ZonMw wil bij voorkeur praktijkgericht programmeren en laat zich daarbij voeden door de kennisbehoeften van het veld.

Kennisagenda’s worden hierbij gezien als middelen van de opstellers, zoals medisch specialisten, zorgprofessionals en patiëntenorganisaties, om te beschrijven op welke thema’s en kennisvragen zij kennis willen ontwikkelen.

Meer informatie

Handleiding

Kennisagenda's worden met verschillende doelen, methoden en partijen opgesteld. ZonMw heeft een handleiding voor het opstellen van een kennisagenda ontwikkeld als handreiking voor partijen die een kennisagenda willen opstellen. In deze handleiding komen een aantal belangrijke kenmerken van goede kennisagenda’s aan bod.

De handleiding gaat in op de vragen wie er betrokken zijn bij de totstandkoming van de kennisagenda, hoe deze onderbouwd is, hoe concreet de kennisvraag is en hoe goed deze ingebed is in lopende (beleids)ontwikkelingen binnen een beroepsgroep of sector.

Handleiding opstellen kennisagenda's

Meer informatie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website