Ervaringsdeskundigen kunnen eraan bijdragen dat onderzoek beter aansluit op de behoeften in de dagelijkse praktijk. En dat uitkomsten beter geschikt zijn om toe te passen. Wetenschappelijke kennis en kennis van ervaringsdeskundigen vullen elkaar aan.

Daarom stimuleert ZonMw betrokkenheid van ervaringsdeskundigen in projecten. ZonMw betrekt ook ervaringsdeskundigen bij de programmering: bijvoorbeeld bij het opstellen van een programma, of om deel uit te maken van een programmacommissie.

Bij ervaringsdeskundigen gaat het niet alleen om patiënten of cliënten, maar ook om mantelzorgers, of vertegenwoordigers van een bepaalde groep, zoals jongeren of ouderen.

Uitgelicht

Jos Dekkers over Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg

Door ervaringsdeskundigen te betrekken, vergroten onderzoekers de kans dat resultaten goed aansluiten op de dagelijkse praktijk. Zo kunnen projectresultaten eerder en met meer succes worden toegepast. In dit filmpje vertelt Jos Dekkers, lid programmacommissie Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg, hier meer over. 

Bekijk het filmpje

Ondersteuningsprogramma ervaringsdeskundigen

ZonMw wil bijdragen aan een verbeterde inzet van ervaringsdeskundigen. Daarom loopt er nu een Ervaringsdeskundigen Ondersteuningsprogramma op de terreinen ggz en sociaal domein.

 

Beoordelen van subsidieaanvragen

ZonMw en Patiëntenfederatie Nederland hebben een convenant gesloten om panels van ervaringsdeskundigen in te zetten bij de beoordeling van projecten. ZonMw werkt ook samen met andere patiënten- en cliëntenorganisaties, zoals de Harteraad. de Hartstichting en Alzheimer Nederland.

Ervaringsdeskundigen kunnen beter dan wie ook beoordelen of het onderwerp van een project relevant is voor de doelgroep. Gaat het project over een probleem dat daadwerkelijk speelt? Heeft de doelgroep iets aan de uitkomsten van het onderzoek? Zijn er ervaringsdeskundigen die meewerken in het project? Ook kunnen zij aangeven of de aanpak van een project haalbaar is. Is de onderzoeksopzet niet te belastend voor de deelnemers aan het onderzoek? Is er voldoende tijd uitgetrokken dat ervaringsdeskundigen ook tot hun recht kunnen komen in de projectgroep?

Meedoen?

Heeft u interesse om deel uit te maken van een panel van ervaringsdeskundigen? Kijk dan eens hier:

Wetenschappers die in hun project willen samenwerken met ervaringsdeskundigen kloppen steeds vaker aan bij patiënten- en cliëntenorganisaties om deelnemers te vinden:

  • Patiëntenfederatie Nederland: vertegenwoordigt ruim 160 patiënten- en consumentenorganisaties
  • MIND: vertegenwoordigt cliënten- en familieorganisaties van mensen die psychische problemen hebben (gehad)
  • Ieder(in): is een netwerken voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Enkele panels van ervaringsdeskundigen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website