ZonMw tijdlijn Participatie https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Participatie nl-nl Sun, 09 Dec 2018 21:51:12 +0100 Sun, 09 Dec 2018 21:51:12 +0100 TYPO3 news-3229 Wed, 14 Nov 2018 16:08:00 +0100 Tweet Mediant over het verhaal van peter Pierik https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-mediant-over-het-verhaal-van-peter-pierik/ news-3054 Thu, 27 Sep 2018 14:29:25 +0200 De patiënt is de baas bij een nieuw project van het AMC https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-patient-is-de-baas-bij-een-nieuw-project-van-het-amc~ba23c08b/ Niet langer de experimenten van wetenschappers in een laboratorium als basis van een studie, maar het dagelijks leven van patiënten aan de keukentafel: dat is het uitgangspunt van het project ‘Mijn eigen onderzoek’ dat dinsdag officieel van start gaat. Het project - een samenwerkingsverband van vier universiteiten, een patiëntenorganisatie en voedingsbedrijven - wil vooral varen op de ervaringen van individuele chronisch patiënten. news-3046 Thu, 27 Sep 2018 08:34:58 +0200 Visuele routekaart in de maak voor patiëntenparticipatie in onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/visuele-routekaart-in-de-maak-voor-patientenparticipatie-in-onderzoek/ Ervaringsdeskundigen mee laten doen in onderzoek is nog lang niet vanzelfsprekend. Maar er is al veel kennis en ervaring in huis hoe je dat kunt doen. Om het onderzoekers die met ervaringsdeskundigen in hun project aan de slag willen gemakkelijk te maken, wordt een visuele routekaart gemaakt. Deze routekaart komt beschikbaar op www.participatiekompas.nl. Samen met de gebruikers ontwikkelen

De routekaart geeft toegang tot algemene kennis over patiëntenparticipatie. Daarnaast biedt de routekaart informatie over randvoorwaarden voor succes, geschikte methodieken en instrumenten en relevante praktijkvoorbeelden. Daarvoor wordt bestaande kennis op een zodanige wijze gepresenteerd dat deze aansluit bij de wensen en vragen van onderzoekers. Om dit te realiseren doen onderzoekers, als gebruikers van deze kennis, mee in het project.

PGOsupport gaat de routekaart ontwikkelen, samen met onderzoekers van het Athena Instituut van de Vrije Universiteit van Amsterdam. De middelen om dit te doen zijn ter beschikking gesteld door ZonMw, KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, Alzheimer Nederland en Harteraad. Naar verwachting is de routekaart in de zomer van 2019 gereed.

Meer informatie

 

]]>
news-3001 Fri, 14 Sep 2018 21:47:00 +0200 Tweet Bert Stavenuiter over programma ondersteuning ervaringsdeskundigheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-bert-stavenuiter-over-programma-ondersteuning-ervaringsdeskundigheid/ news-2935 Tue, 04 Sep 2018 09:30:00 +0200 Internationale coalitie wil versnelling Open Access https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/internationale-coalitie-wil-versnelling-open-access/ Vanaf 1 januari 2020 zijn resultaten van onderzoek voor iedereen beschikbaar in Open Access tijdschriften en Open Access platforms. Dit is de kern van het plan dat vandaag door de cOAlition S, een internationale groep van onderzoeksfinanciers, waaronder NWO en ZonMw, bekend wordt gemaakt. Het doel is versnelling van de transitie naar Open Access. Het initiatief voor het versnellingsplan werd genomen door Robert-Jan Smits, special envoy Open Access bij de Europese Commissie. En wordt onderschreven door een brede coalitie van nationale en Europese onderzoeksfinanciers uit Frankrijk, Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen, Oostenrijk, Ierland, Luxemburg, Polen, Slovenië en Nederland. De Europese Commissie geeft aan het plan van harte te ondersteunen. Ook de European Research Council (ERC) onderschrijft het plan.

Betaalmuur

Met dit gezamenlijke initiatief wordt de internationale druk op de uitgevers opgevoerd om hun business model definitief om te gooien en Open Access over de volle breedte mogelijk te maken. Stan Gielen, voorzitter NWO: ‘Wetenschap hoort niet achter een betaalmuur, maar moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn.’  Jeroen Geurts, voorzitter ZonMw: ‘Bij gezondheidsonderzoek hebben we ook te maken met patiënten en zorgprofessionals. Vrije toegang tot onderzoeksresultaten is voor deze groepen belangrijk.’ Naast NWO en ZonMw onderschrijven ook de VSNU, de KNAW en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het belang van de stappen die nu gezet worden.

Full Open Access in de praktijk

Belangrijkste consequentie van het plan is dat alle publicaties die voortkomen uit financiering van NWO, ZonMw en de andere onderzoeksfinanciers per 1 januari 2020 gepubliceerd moeten worden in volledig Open Access tijdschriften. Het publiceren in hybride tijdschriften die volgens het oude abonnementenmodel werken maar wel de mogelijkheid bieden om artikelen Open Access te maken, wordt gedurende een overgangsperiode van 2 jaar toegestaan tot eind 2021. Wel op voorwaarde dat daar het soort contracten onderligt dat de VSNU namens de gezamenlijke universiteiten met de uitgevers sluit. In disciplines waar onvoldoende mogelijkheden tot Open Access bestaan, zullen de organisaties initiatieven nemen en steunen zodat die mogelijkheden ook daar ontstaan. ‘De universiteiten zijn verheugd met deze maatregel, het is een duidelijke steun voor de onderhandelingen die wij met de uitgevers hierover voeren,’ aldus VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg.

Meer informatie:

 • Nieuwsbericht + Plan S van NWO
 • Over Open Access op onze website
 • Voor informatie over Open Access publiceren kunnen onderzoekers de website van VSNU raadplegen .
 • In het eerder verschenen nieuwsbericht over het VWS-advies over Open Access publiceren in de gezondheidszorg 
 • in het eerder verschenen nieuwsbericht over de aanbieding van het Nationaal Plan Open Science


]]>
news-2907 Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 Tweede subsidieronde Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd opengesteld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweede-subsidieronde-actieprogramma-maatschappelijke-diensttijd-opengesteld/ Vandaag is de oproep voor de tweede subsidieronde van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd opengesteld. Net zoals bij de eerste oproep biedt het actieprogramma de mogelijkheid om aan de hand van proeftuinen te experimenteren met de invulling van de maatschappelijke diensttijd. De proeftuinen kunnen experimenteren met diverse aspecten, zoals omvang van de diensttijd, invulling van de diensttijd, vergoeding voor jongeren, of het stimuleren van de inclusie van verschillende groepen jongeren.

De focus in deze oproep ligt op proeftuinen die zich richten op het bevorderen van sociale cohesie en op proeftuinen die zich richten op een specifieke groep jongeren of sector. Laat uiterlijk 21 september 2018 voor 12.00 uur weten dat u interesse heeft. De deadline voor de subsidieaanvraag is 9 oktober 2018 om 12.00 uur. 

Wat is maatschappelijke diensttijd?

Met maatschappelijke diensttijd leveren jongeren op vrijwillige basis een bijdrage aan de samenleving. Staatsecretaris Blokhuis wil vanaf zomer 2019 deze maatschappelijke diensttijd voor jongeren invoeren. Doel: de maatschappelijke impact van jongeren  verhogen door te investeren in hun inzet en ontwikkeling van hun talenten. Het programma richt zich ook op jongeren die nog niet of nauwelijks maatschappelijk actief zijn. Jongeren geven zelf aan dat de maatschappelijke diensttijd vrijwillig, flexibel en passend moet zijn; ze doen mee om nieuwe skills en ervaringen op te doen.

Wie kan aanvragen?

Organisaties met een goed idee kunnen financiële ondersteuning aanvragen. Binnen het actieprogramma wordt in proeftuinen gewerkt aan goede voorbeelden voor de maatschappelijke diensttijd. Organisaties hebben aantoonbaar ervaring in het organiseren van maatschappelijke activiteiten en projecten met jongeren.

Wat zijn de voorwaarden?

De proeftuinen moeten en stevige omvang en bereik hebben, dat wil zeggen landelijk, regionaal of grootstedelijk. Daarnaast moet in de proeftuin het hele proces van werven, matchen, begeleiden en uitvoeren van de maatschappelijke inzet doorlopen worden. Per proeftuin kan een subsidie van minimaal € 100.000 euro en maximaal € 500.000 euro aangevraagd worden. De looptijd van de proeftuin is maximaal 18 maanden. 

Hoe kan er subsidie aangevraagd worden?

Maak uiterlijk 21 september 2018 voor 12.00 duidelijk dat u interesse heeft door het vooraanmeldingsformulier in te vullen. U ontvangt dan een link waarmee u uw aanvraag kunt indienen. Subsidieaanvragen die niet aangemeld zijn, worden niet in behandeling genomen. De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is 9 oktober 2018 om 12.00 uur. De volledige subsidieoproep en criteria leest u in de subsidiekalender van ZonMw.

Informatiebijeenkomst op 5 september

Benieuwd naar meer informatie over het actieprogramma en de subsidieoproep? Meld u dan aan voor de informatiebijeenkomst op woensdag 5 september van 09.30 tot 12.30 of van 13.30 tot 16.30 bij ZonMw in Den Haag. Deze bijeenkomst wordt gefilmd en daarnaast wordt er een verslag gemaakt dat diezelfde week nog wordt gepubliceerd.

Waarom het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd?

Met dit programma bevordert ZonMw dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Ook jongeren die nu nog niet maatschappelijk actief zijn. Het doel van het actieprogramma is om vanuit de praktijk te leren wat werkt. Het ministerie van VWS heeft € 25 miljoen subsidiemiddelen in 2018 beschikbaar gesteld voor het actieprogramma. Dit jaar zet ZonMw twee subsidieronden uit.

Meer weten?

]]>
news-2898 Thu, 23 Aug 2018 12:39:04 +0200 Ervaringsdeskundige, jouw mening telt! http://www.handicapnieuws.net/content/hnnieuws/dinsdag-21-augustus-2018/2/ ‘Als het aankomt op kennis over jouw beperking of chronische ziekte en wat dit voor jouw dagelijkse leven betekent, is er niemand wijzer dan jijzelf.’ Deze zienswijze ondersteunen wij van harte. Daarom nemen ervaringsdeskundigen in veel ZonMw-programma’s en projecten een belangrijke rol in. Lees het gehele artikel op de website van Handicapnieuws.net.  

]]>
news-2862 Mon, 30 Jul 2018 13:25:00 +0200 Werken aan een inclusieve wijk https://mediator.zonmw.nl/mediator-30/werken-aan-goed-buurmanschap/ Veel mensen die voorheen in een zorginstelling verbleven, wonen tegenwoordig in de wijk. Zorg- en welzijnsorganisaties en een wooncorporatie in Amstelveen werken samen aan een ‘inclusieve buurt’: een buurt waarin iedereen meedoet.  

]]>
news-2797 Fri, 27 Jul 2018 07:00:00 +0200 Projecten eerste subsidieronde Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd gehonoreerd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/projecten-eerste-subsidieronde-actieprogramma-maatschappelijke-diensttijd-gehonoreerd/ Vandaag is bekendgemaakt dat 38 proeftuinen van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd binnenkort van start mogen gaan. Deze projecten zijn gehonoreerd vanuit de eerste subsidieronde en zullen zo’n 13.000 jongeren stimuleren zich vrijwillig in te zetten voor andere mensen en goede doelen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Proeftuinen

Er zit veel diversiteit in de gehonoreerde proeftuinen. Jongeren kunnen aan de slag in de zorg, sport of cultuur, op het platteland en zelfs op zee. Een van de projecten is van de Reddingsbrigade. Als lifeguard, trainer of instructeur worden jongeren opgeleid en dragen ze verantwoordelijkheid. De jongeren krijgen de mogelijkheid om na hun diensttijd met een EHBO- en internationaal erkend lifeguarddiploma de deur uit te lopen, of om langer te blijven. Bij een ander project organiseren jongeren door het hele land diners op het platteland, waardoor jongeren uit de stad en jonge boeren met elkaar in contact komen. Maar ook inzet binnen een maatjesproject en als vrijwilliger aan de slag gaan bij mensen thuis behoort binnen de proeftuinen tot de mogelijkheden. 

Alle proeftuinen hebben met elkaar gemeen dat jongeren zich inzetten voor een ander en zo hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Jongeren leren bij de gekozen projecten nieuwe vaardigheden, maar ook zeker wat ze leuk vinden om te doen. Een aantal proeftuinen richten zich op jongeren zonder diploma of jongeren die moeilijk een baan kunnen vinden. Met de maatschappelijke diensttijd worden zij met passende begeleiding in staat gesteld te ontdekken waar hun talenten liggen en deze te benutten. 

In het zonnetje gezet

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft alle gehonoreerde proeftuinen via een videoboodschap gefeliciteerd en wenst ze, mede namens ZonMw veel succes met het realiseren van de proeftuinen. 

“Felicitaties aan alle organisaties die de komende maanden gaan pionieren voor de maatschappelijke diensttijd”, zegt staatssecretaris van VWS Paul Blokhuis. “De bedoeling van maatschappelijke diensttijd is dat jongeren uit alle sociale lagen zich kunnen inzetten voor andere mensen en goede doelen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het is vooral iets voor jongeren zelf, om kennis en praktische ervaring op te doen, maar ook om in contact te komen met andere jongeren en ouderen die ze normaal gesproken niet dagelijks tegen het lijf lopen. Dit kan eraan bijdragen dat iedereen de kans krijgt om mee te doen. Ik heb er vertrouwen in dat de gekozen projecten de samenleving en zeker ook de levens van jongeren die meedoen, op een positieve manier gaan beïnvloeden.”

Een aantal veelbelovende projecten zijn vandaag extra in het zonnetje gezet. Zij worden verrast met een bezoek van een delegatie van het ministerie van VWS, ZonMw en jongeren die betrokken waren bij de honorering van de projecten. 

Het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd

Met de maatschappelijke diensttijd wil het kabinet bevorderen dat iedere jongere de mogelijkheid krijgt om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. De diensttijd is breed toegankelijk voor alle jongeren. Het doel is om de maatschappelijke diensttijd zo vorm te geven dat het ook jongeren aantrekt die nu nog niet maatschappelijk actief zijn en/of jongeren stimuleert om dat nog meer te doen. Het doel van het ZonMw-actieprogramma is om in proeftuinen te experimenteren met het organiseren en uitvoeren van de maatschappelijke diensttijd.  Om zo vanuit de praktijk te leren wat werkt en op basis daarvan de maatschappelijke diensttijd vorm te geven. 

Binnenkort nieuwe subsidiemogelijkheden

Heeft u ook een goed idee, maar de eerste ronde gemist? Eind augustus gaat de tweede subsidieronde van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd open. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is 9 oktober 2018, maar maak voor 21 september uw interesse kenbaar. Op woensdag 5 september organiseren we een informatiebijeenkomst waarin we de subsidieoproep en de procedures om een aanvraag in te dienen nader toelichten en uw vragen beantwoorden. Daarvoor kunt u zich hier aanmelden. Abonneer u ook op onze nieuwsbrief jeugd om op de hoogte te blijven. 

Meer weten?

]]>
news-2787 Tue, 24 Jul 2018 14:51:27 +0200 Samenwerking met co-onderzoeker levert waardevolle informatie op https://publicaties.zonmw.nl/samenwerking-met-co-onderzoeker-levert-waardevolle-informatie-op/ Samen met co-onderzoekers Henk Jansen en Anneke van der Cruijsen doet Kristel Vlot-van Anrooij onderzoek naar het ondersteunen van gezond leven voor mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Zij maakten hier een filmpje over.  

]]>
news-2698 Tue, 03 Jul 2018 20:35:00 +0200 Tweet AVG-project Vivenz en MEEplus https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-avg-project-vivenz-en-meeplus/ news-2686 Mon, 02 Jul 2018 16:20:23 +0200 Karavaan Gewoon Bijzonder https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/karavaan-gewoon-bijzonder/ Het Netwerk Samen Kunnen Kiezen van het ZonMw programma Gewoon Bijzonder organiseerde in juni een karavaanbijeenkomst. Het thema zelfbepaling van mensen met een verstandelijke beperking stond tijdens deze middag centraal. 'We zien het belang van verbondenheid tussen ouders, cliënten en begeleiders om regie te hebben over het eigen leven', aldus Petri Embregts, onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg. 'En we leren van co-onderzoekers waarom het zo belangrijk is om ervaringsdeskundigheid te kunnen inbrengen in onderzoek.'

Lees meer over de karavaanbijeenkomst van het netwerk Samen Kunnen Kiezen van Gewoon Bijzonder.

]]>
news-2639 Mon, 25 Jun 2018 11:47:06 +0200 Methodiek ‘Werken aan kernwaarden’ helpt Haarlem focus te houden op behoeften kinderen, jongeren en hun ouders https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/methodiek-werken-aan-kernwaarden-helpt-haarlem-focus-te-houden-op-behoeften-kinderen-jongeren/ Hoe blijf je als professional in de jeugdhulp, ondanks de werkdruk, dicht bij en in gesprek over datgene waar kinderen, jongeren en ouders behoefte aan hebben? Om die kernwaarden scherp te houden heeft de gemeente Haarlem deze in woord en beeld gevat, om te benutten bij de gesprekken met inwoners, zorgverleners, de gemeente en andere betrokkenen. Ervaring van inwoners

De gemeente Haarlem, behorend bij de Veiligheidsregio Kennemerland, heeft in gesprekken met inwoners opgehaald wat voor hen belangrijke kernwaarden zijn in het contact met zorgverleners, de gemeente en andere betrokkenen. De gemeente vindt het belangrijk een goede opdrachtgever te zijn en samen met de aanbieders in de regio te zorgen dat jeugdigen en ouders de steun krijgen die ze nodig hebben. Inwoners ervaren ondersteuning en hulp als kwalitatief goed wanneer een aantal kernwaarden terugkomt in het contact met de gemeente, de aanbieders en professionals. Voor hen staat vaak de kernwaarde ‘luister naar me’ bovenaan, gevolgd door waarden als ‘neem de tijd voor me’ en ‘neem me serieus’.

Methodiek kernwaarden

Het participatieberaad van de Academische Werkplaats Samen voor het veilig opgroeien van kinderen, opgezet in Veiligheidsregio Kennemerland, werkte mee aan de ontwikkeling van deze methodiek ‘Werken aan kernwaarden’. Het doel van de methodiek is om professionals te ondersteunen in hun gesprek met kinderen, jongeren en hun ouders. De kernwaarden in deze methodiek zijn bedoeld om te benutten bij het voeren van gesprekken van professionals in de jeugdhulp met inwoners, aanbieders en collega’s, bij het maken van beleid en bij de inkoop van hulp. Het helpt de gebruikers de focus te houden op wat belangrijk is voor kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen.

De methodiek bestaat uit:

Deze methodiek is, naast andere handvatten voor professionals in de jeugdhulp, ook te vinden én te downloaden bij ‘Werken aan kwaliteit van jeugdhulp in gemeenten’.

Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

De Academische Werkplaats Samen voor het veilig opgroeien van kinderen is onderdeel van het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd van ZonMw. Veilig opgroeien van kinderen en het verbeteren van de aanpak bij (dreigende) onveiligheid staan in dit project centraal. De inzet is het versterken van samenwerking tussen professionals én met ouders en jongeren. 

Meer weten?

]]>
news-2630 Fri, 22 Jun 2018 11:36:13 +0200 Onbeperkt meedoen in de samenleving https://www.zorgvisie.nl/participatie-gehandicapten/ Onbeperkt meedoen voor mensen met een beperking; volgens VGN-directeur Frank Bluiminck is er nog veel werk aan de winkel. ‘Maak participatie gehandicapten concreet.’  

]]>
news-2655 Thu, 21 Jun 2018 16:30:00 +0200 Tweet Zwolse aanpak https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-zwolse-aanpak/ news-2541 Thu, 31 May 2018 16:00:00 +0200 Toolkit Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg, onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/toolkit-patientenparticipatie-in-de-palliatieve-zorg-onderzoeks-onderwijs-en-praktijkprojecten/ De toolkit ‘Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg, onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten’ is het resultaat van het onderzoeksproject met de werktitel ‘Patiëntenparticipatie bij 10 projecten van Palliantie’, een samenwerking van Zuyd Hogeschool, lectoraat Autonomie en participatie van chronische ziekten, Zorgbelang Limburg en Huis voor de Zorg. Patiëntenparticipatie bij 10 projecten van Palliantie’

Het project met de werktitel ‘Patiëntenparticipatie bij 10 projecten van Palliantie’ is door ZonMw gefinancierd toegepast onderzoek en vond plaats in de periode april 2016 tot juni 2018. Het project richtte zich op het duurzaam versterken van betekenisvolle patiëntenparticipatie in onderzoek, onderwijs en in de praktijk in de palliatieve context. We hebben met 10 projecten samengewerkt die in de eerste subsidieronde van het ZonMw programma ‘Palliantie. Meer dan Zorg’ gehonoreerd werden. Deze projecten zijn verbonden aan een aantal Expertisecentra Palliatieve Zorg. 

Patiëntenparticipatie in de palliatieve zorg

Patiëntenparticipatie kan op allerlei vlakken worden toegepast, zoals onderzoek, onderwijs, praktijk en beleid. Dat gebeurt door de inzet van talloze belangenbehartigers, patiëntenorganisaties, landelijke en regionale belangenbehartigers die op allerlei manier vorm geven aan patiëntenparticipatie. Om participatie te bevorderen zijn er allerlei tools ontwikkeld en wordt kennis breed ter beschikking gesteld. Ook bij en met kwetsbare doelgroepen zoals mensen in de palliatieve levensfase en mantelzorgers. 

Maar hoe zit het nu met de participatie van mensen in de palliatieve levensfase? Het publieke taboe op de dood maakt dat er ook onvoldoende samen gesproken wordt over de inrichting van zorg rondom de dood. Door mensen in de palliatieve levensfase, mantelzorgers en patiëntenvertegenwoordigers te betrekken open je de dialoog met onderzoekers, professionals en met de samenleving. En zijn er voldoende aanknopingspunten om de zorg voor mensen in de palliatieve levensfase wezenlijk te verbeteren.

Toolkit ‘Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg, onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten’

We hopen met deze toolkit een bijdrage te leveren aan het meer betrekken van mensen in de palliatieve levensfase, hun mantelzorgers en patiëntenvertegenwoordigers door uitgebreid in te gaan op de meerwaarde, de opbrengst, de verschillende vormen en methodes en door verschillende persoonlijke ervaringen te beschrijven. Deze toolkit bestaat uit 5 onderdelen: een uitgebreide inleiding over patiëntenparticipatie (onderdeel 1); de hulpmiddelen ‘Serious gaming middels het Participatiespel’ en ‘de Participatie- matrix’ (onderdeel 2); een inspiratienota om Expertisecentra Palliatieve Zorg te stimuleren beleid t.a.v. patiëntenparticipatie te ontwikkelen (onderdeel 3), een handleiding om onderzoekers toe te rusten patiëntenparticipatie in hun projecten toe te passen (onderdeel 4) en tot slot, een mooi portrettenboek waarin 17 portretten van patiëntenvertegenwoordigers en onderzoekers hun persoonlijke ervaringen delen (onderdeel 5). 

Deze toolkit is zowel in PDF als in (beperkte) gedrukte versie verkrijgbaar.

Toolkit Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg, onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten

Meer informatie

Wilt u meer weten over het onderzoek, de resultaten of de coaching van onderzoekers m.b.t. patiëntenparticipatie? Neem contact op met:

Albine Moser, Lectoraat Autonomie en participatie van chronisch zieken, Zuyd Hogeschool, albine.moser@zuyd.nl of

Esther Stoffers, Zorgbelang Limburg/Huis voor de Zorg
estoffers@zorgbelanglimburg.nl / esther.stoffers@huisvoordezorg.nl 

]]>
news-2528 Tue, 29 May 2018 08:50:00 +0200 Ervaringsdeskundigen bieden aanvullend perspectief in project ‘Over de drempel’. https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ervaringsdeskundigen-bieden-aanvullend-perspectief-in-project-over-de-drempel/ De inzet van ervaringsdeskundigen in onderzoek binnen de jeugdzorg blijkt een waardevolle aanvulling. Zij kennen het perspectief van de jongeren zélf. En dit vergemakkelijkt het gesprek. In het project ‘Over de drempel’ gingen HAN-studenten samen met ervaringsdeskundigen in gesprek met jongeren die de jeugdzorg onlangs verlaten hebben. Als jongeren de jeugdzorg verlaten, breekt een nieuwe periode aan. De omgeving verandert,  hulpverleners vallen weg. Voor het onderzoeksproject ‘Over de drempel’ worden jongeren geïnterviewd die deze fase vaak net achter de  rug  hebben. Een van de doelstellingen van dit project is na te gaan waar jongeren behoefte aan hebben tijdens deze transitiefase.

Het andere perspectief

De ervaringsdeskundigen zijn geworven door het JongerenNetwerk en Zorgbelang Gelderland en werden door hen gecoacht. Ze gingen in duo’s met de studenten op stap en interviewden jongeren die meededen aan het onderzoek. ’We konden, omdat we zelf ervaringen met jeugdzorg hebben, iets extra’s betekenen’, aldus een van de ervaringsdeskundigen. ’Het ijs breken bij het gesprek. Doorvragen als het gesprek vast liep. Ik denk ook dat we de studenten op sleeptouw hebben genomen. Zij kenden maar één kant van het verhaal, namelijk vanuit hun studie. Wij konden hen vertellen over dat andere perspectief.’ Op de terugweg in de auto werden goede gesprekken gevoerd. ‘Voor veel studenten was het heftig en na het gesprek konden ze bij ons stoom afblazen.’

Persoonlijke missie

‘Het was superleuk om te doen,’ vertelt een van de ervaringsdeskundigen. ‘De training over  onderzoek doen en interviewen van de HAN, daar heb ik veel van geleerd. En het is mooi dat we een certificaat kregen.’ De ervaringsdeskundigen hadden ook een persoonlijke missie: ‘Het gesprek altijd positief afsluiten en een rolmodel zijn voor jongeren. Jongeren laten zien dat er toekomst is. En dat die leuk is en de moeite waard.’

Meer weten?


]]>
news-2510 Thu, 24 May 2018 10:21:52 +0200 Eenzaamheid ouderen stabiel https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eenzaamheid-ouderen-stabiel/ 10% van de ouderen in Nederland is eenzaam. Volgens de Nivel participatiemonitor (2008-2016) is dit aantal de afgelopen tien jaar stabiel gebleven. Resultaten participatiemonitor

Hoewel het percentage eenzame ouderen de afgelopen tien jaar stabiel is gebleven, is het aantal eenzame ouderen wel toegenomen. Dit komt door het toenemende aantal ouderen in Nederland. Uit de resultaten van het Nivel blijkt dat ouderen tot 75 jaar goed kunnen participeren in de samenleving, dit geldt ook voor ouderen met een lichamelijke beperking. De eenzaamheid onder deze groep is vergelijkbaar met ouderen in de algemene bevolking, namelijk 12%. Volgens het Nivel ligt vooral bij de groep ouderen boven de 85 jaar de knelpunten. Ondanks deze verwachting kunnen er geen harde uitspraken worden gedaan over deze groep omdat ze ondervertegenwoordigd is bij de respondenten.

Pact voor de Ouderenzorg

In maart van dit jaar sloot minister De Jonge (Volksgezondheid Welzijn en Sport) samen met 35 andere partijen een Pact voor de Ouderenzorg. Met dit Pact vragen de deelnemende partijen aandacht voor eenzaamheid bij ouderen. Door het stijgende aantal ouderen is het belangrijk om eenzaamheid vroeg te signaleren en te doorbreken. Daarnaast komt het Pact in actie voor goede zorg, om ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.
De participatiemonitor van Nivel kan aan de doelstellingen van het Pact voor de Ouderenzorg bijdragen. Sinds 2008 worden de mate van participatie en de behoeftes rondom deelname in de samenleving gemeten. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om eenzaamheid onder ouderen in kaar te brengen.

Create health

Een van de focuspunten binnen het subsidieprogramma Create Health van ZonMw is om eenzaamheid bij kwetsbare ouderen te voorkomen. De resultaten van de participatiemonitor en de behoefte aan een Pact voor de Ouderenzorg, laten zien dat dat onderzoek naar actief en gezond ouder worden belangrijk en nodig is.

Meer informatie


]]>
news-2484 Thu, 17 May 2018 11:40:30 +0200 De Kracht van Depressie: onderzoek naar ervaringskennis en de inzet ervaringsdeskundigheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/de-kracht-van-depressie-onderzoek-naar-ervaringskennis-en-de-inzet-ervaringsdeskundigheid/ Mensen met een depressie laten profiteren van ervaringskennis van andere patiënten. Zorgen dat klinische behandeling en de inzet van ervaringsdeskundigheid elkaar versterken: dat is het doel van het onderzoek ‘De kracht van depressie’, dat in maart van start is gegaan. Dit onderzoek is een unieke samenwerking tussen het Expertisecentrum Depressie van TopGGz-instelling Pro Persona en de landelijke patiëntenorganisatie de Depressie Vereniging. In oktober ontvingen zij samen een subsidie vanuit het ZonMw-Onderzoeksprogramma GGz. Het onderzoek sluit sterk aan bij actuele maatschappelijke trends: depressie is een hot item. Denk aan de recente campagne over depressie onder jongeren. Ook zijn eigen regie, participeren en zorg voor elkaar veel besproken thema’s.

Uniek onderzoek voorziet in behoefte

Tot op heden is nauwelijks onderzoek gedaan naar ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigheid voor mensen met een depressie. Bestuurslid van de landelijke Depressie Vereniging Gabriëlle Verbeek, benadrukt het belang hiervan: ’Onder mensen met depressie bestaat grote behoefte aan uitwisseling van ervaringen. Ons aantal ledenaantal stijgt. Mensen met depressie hebben behoefte aan een plek waar zij persoonlijke ervaringen kunnen delen. Dat blijkt voor hen een belangrijke aanvulling op het reguliere behandelaanbod.’.

Module over ervaringskennis en digitale applicatie

Door het interviewen van leden van de Depressie Vereniging krijgen de onderzoekers veel informatie. Junior onderzoeker Dorien Smit: ‘Met de interviews hopen we erachter te komen hoe mensen met depressie geleerd hebben met hun situatie om te gaan, hoe ze de weg naar herstel ervaren en hoe je ervaringskennis op een goede manier kunt delen. De resultaten worden gebruikt om een instrument te ontwikkelen voor het gebruik van ervaringskennis in de behandelpraktijk. Daarnaast ontwikkelen we een digitale applicatie, die bestaande informatie over ervaringskennis algemeen toegankelijk maakt voor mensen met depressie.’. 

TOPGGz: innovatie en onderzoek

Het onderzoek vindt plaats onder de vlag van de onderzoeksafdeling van het Expertisecentrum Depressie, gevestigd in Nijmegen. Het Expertisecentrum is er voor cliënten met een chronische of therapieresistente depressie. Het Expertisecentrum heeft sinds februari 2016 het keurmerk TOPGGz. TOPGGz is zeer gespecialiseerde patiëntenzorg, in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandeling en kennisverspreiding.

Interesse of deelname

Bij interesse in het project of vragen over deelname, kan contact opgenomen worden met junior onderzoeker Dorien Smit, via de.kracht.van.depressie@propersona.nl.

Meer informatie

Project De kracht van depressie. Inzet van ervaringskennis en deskundigheid en zelfmanagement bij chronische depressies.

Bron: Pro Persona

]]>
news-2428 Thu, 03 May 2018 08:08:35 +0200 Ervaringsdeskundige Russell Cummins vertelt... https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ervaringsdeskundige-russell-cummins-vertelt/ news-2231 Tue, 06 Mar 2018 19:44:27 +0100 Positieve psychologie biedt een nieuwe invalshoek voor zelfmanagement https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/positieve-psychologie-biedt-een-nieuwe-invalshoek-voor-zelfmanagement/ In de brochure 'Mens bovenal' wordt op toegankelijke wijze de waarde van de positieve psychologie voor zelfmanagement bij chronische lichamelijke aandoeningen beschreven. De brochure is gebaseerd op de kennissynthese die de Universiteit Twente schreef in opdracht van ZonMw. Kennissynthese

Uit onderzoek naar zelfmanagement door mensen met chronische lichamelijke aandoeningen blijkt dat met name de fysieke aspecten ervan aandacht krijgen. Maar deze mensen hebben vaak ook te kampen met mentale en sociale aspecten van het leven met zo’n aandoening. ZonMw gaf de Universiteit Twente de opdracht  om een kennissynthese uit te voeren naar de toegevoegde waarde die de positieve psychologie kan bieden bij zelfmanagement.

Positieve psychologie

Positieve psychologie is een relatief nieuwe denkrichting in de psychologie, die op zoek gaat naar de condities waaronder mensen, privé of op het werk, tot bloei kunnen komen, talenten kunnen benutten en nieuwe bronnen van kracht en veerkracht kunnen aanboren. Deze sluit goed aan bij de bredere kijk op gezondheid, die ZonMw omarmt. Interventies die gebaseerd zijn op de positieve psychologie (PPI’s) kunnen van meerwaarde zijn voor zelfmanagement bij mensen met chronische lichamelijke aandoeningen, blijkt uit de kennissynthese. Ze kunnen bijdragen aan het vinden van een betere balans tussen ‘kwetsbaarheid’ en ‘kracht’.  De wetenschappelijke onderbouwing en de verdere vertaling van de beschikbare kennis naar handelingsperspectieven voor zorgprofessionals en patiënten vraagt om verdere uitwerking en draagvlak.

Verder in gesprek

De komende periode gaan de onderzoekers van de Universiteit Twente en ZonMw in gesprek over de inhoud van de brochure met Iederin en Patiëntenfederatie Nederland en het werkveld van onderzoekers en zorgprofessionals. Ook tijdens het congres ‘Positieve psychologie’ op 9 maart 2018 kan in de workshop ‘Vitaal en gezond met een chronische aandoening’ van Christina Bode, een van de auteurs van de kennissynthese, van gedachten gewisseld worden.

Meer informatie

]]>
news-2119 Fri, 02 Feb 2018 13:37:50 +0100 Jongvolwassenen met een LVB aan zet https://publicaties.zonmw.nl/aanzet/ Drie projecten waarin jonge mensen met een licht verstandelijke beperking of problemen met leren ‘aan zet’ zijn, presenteerden in januari 2018 hun resultaten op een bijeenkomst bij Pluryn in Nijmegen.  

Lees het sfeerverslag van de bijeenkomst.

]]>
news-2021 Fri, 12 Jan 2018 15:42:27 +0100 Onderzoeksagenda EMB https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoeksagenda-emb/ news-1970 Tue, 19 Dec 2017 10:00:29 +0100 TopZorg: het perspectief van de patiënt in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/topzorg-het-perspectief-van-de-patient-in-het-elisabeth-tweesteden-ziekenhuis/ Sinds jaar en dag legt het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis de nadruk op de kwaliteit van leven van de patiënt. En op het dagelijks functioneren na de behandeling, bijvoorbeeld bij een hersenaandoening. Tijdens een sitevisit van de begeleidingscommissie werd duidelijk welke impuls TopZorg hieraan geeft. Niet alleen medisch

Binnen het ZonMw-programma TopZorg werkt het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) aan vernieuwing in wetenschappelijk onderzoek en zorg in het neuro- en traumadomein. Het ETZ noemt gezondheid een samenspel tussen lichaam en geest, en kijkt dus niet alleen naar het medische probleem. Het belang hiervan werd duidelijk in focusgroepinterviews, waarin patiënten vertelden over de opvang na een traumabehandeling. Zij bespraken wat goed gaat en waarvan ze last hebben in hun dagelijks leven.

‘Zachtere’ uitkomstmaten

Hoogleraar Jolanda de Vries is als gezondheidszorgpsycholoog nauw betrokken bij het TopZorg-werk van het ETZ. Binnen haar leerstoel aan Tilburg University is ‘kwaliteit van leven’ een aandachtsgebied. Het TopZorg-onderzoek bouwt voort op wat we als ziekenhuis al deden, aldus De Vries: wetenschappelijk onderzoek naar de ‘zachtere’ uitkomsten van zorg. Neurochirurg Geert-Jan Rutten onderstreept het belang daarvan: ‘Vijftien jaar geleden deden we als neurochirurgen al aan nazorg. Medisch kun je iemand vaak uitstekend behandelen, maar na een paar maanden blijken patiënten veel dagelijkse dingen toch niet meer goed te kunnen. Daarmee wil je ze óók helpen. Met TopZorg kunnen we dit aspect van de behandeling veel systematischer uitdiepen.’

Beter voorspellen

Dat helpen kan bijvoorbeeld met de inzet van een zogeheten functionele MRI (fMRI). Neurowetenschappers meten met een MRI-scanner hersenactiviteit, maar in de klinische praktijk worden deze metingen nog maar amper gebruikt. Het ETZ ontwikkelt nieuwe toepassen die zijn gericht op de individuele patiënt. Rutten: ‘Neem mensen die concentratieproblemen ervaren. Wij laten ze onder de scanner een concentratieoefening doen. Door op dat moment de hersenactiviteit te meten, onderzoeken we waar het misgaat bij die patiënt.’ Het ETZ wil predictiemodellen ontwikkelen om beter te kunnen voorspellen welke klachten de patiënt gaat krijgen na de operatie, en welke patiënt baat kan hebben bij specifieke vormen van revalidatie, vervolgt Rutten. ‘De gemeten hersenactiviteit gaat ons binnenkort hopelijk laten zien waar goede kansen op herstel liggen. Als je vervolgens de behandeling vooral daarop richt, is dat beter voor de patiënt én het maakt de zorg doelmatiger.’

Multidisciplinaire nazorg

Begin 2018 opent het ETZ een multidisciplinaire nazorgpoli voor psychosociale en cognitieve problemen, vervolgt De Vries. ‘Neurochirurgie, neurologie, trauma of IC; de patiënten van deze afdelingen kampen met vergelijkbare problemen. In de nazorgpoli bespreken we patiënten in een multidisciplinair overleg, zodat je samen een behandeling op maat kunt bedenken.’ De poli werkt samen met de eerste lijn, zodat patiënten voor hun nazorg niet steeds naar het ETZ hoeven. Ook komen er e-health-toepassingen, bijvoorbeeld een app voor patiënten met een hersentrauma. Rutten vindt het multidisciplinaire karakter van de nazorgpoli cruciaal. De verschillende specialismen kunnen zo van elkaar leren. De Vries noemt nog een ander belangrijk punt: ‘Als juist de dokter jou vraagt waar je problemen mee hebt, krijg je als patiënt het gevoel dat het om meer gaat dan de medische behandeling. En dat je dus ook over andere problemen kunt beginnen.’

TopZorg als vliegwiel

Rutten en De Vries zien de impuls van TopZorg als een vliegwiel. Het wetenschapsbureau van het ETZ is verder geprofessionaliseerd en de onderzoekscultuur is versterkt, zodat promovendi eerder de neiging zullen hebben te blijven. De samenwerking met Tilburg University wordt verder uitgebouwd. En het systematisch onderzoeken van de meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak, zo besluit De Vries, zorgt voor een sterkere case voor de zorgverzekeraars. Zodat de focus in de zorg van het ETZ kan blijven liggen op het perspectief van de patiënt.

Thea Vliet Vlieland, bijzonder hoogleraar Doelmatigheid van revalidatieprocessen, in het bijzonder fysiotherapie (LUMC) en lid van de begeleidingscommissie TopZorg, over de sitevisit aan het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis op 4 december 2017:

‘Het op grotere schaal inzetten van kwalitatieve onderzoeksmethoden in de onderzoeksprogramma’s van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, is heel innovatief. Daardoor ontstaat meer ruimte om goed zicht te krijgen het patiëntenperspectief. Het is belangrijk om patiënten binnen wetenschappelijk onderzoek een stem te geven. Dat maakt het ook mogelijk om goed vast te stellen hoe je maatwerk kunt bieden, bijvoorbeeld in de nazorg. Een grote uitdaging is om de meerwaarde van die gepersonaliseerde aanpak ook in maat en getal uit te drukken. Zijn patiënten daadwerkelijk meer tevreden over de zorg die ze ontvangen? Leidt het aantoonbaar tot een betere kwaliteit van leven? De ervaringen die het ETZ binnen TopZorg opdoet, zijn erg leerzaam voor andere ziekenhuizen. Ik denk met name aan het concept value based healthcare, waar het St. Antonius Ziekenhuis mee bezig is. De organisatie van de zorg rondom ‘waarde’ voor de patiënt, waarbij je uitkomsten van zorg en ervaringen afzet tegen de kosten, is bij uitstek iets waaraan het ETZ heel concreet werkt.’


Tekst: Marc van Bijsterveldt
Beeld: Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis

]]>
news-1845 Mon, 27 Nov 2017 10:15:13 +0100 Betaalde arbeid voor mensen met een verstandelijke beperking https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/nieuws/news-tranzo-verstandelijke-beperking-participatiewet-academische-werkplaats-tsb/ Een medewerker met een verstandelijke beperking start in 2018 als ervaringsdeskundige bij de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (AWVB) van Tranzo, TSB en Tilburg University. De ervaringsdeskundige krijgt een aanstelling als co-onderzoeker en co-docent. 'Binnen het onderwijs aan studenten is ervaringskennis van waarde in het verduidelijken van wetenschappelijke inzichten.'  

]]>
news-1842 Fri, 24 Nov 2017 15:13:28 +0100 Patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek: zo doe je dat bij Lyme! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/patientenparticipatie-in-wetenschappelijk-onderzoek-zo-doe-je-dat-bij-lyme/ “Communicatie” is het woord waar veel, zo niet alles om draait. Drie belangrijke communicatieaspecten bespraken projectleiders, commissieleden, patiëntvertegenwoordigers, STZ, NVLP, Patiëntenfederatie Nederland en stichting Q-support. Zij deelden met elkaar inzichten in effectieve en soepel verlopende patiëntenparticipatie in het wetenschappelijk onderzoek, tijdens de projectleidersbijeenkomst over Lyme. Patiëntenparticipatie

In diverse ZonMw-programma’s en -projecten hebben patiënten een actieve inbreng. Van het mede beoordelen van de projectaanvragen tot een actieve betrokkenheid bij het uitdragen en de implementatie van de resultaten van het project. Een recente projectleidersbijeenkomst van het onderzoeksprogramma Lymeziekte dat dit jaar van start is gegaan, leverde inzicht in enkele randvoorwaarden voor een effectieve en soepel verlopende patiëntenparticipatie in het wetenschappelijk onderzoek.

Communiceer begrijpelijke taal

Om te beginnen de (interne) communicatie tussen patiënten(vertegenwoordigers) en onderzoekers binnen de onderzoeksprojecten. Regelmatige contact- en overlegmomenten, liefst vooraf vastgelegd in een draaiboek, en uitleg over de voortgang van het onderzoek stimuleren de samenwerking en het onderling begrip. Daarbij is het heel belangrijk dat rekening wordt gehouden met het verschil in kennisniveau. Met name op het gebied van de ‘technische’ (statistische) eisen die aan een onderzoek worden gesteld. Uitleg in begrijpelijke taal is essentieel voor een goede patiëntenparticipatie.

Heldere rol van de patiënt

Dan is er de communicatie met ‘de achterban’ van de patiënten. Ook hierbij is het gebruik van begrijpelijk taal – liefst beeldtaal – belangrijk. Daarnaast moet goed worden uitgelegd wat precies de rol is/kan zijn van de patiënt in het onderzoek. En waarom het onderzoek – uit wetenschappelijke overwegingen - soms beperkt moet zijn tot een bepaalde groep patiënten of een bepaald aspect van de ziekte. In dat laatste geval is het soms mogelijk daarnaast een ‘schaduwgroep’ mee te nemen van patiënten die niet (helemaal) voldoen aan de criteria. Achteraf kan dan worden nagegaan in hoeverre de uitkomsten van de studie ook van toepassing zijn op patiënten met andere kenmerken. Ook dit vergt goede communicatie, zowel tussen de onderzoekers en de patiëntenvertegenwoordigers als met de patiënten die aan de studie (willen) deelnemen.

Communicatie van resultaten

Het 3e aspect van communicatie betreft de rapportage van de uitkomsten van het onderzoek naar de buitenwereld. Het is belangrijk goed met elkaar af te spreken hoe – en wanneer - de (eind)resultaten van het onderzoek worden opgeschreven en naar buiten gebracht. Dat geldt zowel voor de interne presentatie van de resultaten (bijvoorbeeld voor ZonMw), als de presentatie van de resultaten in de media en in wetenschappelijke artikelen. De boodschap naar buiten moet voor iedereen helder maar ook genuanceerd zijn: wat kun je uit het onderzoek wel concluderen en wat niet. Er moet gewaakt worden voor te sterke extrapolatie van de resultaten. Een mogelijkheid kan zijn patiënten coauteur te laten zijn bij wetenschappelijke publicaties over het onderzoek. Met name in het ‘discussiedeel’ van het wetenschappelijke artikel kan de inbreng van patiënten belangrijk zijn. Zij kunnen uit ervaring aangeven hoe de resultaten van het onderzoek van invloed kunnen zijn op het dagelijks leven van de patiënt.

Tenslotte is het belangrijk dat patiënten meebeslissen over de aanbevelingen hoe de opgedane kennis verder gebruikt kan/moet worden.

Meer informatie

 

]]>
news-1828 Thu, 23 Nov 2017 10:40:00 +0100 ZonMw Parel voor Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-parel-voor-academische-werkplaats-forensische-zorg-voor-jeugd/ Han de Ruiter, voorzitter van de programmacommissie Academische Werkplaatsen Jeugd, heeft op 23 november 2017 een ZonMw Parel uitgereikt aan de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd. De werkplaats heeft bijgedragen aan betere zorg voor jongeren die een delict hebben gepleegd. Dat deed zij door het opzetten van een goed functionerende kennisinfrastructuur, praktijkgestuurd onderzoek en tools voor de praktijk. Toekomstperspectief na een delict

Jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie een positief toekomstperspectief geven en recidive voorkomen. Dat was het doel van de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd (AWFZJ). Tussen 2010 tot 2016 heeft de werkplaats dat doel dichterbij gebracht. Met een goed functionerende kennisinfrastructuur zijn met praktijk gestuurd onderzoek veel concrete tools ontwikkeld die  de zorgverlening heeft verbeterd. De AWFZJ kreeg de ZonMw Parel tijdens het congres ‘Van wijk tot wetenschap 2017’ in de Brabanthallen in Den Bosch.

Praktijkgestuurde werkwijze

De onderzoeksvragen die de AWFZJ heeft opgepakt, kwamen uit de praktijk. Daarnaast was er steeds een grote inbreng en betrokkenheid van ouders en jongeren. Deze praktijkgestuurde werkwijze heeft geresulteerd in een zeer effectieve, gezamenlijke aanpak. Professionals in de jeugdstrafrechtketen konden direct aan de slag met de laatste wetenschappelijk onderbouwde werkwijzen. En onderzoekers werden geprikkeld om praktijkgerichter te werken. Ze ontdekten de meerwaarde van wat professionals, ouders en jongeren te vertellen hebben voor hun onderzoek.

Vertaling naar zorg in de wijk

Door het werk van de AWFZJ is het draagvlak voor goed onderbouwde forensische zorg verbreed. Dat heeft de verspreiding van de onderzoeksresultaten vergemakkelijkt. De koppeling met onderwijs zorgt ervoor dat de opgedane kennis via opleiding en scholing bij (toekomstige) professionals terechtkomt. De gezamenlijke aanpak is de betrokken partijen zo goed bevallen, dat ze via een samenwerkingsovereenkomst het werk voortzetten. In de Academische Werkplaats Risicojeugd worden vraagstukken van gemeenten opgepakt die actueel zijn in de transformatie jeugd en wordt de kennis ook vertaald naar zorg in de wijk.

ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd

De resultaten van het ZonMw-programma  zijn op overzichtelijke wijze weergegeven in het digitaal magazine Met elkaar verbonden. Het programma heeft in de periode 2009-2016 6 regionale academische werkplaatsen jeugd gefinancierd. In de academische werkplaatsen zetten organisaties uit beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk zich samen in om praktijkgerichte kennis voor de jeugdsector te ontwikkelen, te toetsen en in te voeren. De werkplaatsen zetten hun ervaring voort in het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (2015-2020).

Meer informatie


]]>
news-1797 Mon, 20 Nov 2017 09:00:00 +0100 Patiëntenparticipatie in onderzoek komt pas echt van de grond als partijen gezamenlijk in actie komen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/patientenparticipatie-in-onderzoek-komt-pas-echt-van-de-grond-als-partijen-gezamenlijk-in-actie-kom/ Patiëntenparticipatie in onderzoek heeft maatschappelijke en wetenschappelijke meerwaarde. Dat stellen masterstudenten Eva Vroonland (links op de foto), Merel Sleeuw (midden) en Jolijn Wildeboer (rechts op de foto). Dat stellen masterstudenten Eva Vroonland (links op de foto), Merel Sleeuw (midden) en Jolijn Wildeboer (rechts op de foto). Onafhankelijk van elkaar bogen zij zich over drie verschillende onderzoeksvragen rondom patiëntenparticipatie bij drie organisaties, PGOsupport, De Hart&Vaatgroep en ZonMw.

Tegelijkertijd draaien aan 4 knoppen

De masterstudenten vergeleken hun resultaten en kwamen tot de conclusie dat knelpunten die patiëntenparticipatie in de weg staan, terug te voeren zijn op vier aspecten. Op deze terreinen moet tegelijkertijd iets gebeuren. Dat kan alleen als belanghebbenden in nauwe samenwerking met elkaar aan vier knoppen draaien.

 1. Zet ook andere financieringsmechanismen in, die patiëntenparticipatie aanmoedigen Bijvoorbeeld door onderzoekers meer ruimte te geven om gaandeweg het project bij te kunnen sturen op basis van de inbreng van patiënten.
 2. Voed de intrinsieke motivatie van onderzoekers
  Onderzoekers kunnen elkaar onderling veel meer voeden en motiveren, zodat participatie gemeengoed wordt.
 3. Versterk en vergroot de inbreng van patiënten
  Patiënten kunnen in plaats van afwachten tot ze benaderd worden door onderzoekers ook zelf de boer op gaan. Onderzoekers zouden dit aanbod vervolgens met beide handen moeten aangrijpen.
 4. Deel geleerde lessen over patiëntenparticipatie in de wetenschap en de praktijk
  Het onderling delen van ervaringen, successen en leermomenten maar vooral ook uitwisseling tussen de verschillende betrokkenen levert winst op.

Door al deze gezamenlijke en gelijktijdige acties gaat participatie meer ‘leven’ en komt het tussen de oren van alle betrokkenen.

Actie

PGOsupport, De Hart&Vaatgroep en ZonMw gaan deze conclusies zo veel mogelijk delen in hun netwerk. En gezamenlijke activiteiten ontplooien om zo de knoppen in beweging te zetten. Het is wenselijk dat andere betrokken doelgroepen hierbij aansluiten. Ook daarop zal door PGOsupport, De Hart&Vaatgroep en ZonMw worden ingezet.

Informatie

 

 

]]>
news-1766 Mon, 06 Nov 2017 11:32:40 +0100 Aan de slag met toepasbare kennis, methodieken en instrumenten in de jeugdhulp! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aan-de-slag-met-toepasbare-kennis-methodieken-en-instrumenten-in-de-jeugdhulp/ In samenwerkingsverbanden tussen universiteiten, hogescholen, jeugdhulporganisaties, gemeenten en opleidingen is de afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld die aansluit bij vragen uit de jeugdhulp zelf. Het digitale magazine 'Met elkaar verbonden' zet de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd in de etalage. Projectleiders en stakeholders vertellen zelf over hun ervaringen. Programmavoorzitter Han de Ruiter vindt dat je wel mag spreken van een ‘succesformule’ als het om de academische werkplaatsen gaat. ‘Overal zijn hele boeiende samenwerkingsverbanden ontstaan. Organisaties zijn bereid gebleken hun zelfstandigheid in te ruilen voor iets collectiefs, een netwerkconstructie waarin je gezamenlijk verantwoordelijkheid draagt. Door samen met anderen naar je werk te kijken, ga je nadenken, nieuwe mogelijkheden ontdekken. Er ontstaat weer verwondering. Dat is de kracht van de werkplaatsen.’

Opbrengsten delen

In het magazine zet ZonMw opbrengsten van de academische werkplaatsen ‘in de etalage’. Projectleiders en stakeholder vertellen zelf hoe ontwikkelde kennis, methodieken en instrumenten de jeugdhulp hebben verbeterd. Opbrengsten die niet alleen van waarde zijn voor de regio  waar ze ontwikkeld zijn, maar die breed de jeugdhulp kunnen verbeteren.

Voor de Jeugd Dag

Maandag 6 november is het magazine gelanceerd op de Voor de Jeugd Dag, een jaarlijks initiatief van de ministeries van VWS, VenJ, OCW en de VNG. Een passend moment, te midden van professionals, beleidsmakers en bestuurders uit alle domeinen die met jeugd te maken hebben. Het zijn juist deze partijen die samen met onderzoekers en met inbreng van ouders en jongeren deze mooie opbrengsten tot stand brachten. En daarmee in de praktijk aan de slag kunnen. Om zo de hulp voor ouders en kinderen te verbeteren.

Over het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd

Het programma heeft in de periode 2009-2016 6 regionale academische werkplaatsen jeugd gefinancierd. In de academische werkplaatsen zetten organisaties uit beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk zich samen in om praktijkgerichte kennis voor de jeugdsector te ontwikkelen, te toetsen en in te voeren. De werkplaatsen zetten hun ervaring voort in het programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (2015-2020).

Meer informatie


]]>
news-1523 Wed, 30 Aug 2017 11:44:00 +0200 Start van Open access publiceren in de gezondheidszorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/start-van-open-access-publiceren-in-de-gezondheidszorg/ Vandaag heeft VWS aan de Tweede Kamer het advies ‘Open access tot publicaties: Stand van zaken en implicaties voor volksgezondheidsbeleid’ aangeboden. VWS is hiermee het 3e ministerie dat aan de slag gaat met open access publiceren. Open access publiceren

Het advies is een belangrijk rapport voor de discussie in het over open access publiceren op het beleidsterrein van VWS. Het ministerie vindt open access publiceren belangrijk voor de wetenschap. Bovenal vindt het ministerie het van groot belang voor het publiek en de patiënt: open access voor publicaties draagt bij aan het in positie brengen van de patiënt en zijn belangen.

Wat is open access publiceren? Een publicatie is open access indien:

 • Deze vanaf de publicatiedatum vrij toegankelijk is, zowel wat betreft inzage als hergebruik, zonder verdere financiële en/of juridische drempels
 • Deze vindbaar is via een algemeen toegankelijk medium (het internet)

Inventarisatie door ZonMw

VWS heeft aan ZonMw de opdracht gegeven de doorvertaling van ontwikkelingen binnen open access tot publicaties te inventariseren. Naast de focus op wetenschappelijk onderzoek
richtte deze inventarisatie zich ook specifiek op het terrein van de (volks)gezondheid. I&O Research en Berenschot voerden de inventarisatie uit. Het resultaat is een belangrijk rapport voor de discussie over open access publiceren op het beleidsterrein van VWS. De aanbevelingen en aspecten in het rapport zijn specifiek voor gezondheidsonderzoek. Deze komen aan de orde in gesprekken van de coalitie die is opgericht. ZonMw maakt deel uit van deze coalitie.

Onwenselijke situatie

De huidige situatie van de toegankelijkheid en vindbaarheid van wetenschappelijke gezondheidsliteratuur is voor de meeste stakeholders onwenselijk. Wetenschappers buiten universiteiten en eindgebruikers zoals patiënten(organisaties), gezondheidsfondsen en artsen hebben slechts in beperkte mate of helemaal geen toegang tot de publicaties. Wetenschappers binnen universiteiten betalen veel geld om open access te kunnen publiceren in gerenommeerde tijdschriften.

Patiëntenparticipatie

Voor VWS staat patiëntenparticipatie hoog in het vaandel. Voor patiënten en burgers is naast de toegankelijkheid ook de begrijpelijkheid van publicaties een groot probleem. Het actief faciliteren en aanjagen van open access vereist gezamenlijk en overheidsbreed optreden door meer ministeries, in samenwerking met wetenschappelijke en maatschappelijke partners en in internationaal (Europees) verband.

Nationaal Plan Open Science

Dit advies over open access publiceren in de gezondheidszorg draagt bij aan het realiseren van de ambities van het Nationaal Plan Open Science. De belangrijkste ambities van dat plan zijn: 100% open access publiceren in 2020 en onderzoeksdata optimaal geschikt maken voor hergebruik. In februari 2017 lanceerden 10 partijen dit plan: VSNU, KNAW, NWO, Vereniging Hogescholen, KB, SURF, NFU, ZonMw, Promovendi Netwerk Nederland en GO FAIR. De totstandkoming van dit plan was afgesproken tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU in 2016, onder leiding van het ministerie van OCW.

Meer informatie

]]>