ZonMw subsidieoproepen Positieve gezondheid https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Positieve gezondheid nl-nl Fri, 24 Sep 2021 00:36:08 +0200 Fri, 24 Sep 2021 00:36:08 +0200 TYPO3 news-7488 Mon, 12 Jul 2021 00:00:00 +0200 Ontwikkelen meetinstrumentarium brede benadering van gezondheid https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/ontwikkelen-meetinstrumentarium-brede-benadering-van-gezondheid/ Brede benadering van gezondheid staat voor wat voorheen werd bedoeld met de term positieve gezondheid. Deze brede benadering sluit aan bij het verbinden van (onderzoeks)domeinen binnen en buiten de gezondheidszorg. Het draagt bij aan een inclusieve samenleving. Dit betekent dat iedereen, ongeacht beperking of ziekte, volwaardig kan deelnemen. Preventie, zorg en welzijn raken daardoor steeds meer met elkaar verweven.