Info en inspiratie

Zet een bestuurskundige bij ieder projectteam

portret Sjaak de Gouw

In zijn column in Mediator 30 (juli 2018) stelt Sjaak de Gouw: bestuurskundige kennis toevoegen aan onderzoeksprojecten vergroot de impact. 

Lees de column

ZonMw stimuleert een passende rol van belanghebbenden in projecten. Het streven is om zoveel mogelijk gezamenlijk het project vorm te geven en uit te voeren, daarbij gebruik makend van ieders kennis, ervaring en specialisme. Ervaringsdeskundigen, maar ook bijvoorbeeld professionals in zorg en welzijn en docenten kunnen u scherp houden op de vraag of het project (nog steeds) aansluit op de praktijk.

‘We bellen nog’

Veel projecten bij ZonMw beslaan meerdere jaren. Er zijn talrijke initiatieven geweest waarin het patiëntenperspectief een goede plek had. Er zijn er ook talrijke die na een veelbelovende start compleet stil vielen. Daarmee gaat iets bijzonders verloren. Het kan ook zijn dat nieuwe vraagstukken aan het licht komen die niet direct in het project passen of op te lossen zijn. Probeer toch de samenwerkingsrelatie in stand te houden en deelnemers (en ZonMw) op de hoogte te houden van voortgang of vertraging.

Stil staan bij de voortgang

Bij de meeste projecten worden voortgangsverslagen opgevraagd, waarbij ook wordt bekeken of de participatiedoelen gehaald zijn. Terugblikken helpt te bekijken hoe het vanaf dat moment beter Kan. Ook bij projectbezoeken is ZonMw geïnteresseerd in participatie van belanghebbenden. Nodig bij zo’n bijeenkomst uw projectbetrokkenen uit. ZonMw neemt ook graag tips en goede voorbeelden mee.

Werkvormen

Er zijn verschillende participatie-werkvormen in uw project mogelijk waaraan u kunt denken. Denk ook goed na in welke fase van het project u deze inzet.

 • congres organiseren waar patiënten een presentatie houden; bijvoorbeeld wanneer er nog weinig bekend is over het onderwerp. Of juist wanneer u de ervaringen onder de aandacht wilt brengen van anderen
 • cliëntenpanels, klankbordgroep
 • spiegelgesprekken
 • co design, actieonderzoek
 • organiseren van focusgroepen met ervaringsdeskundigen
 • interviews/enquêtes houden; fysiek, telefonisch of online (denk ook aan het voorleggen van de vragen vooraf, denk ook aan mensen met leesachterstand)
 • delen van kennis via social media of uitwisselen van kennis via website
 • onderzoekers zitten vaak op Linkedin, patiëntengroepen maken veelal gebruik van Facebook
 • instellen van een gebruikerscommissie en regelmatige bijeenkomsten organiseren gedurende het gehele project
  • participatie van ervaringsdeskundigen in de projectgroep gezamenlijk aanvragen (onderzoeker & patiënt)
  • gezamenlijk publiceren van resultaten (onderzoeker & patiënt)

Hoe organiseer je de participatie in het project?

Naast een aantal van genoemde werkvormen en methoden om input te verzamelen, zijn in de projectopzet en uitvoering zelf passende werkvormen/methoden en meer praktische randvoorwaarden nodig om te kunnen participeren.
Het is een open deur maar toch het vermelden waard: als u chronisch zieken of mensen met een handicap wilt laten deelnemen start dan niet om half 9 in de ochtend. Denk ook aan een geschikte en toegankelijke locatie. Kies de juiste setting waar je de mensen ontmoet die je echt nodig hebt. Denk aan vacatiegeld en reiskosten. Denk aan het informeren van andere deelnemers (onderzoekers) over de betrokkenheid van patiënten. Ten slotte probeer je te verplaatsen in de patiënten. Zou je zelf meedoen? Wat zou jij belangrijk vinden?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website