Het tijdpad voor de open ronde ziet er als volgt uit:

Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag: 1 februari 2018
Ontvangst commentaar referenten: begin maart 2018
Deadline indienen wederhoor: medio maart 2018
Besluit: uiterlijk 1 juni 2018
Uiterlijke startdatum projecten: uiterlijk 1 december 2018

Het besluit van de stimuleringssubsidies wordt uiterlijk eind februari 2018 genomen.

Open ronde 2

Voor de zomer van 2018 stellen we ‘open ronde 2’ open. Deze is interessant u als u nog niet heeft ingediend in de eerste ronde(s). Bijvoorbeeld als u met behulp van de stimuleringssubsidie eerst voorbereidingen heeft getroffen. Of als u al een concreet idee heeft, maar de deadline van open ronde 1 niet heeft gehaald. In open ronde 2 vragen we eerst om een projectidee, daarna om de uitgewerkte aanvraag.


Hulpmiddelenzorg

Bij de subsidieoproepen hoort een bijlage Kaders programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg. Hier in leest u de afbakening van het programma op onderwerp en op type onderzoek. Zo bent u op de hoogte van wat wel en niet past. Lees ook het nieuwsbericht Wat is doelmatigheidsonderzoek? Hierin wordt uitgebreider toegelicht wat doelmatigheidsonderzoek is.

 

 

Do's en don'ts

 

Gaat u subsidie aanvragen? Bekijk dan vooraf even dit filmpje. Hierin vertelt Manuela Joore over de do's en don'ts bij een subsidieaanvraag.

 

 

 

]]>
news-2113 Thu, 01 Feb 2018 09:17:00 +0100 NHG lanceert nationale onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde https://www.nhg.org/actueel/nieuws/lancering-nationale-onderzoeksagenda-huisartsgeneeskunde Op 1 februari nam Jeroen Geurts het eerste exemplaar van de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde in ontvangst van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De agenda kwam tot stand in samenwerking met alle universitaire afdelingen huisartsgeneeskunde en bevat bijna 800 huisartsgeneeskundig relevante onderzoeksvragen. ZonMw onderschrijft het belang en probeert de geprioriteerde onderwerpen in relevante programma’s op te nemen.  

]]>
news-2057 Tue, 12 Dec 2017 18:00:00 +0100 Het nieuwe leiderschap in de zorg vraagt om een visie op gezondheid https://www.skipr.nl/actueel/id32879-geld-niet-beperkende-factor-in-zorg-maar-leiderschap.html Michel van Schaik, directeur gezondheidszorg bij de Rabobank, vindt dat de zorg het over een heel andere boeg moet gooien. Hij stelt dat er veel zorg wordt geleverd die weinig bijdraagt aan de kwaliteit van leven van patiënten en cliënten. De zorg moet investeren in een 'vitaliteitsmodel' in plaats van in het huidige 'reparatiemodel'. Het nieuwe leiderschap in de zorg vraagt volgens hem dan ook om een visie op gezondheid, zoals die bijvoorbeeld onder aanvoering van Machteld Huber wordt beschreven als 'positieve gezondheid'.  

]]>
news-1919 Tue, 12 Dec 2017 09:40:33 +0100 ZonMw partner van International Conference on Integrated Care (ICIC) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-partner-van-international-conference-on-integrated-care-icic/ Van 23 t/m 25 mei 2018 organiseert de International Foundation for Integrated Care (IFIC) voor de 18e keer de International Conference on Integrated Care (ICIC). ZonMw is partner, net als het RIVM en Vilans. Deze internationale conferentie vindt plaats in Utrecht en gaat over geïntegreerde zorg en ondersteuning. De nadruk ligt op de waarde van mensen en populaties.

Paneldiscussie ZonMw

Henk Smid, directeur van ZonMw, leidt tijdens het ICIC een paneldiscussie over de brede definitie van gezondheid en de gevolgen hiervan voor beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk.

Komt u ook?

Doet u onderzoek binnen het aandachtsgebied van geïntegreerde zorg of houdt u zich bezig met beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk? Pak dan deze kans en breng uw onderzoek onder de aandacht van een internationale doelgroep. Meld u aan vóór 28 februari 2018 en krijg 10% korting met code EARLYBIRD. Ga naar de aanmeldpagina van ICIC 

Integrated Care Academy Award

Tijdens het congres vindt de uitreiking plaats voor de Integrated Care Academy Award voor beste paper en poster. Een comité van toonaangevende internationale experts kiest de beste paper en de beste poster (deadline voor inzending is verstreken). 

Waar en wanneer

Het ICIC vindt plaats van woensdag 23 mei t/m vrijdag 25 mei 2018 in het NBC Congrescentrum in Utrecht. De conferentie is met name interessant voor onderzoekers, clinici en managers die betrokken zijn bij het onderwerp integrated care en die geïntegreerde gezondheids- en sociale zorg leveren. Prijs voor deelname vanaf € 333,-.

Ga voor meer informatie naar de website van ICIC

]]>
news-1888 Tue, 05 Dec 2017 14:42:52 +0100 Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/challenge-vws-deel-ervaringen-technologie-verpleeghuis/ Doe mee aan de Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst en maak kans op begeleiding bij de implementatie van nieuwe technologie in uw verpleeghuis. Doel is om het werk van de professional aantrekkelijker te maken en de kwaliteit en veiligheid van zorg te vergroten door gebruik van nieuwe technologie. Aanmelden kan vanaf 20 januari 2018 tot en met vrijdag 2 maart 2018.  

]]>
news-1808 Thu, 16 Nov 2017 11:33:56 +0100 Themanummer Positieve gezondheid van Tijdschrift Positieve Psychologie (nov 2017) https://www.professioneelbegeleiden.nl/positieve-gezondheid-volledige-uitgave-14-artikelen 'Positieve gezondheid’ is een redelijk recent begrip dat onder andere vanuit de positieve psychologie en de medische wetenschappen in ontwikkeling is. Het begrip wordt in de 20e eeuw voor het eerst genoemd vanuit de invalshoek van de publieke gezondheid: positieve gezondheid staat gelijk aan gezond gedrag. Helder. Niet veel later introduceert Antonovsky het begrip ‘Salutogenese’: een combinatie van persoonlijke veerkracht bij herstel van ziekte en het in stand houden van gezondheid en het vermogen om te kunnen gaan met de vele complexe situaties van het dagelijkse leven.  

]]>
news-1553 Wed, 13 Sep 2017 15:22:00 +0200 Kunst doet leven: effecten op positieve gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kunst-doet-leven-effecten-op-positieve-gezondheid/ De directeuren-generaal van de ministeries van OCW en VWS, Barbera Wolfensberger en Kees van der Burg, hebben dinsdagmiddag 12 september de kennissynthese ‘Kunst en positieve gezondheid’ en het magazine ‘Kunst doet leven’ in ontvangst genomen. Kansrijke onderzoek- en ontwikkelrichtingen liggen in de ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en extramurale zorg.  

Wat gebeurt er op het vlak van cultuur en kunst in de zorg? En hoe wordt dit ervaren door cliënten, zorgprofessionals en zorgorganisaties? Deze vragen werden besproken tijdens de conferentie Cultuur, kunst en positieve gezondheid op 12 september 2017 in het Gemeentemuseum in Den Haag.

Sprekende voorbeelden

Journalist Hieke Jippes ging in gesprek met Frans Meerhoff (beleidsadviseur van de gemeente Emmen), Joyce Vlaming (zorgorganisatie AxionContinu) en Lennart Brinkhuis (beeldend kunstenaar). Zij gaven sprekende, inspirerende voorbeelden van de mogelijkheden en effecten. Zoals een man met zulke zwakke polsen dat hij al een jaar met braces was opgezadeld, na een uur werken die braces af liet doen en zei: ‘Dit kan ik gewoon!’. En een oudere mevrouw die zich na het samen met anderen zingen ‘opgezwiept’ voelt. Hun ervaringen zijn opgenomen in het magazine ‘Kunst doet leven’ dat tijdens de conferentie is gepresenteerd.

Kennissynthese

Hans van Oers heeft namens de begeleidingscommissie Cultuur en Langdurige Zorg de kennissynthese aangeboden aan de directeuren-generaal van de ministeries van OCW en VWS, Barbera Wolfensberger en Kees van de Burg. In opdracht van ZonMw voerde een consortium van Hogeschool Windesheim, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en Movisie een overzichtsstudie uit naar culturele (kunst)interventies met mensen die langdurig zorg en ondersteuning ontvangen met als eindproduct een kennissynthese.

Kennisagenda

De kennissynthese vormt een inbreng voor de kennisagenda die de ZonMw-begeleidingscommissie Cultuur en Langdurige Zorg de komende tijd gaat opstellen.

Praktijkvoorbeelden

De conferentie werd afgesloten met praktijkvoorbeelden in de vorm van dansvoorstelling CARDIAC 2.0 en een mini expositie door Beeldend Gesproken, een kunstuitleen van professionele kunstenaars met een psychiatrische achtergrond. De voorstelling CARDIAC 2.0 wordt gedanst door 4 mensen met een verstandelijke beperking en 4 professionele dansers.

Meer informatie

]]>
news-1745 Fri, 01 Sep 2017 15:53:00 +0200 JBZ omarmt als eerste ziekenhuis positieve gezondheid https://www.skipr.nl/actueel/id31552-jbz-omarmt-als-eerste-ziekenhuis-positieve-gezondheid.html Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) legt de komende jaren steeds meer de nadruk op 'gezondheidswelzijn' in plaats van op ziekte De strategie van het ziekenhuis wordt helemaal gebaseerd op positieve gezondheid. "Onze focus verschuift van behandeling naar het verbeteren van het functioneren in het dagelijks leven. Wat kunnen mensen wel en waar hebben ze zelf invloed op? De patiënt en maatwerk staan daarbij centraal."  

]]>
news-1523 Wed, 30 Aug 2017 11:44:00 +0200 Start van Open access publiceren in de gezondheidszorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/start-van-open-access-publiceren-in-de-gezondheidszorg/ Vandaag heeft VWS aan de Tweede Kamer het advies ‘Open access tot publicaties: Stand van zaken en implicaties voor volksgezondheidsbeleid’ aangeboden. VWS is hiermee het 3e ministerie dat aan de slag gaat met open access publiceren. Open access publiceren

Het advies is een belangrijk rapport voor de discussie in het over open access publiceren op het beleidsterrein van VWS. Het ministerie vindt open access publiceren belangrijk voor de wetenschap. Bovenal vindt het ministerie het van groot belang voor het publiek en de patiënt: open access voor publicaties draagt bij aan het in positie brengen van de patiënt en zijn belangen.

Wat is open access publiceren? Een publicatie is open access indien:

  • Deze vanaf de publicatiedatum vrij toegankelijk is, zowel wat betreft inzage als hergebruik, zonder verdere financiële en/of juridische drempels
  • Deze vindbaar is via een algemeen toegankelijk medium (het internet)

Inventarisatie door ZonMw

VWS heeft aan ZonMw de opdracht gegeven de doorvertaling van ontwikkelingen binnen open access tot publicaties te inventariseren. Naast de focus op wetenschappelijk onderzoek
richtte deze inventarisatie zich ook specifiek op het terrein van de (volks)gezondheid. I&O Research en Berenschot voerden de inventarisatie uit. Het resultaat is een belangrijk rapport voor de discussie over open access publiceren op het beleidsterrein van VWS. De aanbevelingen en aspecten in het rapport zijn specifiek voor gezondheidsonderzoek. Deze komen aan de orde in gesprekken van de coalitie die is opgericht. ZonMw maakt deel uit van deze coalitie.

Onwenselijke situatie

De huidige situatie van de toegankelijkheid en vindbaarheid van wetenschappelijke gezondheidsliteratuur is voor de meeste stakeholders onwenselijk. Wetenschappers buiten universiteiten en eindgebruikers zoals patiënten(organisaties), gezondheidsfondsen en artsen hebben slechts in beperkte mate of helemaal geen toegang tot de publicaties. Wetenschappers binnen universiteiten betalen veel geld om open access te kunnen publiceren in gerenommeerde tijdschriften.

Patiëntenparticipatie

Voor VWS staat patiëntenparticipatie hoog in het vaandel. Voor patiënten en burgers is naast de toegankelijkheid ook de begrijpelijkheid van publicaties een groot probleem. Het actief faciliteren en aanjagen van open access vereist gezamenlijk en overheidsbreed optreden door meer ministeries, in samenwerking met wetenschappelijke en maatschappelijke partners en in internationaal (Europees) verband.

Nationaal Plan Open Science

Dit advies over open access publiceren in de gezondheidszorg draagt bij aan het realiseren van de ambities van het Nationaal Plan Open Science. De belangrijkste ambities van dat plan zijn: 100% open access publiceren in 2020 en onderzoeksdata optimaal geschikt maken voor hergebruik. In februari 2017 lanceerden 10 partijen dit plan: VSNU, KNAW, NWO, Vereniging Hogescholen, KB, SURF, NFU, ZonMw, Promovendi Netwerk Nederland en GO FAIR. De totstandkoming van dit plan was afgesproken tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU in 2016, onder leiding van het ministerie van OCW.

Meer informatie

]]>
news-1486 Tue, 22 Aug 2017 10:50:00 +0200 Afronding kennisvouchers Positieve gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/afronding-kennisvouchers-positieve-gezondheid/ De Kennisvouchers Positieve gezondheid zitten in de afrondingsfase: van de 21 toegekende vouchers is de helft al bij ZonMw binnen. De rest volgt in oktober. Sinds de toekenning van de vouchers in het voorjaar van 2017 hebben de projectleiders het concept Positieve gezondheid toegepast in een bestaande interventie op locatie. In de afrondende fase maken zij nu een factsheet met informatie over hun project.

Wat is de opbrengst van de vouchers?

Wat hebben de projecten in totaal opgeleverd? Met welk resultaat zijn die interventies toegepast? Wat was de rol van de gemeente? Wie hebben financieel bijgedragen? En niet minder belangrijk: hoe gaan de projecten verder?

Evaluatie

ZonMw heeft Bureau Bartels gevraagd een overall-evaluatie uit te voeren. Daarvoor gebruiken zij de factsheets. Ook interviewen ze de projectleiders en partners. In december 2017 verwachten we hun eindrapport. Dit zullen we breed delen. Om te beginnen met de projectleiders en met stakeholders zoals 'Alles is Gezondheid...', Institute for Positive Health en GGD GHOR Nederland.

Meer informatie

]]>
news-1481 Thu, 17 Aug 2017 14:44:48 +0200 Like ZonMw op Facebook! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/like-zonmw-op-facebook/ news-1058 Wed, 12 Apr 2017 20:15:00 +0200 Martine Bouman ontvangt parel voor innovatieve gezondheidscommunicatie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/martine-bouman-ontvangt-parel-voor-innovatieve-gezondheidscommunicatie/ Moeilijk bereikbare doelgroepen bestaan niet, wel vormen van informatieoverdracht die bij bepaalde groepen niet aanslaan. Vanuit die visie werkt het Centrum voor Media & Gezondheid (CMG) aan leefstijlverbetering bij maatschappelijke groepen met een gezondheidsachterstand. Met innovatief onderzoek samen met wisselende (media-)partners ontwikkelt CMG verhalende, beeldende en interactieve vormen van communicatie voor kwetsbare – veelal jongere – doelgroepen. Oprichter en directeur prof. dr. Martine Bouman ontving op 12 april een ZonMw-parel tijdens het NCVGZ.

Onderscheidende projecten

De projecten van het CMG onderscheiden zich door oorspronkelijkheid, een wisselwerking tussen wetenschap, beleid en praktijk, grote betrokkenheid bij en van de doelgroep en sociale veranderingsgerichtheid. Jongeren gaan zelf op pad met een camera (project over gehoorschade), spelen scènes voor filmmateriaal, en zijn betrokken bij inhoud en uittesten van scripts voor soaps.

Positieve voorbeelden

Een recent innovatief project is Positive Deviance. Hiervoor zijn data uit de Jeugd Monitor Onderzoeken van de GGD Rotterdam-Rijnmond bij jongeren opnieuw geanalyseerd. Door te kijken naar de positieve afwijkingen van de standaarddeviatie zijn VMBO-scholen geïdentificeerd waar de mentale weerbaarheid van leerlingen beduidend hoger ligt dan op de andere VMBO-scholen. De onderzoekers hebben door observatie en gesprekken de aanpak op deze scholen onderzocht. Zo achterhaalden ze impliciete microgedragingen die het verschil maken. Bijvoorbeeld: een docente bleek ouders te bellen om hen te vertellen hoe goed hun kind het op school doet. Deze microgedragingen zijn op filmpjes gezet door de medewerkers de scènes te laten naspelen. Tijdens discussies op andere scholen kunnen ze daar inspireren tot ander (micro)gedrag.

Wat is een Parelproject?

De Parel is een prijs die enkele malen per jaar wordt uitgereikt aan ZonMw-projecten die als voorbeeld en inspiratie kunnen gelden voor de honderden projecten die jaarlijks van ZonMw subsidie ontvangen. De parels van ZonMw zijn de projecten die extra opvallen. Een ZonMw-parel sluit aan bij een actuele ontwikkeling in de gezondheidszorg, er is vaak sprake van samenwerking met verschillende partijen, de resultaten springen in het oog en zijn goed te implementeren in de praktijk.

Meer informatie

 

 

]]>
news-890 Fri, 24 Feb 2017 13:53:53 +0100 Positieve gezondheid in de praktijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/positieve-gezondheid-in-de-praktijk-2/ Vanuit het 5e Programma Preventie zijn binnen de subsidieronde 'Positieve gezondheid in de praktijk' 21 kennisvouchers gehonoreerd. De meeste projecten zijn al gestart. Vanaf april 2017 verwachten we de 1e resultaten. (Door)ontwikkelen van tools

Sommige projecten richten zich specifiek op het (door)ontwikelen van instrumenten (tools), zoals het project IkPas. Zwolle Gezonde Stad ontwikkelt samen met het lectoraat Verslaving van Hogeschool Windesheim een toolkit voor het

  • stimuleren van bedrijven en haar werknemers in de regio's van Zwolle Gezonde Stad en Vitaal Vechtdal tot deelname aan IkPas, 30 of 40 dagen zonder alcohol
  • ondersteunen van bedrijven en werknemers tijdens de IkPas-actie

De toolkit is straks beschikbaar, ook voor de andere GGD-regio's in het land. Het instrument ondersteunt de werving en organisatie van IkPas.

Werkvormen positieve gezondheid

In een ander project wordt de 'beweegcoach' doorontwikkeld zodat die beter aansluit bij de wensen van de  experts en de mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening. Deze interventie om te bewegen, en daarmee kwaliteit van leven stimuleert, wordt beschreven in een handboek met daarin richtlijnen en formats. Dit handboek is straks beschikbaar ook in andere regio's dan Oost-Groningen.

Meer informatie

 

]]>
news-862 Wed, 15 Feb 2017 08:58:00 +0100 Positieve gezondheid goed zichtbaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/positieve-gezondheid-goed-zichtbaar/ Op de jaarlijkse conferentie van 'Alles is gezondheid...' op 15 februari 2017 wordt uitgebreid aandacht besteed aan positieve gezondheid. Dat is niet nieuw: afgelopen 3 jaar is hier vanuit 'Alles is gezondheid...' veel aandacht aan besteed, bijvoorbeeld in de pledges. Conferentie 'Alles is gezondheid...'

De conferentie heeft als thema meegekregen 'De reis gaat verder!' met als metafoor het spoor. Een aantal projecten over positieve gezondheid presenteert zich. Deze projecten bouwen voort op eerdere aandacht voor positieve gezondheid binnen ZonMw-projecten:

  • Op de Beursvloer informeert het Netwerk positieve gezondheid u over de aanpak in de Noordelijke Maasvallei
  • On tour in Nederland brengt u naar de postwagen waar Twente gezond vertelt over positieve gezondheid als hun leidend beginsel voor hun netwerk
  • In de houtwagen ziet u welke slimme oplossingen Zuid-Limburg doorvoert op scholen, in de zorg en in wijken

Vertaling naar de preventiepraktijk

Binnen de subsidieronde ‘Positieve Gezondheid in de praktijk’ heeft ZonMw tot nu toe 18 projecten gehonoreerd. Pledgehouders 'Alles is Gezondheid...' konden een aanvraag indienen voor kennisvouchers voor het (door)ontwikkelen van tools en werkvormen positieve gezondheid. Zij deden dat in samenwerking met een kennisorganisatie en een gemeente.

ZonMw en 'Alles is gezondheid...'

Aan 'Alles is gezondheid...' draagt ZonMw bij met onderzoek en het stimuleren van doorontwikkeling van het begrip voor de praktijk. Het 5e Programma Preventie van ZonMw levert kennis op die bijdraagt aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie (NPP). Het NPP 'Alles is gezondheid…' bepaalt de komende jaren naast de uitvoeringsagenda ook de kaders van de langjarige onderzoeksprogrammering.

Meer informatie

 

]]>
news-376 Thu, 01 Dec 2016 00:00:00 +0100 Nieuwe website! Wat is veranderd? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-website-wat-is-veranderd/ De website van ZonMw is vernieuwd. Het grafisch ontwerp is in een eigentijds jasje gestoken, maar ook de informatie over subsidies, programma's en projecten is op een andere manier gebundeld. Subsidies

De informatie over subsidies is vereenvoudigd. Elke subsidieoproep heeft een korte samenvatting waarin u snel kunt zien of de oproep voor u interessant is. Naast deze korte samenvatting van de aanvraag staat bij elke subsidieoproep een pdf met de volledige subsidieoproep. Hierin staat alle specifieke informatie over de oproep.

Direct naar subsidies

Onderzoek & Resultaten

De programma's en projecten zijn gebundeld onder Onderzoek & Resultaten. Hier staat per onderwerp onder meer interessante resultaten uit onderzoeken, nieuwsberichten, publicaties en koppelingen met de programma's en projecten.

Overzicht thema's onder Onderzoek & Resultaten

Beleidsspeerpunten

ZonMw heeft ook diverse beleidsspeerpunten benoemd. Daarmee geven we richting aan de wijze waarop we kennis stimuleren en toepassen. Een overzicht van de beleidsspeerpunten staat onder meer op de pagina Over ZonMw

Direct naar Beleidsspeerpunten

]]>
news-121 Tue, 16 Aug 2016 16:13:00 +0200 Kennisvouchers Positieve Gezondheid beschikbaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisvouchers-positieve-gezondheid-beschikbaar/ Organisaties die zich met een pledge (belofte) verbinden aan de doelen van 'Alles is Gezondheid...', kunnen bij ZonMw een aanvraag indienen voor een kennisvoucher. Deze voucher is bedoeld voor het (door)ontwikkelen van tools en werkvormen voor Positieve Gezondheid. Kennisvouchers

Pledgehouders dienen een aanvraag in samenwerking met een praktijk-,  kennisorganisatie en een gemeente. Een aanvraag à € 15.000 kan ingediend worden tot en met 31 december 2016. Zodra het beschikbare budget op is, kan er niet meer ingediend worden. Het totale budget is €300.000.

Het inzetten van kennisvouchers is een relatief nieuw subsidie-instrument voor ZonMw. Met een kennisvoucher worden instrumenten/werkvormen (door) ontwikkeld die de praktijk en beleid in de publieke gezondheid lokaal verder helpen om Positieve Gezondheid te operationaliseren. Het gaat om een integrale aanpak die samenwerking tussen de verschillende sectoren stimuleert en die bijdraagt aan de gezondheid van de burger.

Positieve Gezondheid

Onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen gaan we in Nederland anders denken over het begrip gezondheid. In die denkwijze wordt gezondheid gezien als het vermogen van mensen om zich aan te passen en regie te voeren in het licht van de lichamelijke, sociale en emotionele uitdagingen die het leven stelt. Het begrip Positieve Gezondheid is in Nederland in 2012 geïntroduceerd door arts-onderzoeker Machteld Huber. Het begrip Positieve Gezondheid benadrukt de kracht van mensen en legt meer de nadruk op de mogelijkheden dan op de beperkingen door ziekte.

In het 5e Programma Preventie is het begrip Positieve Gezondheid het uitgangspunt. Uit dit programma komt het budget voor deze kennisvouchers.

'Alles is Gezondheid...'

'Alles is Gezondheid...' (AiG) is de naam van het Nationaal Programma Preventie (NPP). Dit programma bepaalt de komende jaren naast de uitvoeringsagenda ook de kaders van de langjarige onderzoeksprogrammering. Van de onderzoeksprogrammering is het 5e Programma Preventie een belangrijk onderdeel. De monitoring van het NPP maakt onderdeel uit van het 5e Programma Preventie.

In het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid (NPP/AiG)’ wordt vanuit een maatschappelijke beweging Positieve Gezondheid omarmd en wordt uitwerking van het begrip naar de praktijk gestimuleerd. Organisaties committeren zich met een pledge (belofte) om het begrip Positieve Gezondheid te ondersteunen en verder te brengen.

Meer informatie

]]>
news-1746 Fri, 01 Jul 2016 15:55:00 +0200 Definitie ‘gezondheid’ aan herziening toe https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/definitie-gezondheid-aan-herziening-toe.htm In een artikel in Medisch Contact (juni 2016) wordt gesproken over het ontbreken van het biopsychosociaal aspect in de omschrijving van Machteld Huber. Volgens het artikel slaat Huber met haar definitie van gezondheid de plank flink mis. "Zelfs iemand die suïcide overweegt, kun je volgens haar definitie gezond noemen. Tijd voor een beter alternatief."  

]]>
news-1747 Tue, 03 May 2016 15:57:00 +0200 ROS’en kiezen positie https://zorgenz.nl/nieuws/rosen-kiezen-positie/?platform=hootsuite De ROS’en sluiten aan bij de nieuwe kijk op gezondheidszorg van Machteld Huber. Dit staat in het recent verschenen Position Paper dat het ROS-netwerk heeft uitgebracht: ‘Onze route naar 2018: een krachtige partner in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken’. De ROS’en hebben de wind mee met zorg in de regio, wijk en buurt plus de verbinding tussen zorg, publieke gezondheid en welzijn. De 17 regionale organisaties willen over 2 jaar programmaleiders zijn in de belangrijkste bewegingen en veranderprocessen in de gezondheidszorg.  

]]>