Participatie van belanghebbenden in projecten kan verschillende vormen hebben. Belangrijk is goed na te denken over de meest geschikte en haalbare vorm gezien het onderwerp van uw onderzoek of het probleem waar in het project aan wordt gewerkt.

Belanghebbenden kunnen verschillende rollen innemen binnen een project. Dan kan variëren: van geïnformeerd worden, via advies geven tot meebeslissen. Deze vormen en rollen kunnen per fase van een project verschillen.

Samenwerken met belanghebbenden is niet altijd eenvoudig, maar het levert wel iets op: meer impact. Resultaten die een oplossing bieden voor een daadwerkelijk probleem. Resultaten die bruikbaar zijn voor de praktijk. Omdat participatie zo veel verschillende vormen heeft, leeft bij velen de vraag: invulling geven aan participatie in je project, hoe doe je dat? Op deze pagina vindt u tools, tips en inspiratie om invulling te geven aan participatie in uw project.

Uitgelicht

Kickstarter patiëntenparticipatie bij onderzoek

Vrouw bekijkt de Kickstarter op haar computer

Waar begin je, als je met patiënten of cliënten wilt samenwerken in je onderzoek? Hoe betrek je patiënten of cliënten zinvol bij je onderzoek? Wat zijn valkuilen en succesfactoren in de samenwerking? En hoe vind je de juiste ervaringsdeskundigen? Onderzoekers kunnen nu voor de antwoorden terecht op de Kickstarter voor patiëntenparticipatie in onderzoek.

Naar de Kickstarter

Hoe zorg je dat patiëntenparticipatie in onderzoek écht van de grond komt?

portret van Eva Vroonland, Merel Sleeuw en Jolijn Wildeboer

Patiëntenparticipatie in onderzoek heeft maatschappelijke en wetenschappelijke meerwaarde. Maar blijkt niet eenvoudig vorm te geven. Dat lukt wel als financiers, patiënten en onderzoekers gezamenlijk, op meerdere terreinen tegelijkertijd, actie ondernemen.

Lees het artikel

Een 10 voor patiëntenparticipatie!

Afbeelding voorkant publicatie Een 10 voor patiëntenparticipatie

Deze uitgave is bedoeld om onderzoekers en patiënten nieuwsgierig te maken naar wat er zoal is geoogst op het gebied van patiëntenparticipatie in onderzoek. Wat zijn belangrijke inzichten? Welke afspraken zijn
handig? Welke hindernissen kun je tegenkomen? Wat valt er te leren van elkaars bloopers? Ook nodigt het boek uit om te kijken naar belangrijke uitdagingen voor de toekomst. 

Bekijk de publicatie

Fundamenteel onderzoek en patiëntenorganisaties: een verrassende combinatie!

voorblad van publicatie over fundamenteel onderzoek en patiëntenparticipatie

Steeds meer patiëntenorganisaties zijn actief betrokken bij het opzetten van wetenschappelijk onderzoek, soms resulterend in gen-identificatie of een behandeling. Dit boek schetst hoe een dergelijke samenwerking kan verlopen en vorm kan krijgen.

Lees de publicatie (PDF)

Participatiematrix

De Participatiematrix helpt om te bepalen welke rollen ervaringsdeskundigen of andere betrokkenen kunnen innemen in welke fase van je project.

Naar www.participatiematrix.nl

Literatuur over participatie

(Bron: Kennisplein Gehandicaptensector)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website