ZonMw tijdlijn Participatie https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Participatie nl-nl Wed, 27 Jan 2021 14:15:24 +0100 Wed, 27 Jan 2021 14:15:24 +0100 TYPO3 news-6834 Tue, 26 Jan 2021 10:49:01 +0100 Handreiking duurzame jongerenparticipatie voor gemeenten https://www.nji.nl/nl/Kennis/Publicaties/NJi-Publicaties/Handreiking-duurzame-jongerenparticipatie Hoe ga je op weg naar een structurele dialoog tussen besluitvormers en jongeren? In deze nieuwe handreiking van het Nederlands Jeugdinstituut krijgen gemeenten tips en handvatten om aan de slag te gaan met jongereninspraak. Het helpt schijnparticipatie te voorkomen en een open houding aan te nemen. news-6782 Tue, 12 Jan 2021 11:23:29 +0100 Tweer over Samen beslissen in de ouderenzorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweer-over-samen-beslissen-in-de-ouderenzorg/ news-6760 Thu, 07 Jan 2021 13:13:54 +0100 Nieuwe projecten over verbeteren professionele norm huiselijk geweld en kindermishandeling https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-projecten-over-verbeteren-professionele-norm-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/ Eind december zijn 4 nieuwe onderzoeksprojecten van het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van start gegaan. De projecten richten zich op het verbeteren van de professionele norm en leveren kennis op om professionals in hun werk te ondersteunen. De projecten zijn divers in thema’s en problematieken die worden aangepakt. Zo richt een van de projecten zich op conflicten tussen ouders bij echtscheiding en het effect dat dat heeft op het welzijn van het kind. 2 andere projecten richten zich op het herkennen of bespreekbaar maken van schadelijke traditionele praktijken als eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking. Het laatste project richt zich op ervaringsdeskundigheid van professionals op het gebied van huiselijk geweld. Hoe kan een eigen traumatische ervaring benut worden om een ander te helpen? En wat zijn de mogelijke effecten?

De onderzoeken zullen medio 2022 hun resultaten opleveren.

Meer informatie over de projecten

Via de volgende links leest u meer over de projecten die van start zijn gegaan:

Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis

Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis maakt deel uit van het Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis van de Rijksoverheid. De opgave van dit programma is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en zo de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken. Het onderzoeksprogramma levert een bijdrage aan de ondersteuning van de praktijk en biedt handvatten om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen.

Meer informatie

 

]]>
news-6741 Mon, 04 Jan 2021 06:27:36 +0100 Persoonsgerichte, pijnvrije brandwondzorg https://publicaties.zonmw.nl/verpleegkundig-leiderschap-2/alette-de-jong/ Het brandwondencentrum is een uitdagende zorgomgeving. Verpleegkundigen komen voor een groot aantal complexe verpleegproblemen te staan. Pijn bij brandwonden is zo’n probleem; het is langdurig, fluctuerend en dynamisch en vaak gerelateerd aan wondzorg procedures. Alette de Jong vertelt hoe zij met haar onderzoekslijn bij wil dragen aan excellente brandwondverpleegkunde in het algemeen en persoonsgerichte, pijnvrije wondzorg in het bijzonder. news-6735 Tue, 22 Dec 2020 12:48:31 +0100 Coronacrisis: geen koffie maar een praatje bij de deur of contact via WhatsApp https://www.movisie.nl/artikel/geen-koffie-maar-praatje-deur-contact-whatsapp In april en mei 2020 zijn twintig uitgebreide telefonische interviews afgenomen bij Arnhemse wijkbewoners, mensen die normaal gesproken deelnemen aan de activiteiten van sociale wijkinitiatieven. Tijdens de coronacrisis vielen deze zaken allemaal weg. Hoe gingen ze daarmee om? Wat ging wel door en hoe hielden mensen toch contact met elkaar? Project Zin in de Wijk onderzocht het (ronde Sociaaleconomische gezondheidsverschillen). news-6740 Tue, 22 Dec 2020 06:00:00 +0100 Subsidieoproep voor actieonderzoek naar innovatieve zorg https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/actieonderzoek-innovatieve-zorg/ Zorgorganisaties waarin innovatieve zorgprocessen in samenwerking met andere (zorg)organisaties reeds gaande zijn, kunnen een projectidee indienen voor actieonderzoek om te leren over het verbeteren van de organisatie van zorg (sociale innovatie). De focus van het onderzoek ligt op het benodigde leer- en veranderproces om in het complexe en dynamische zorglandschap zorg voor patiënten te blijven verbeteren. news-6719 Mon, 21 Dec 2020 11:13:57 +0100 Nieuw thema Ervaringsdeskundigheid op Kennisplein Gehandicaptensector https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/ervaringsdeskundigheid Het Kennisplein Gehandicaptensector heeft een nieuw thema gelanceerd over ervaringsdeskundgheid. Doel is om begeleiders in de gehandicaptensector op weg te helpen om ervaringsdeskundigheid in te zetten binnen hun zorgorganisatie. news-6699 Thu, 17 Dec 2020 15:36:00 +0100 Met maandelijkse online talkshows aandacht voor inclusie in samenleving https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/met-maandelijkse-online-talkshows-aandacht-voor-inclusie-in-samenleving/ Onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid besteden ZonMw, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Impuls Werkplaats van januari tot en met juni aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. Dat doen ze door middel van een maandelijkse online talkshow, podcasts en publicaties. Beweging in kwetsbaarheid

Onze samenleving heeft moeite met het omgaan met mensen die (tijdelijk) kwetsbaar zijn. Door een combinatie van (psychische) aandoeningen, levensproblemen en een te beperkt steunsysteem kunnen zij de grip op hun leven verliezen. Dan is goede ondersteuning en sociale inclusie nodig om de kracht van deze mensen te herstellen. ‘Er is al veel werk verricht om dat te organiseren’, legt Ico Kloppenburg, beleidsadviseur bij VNG, uit. ‘Maar er zijn nog steeds veel uitdagingen in de maatschappelijke beweging naar meer sociale inclusie.’

Experts aan het woord

Van wat we weten tot hoe we slim kunnen organiseren dat de leefwereld centraal staat; tijdens een maandelijkse talkshow nemen experts uit het werkveld een thema onder de loep. Onder meer ervaringsdeskundigen, onderzoekers, zorgprofessionals en bestuurders vertellen over hun bevindingen. Hoe gaat het nu en wat kan er beter? Kijkers kunnen de talkshow van achter hun laptop bijwonen en vragen stellen aan de gasten. Daarnaast kunnen ze van zich laten horen via sociale media met  #BewegingInKwetsbaarheid.

Geleerde lessen delen

‘De afgelopen 4 jaar hebben we in alle Nederlandse gemeenten praktijkprojecten gefinancierd gericht op de realisatie van  een meer persoonsgerichte manier van werken,’ vertelt Maroun Nader, programmamanager van het Actieprogramma Verward Gedrag van ZonMw. ‘Tijdens Beweging in kwetsbaarheid wordt via zes thema’s gesproken over hoe we beter kunnen omgaan met deze ingewikkelde en diep menselijke problematiek.’

Aftrap op 28 januari 2021

Op 28 januari 2021 0m 16.00 uur vindt de eerste talkshow plaats met als thema Kennis en inzicht – Dit weten we. De daaropvolgende talkshows zijn 2 maart, 25 maart, 22 april, 27 mei en 24 juni. Iedere talkshow wordt gevolgd door een verdiepende podcast. Daarnaast verschijnen publicaties over de onderwerpen die in de talkshows aan bod komen van organisaties uit het werkveld. Die worden gepubliceerd op de website beweginginkwetsbaarheid.nl.

Meer informatie

]]>
news-6685 Wed, 16 Dec 2020 16:55:24 +0100 Teaser Medische Inspirator prijs 2020 https://youtu.be/0UPHnUMfa8M Een tipje van de sluier wordt opgelicht! Bekijk welke 3 projecten genomineerd zijn voor de Medische Inspirator prijs. Tussen 11 januari 2021 en 8 februari 2021 kunt u weer meebepalen wie de 1e prijs van €100.000 voor het onderzoek ontvangt voor de beste samenwerking tussen patiënt en onderzoeker. news-6640 Tue, 08 Dec 2020 15:38:48 +0100 Start nieuwe projecten uit subsidieronde programma Langdurige Zorg en Ondersteuning https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/start-nieuwe-projecten-uit-subsidieronde-programma-langdurige-zorg-en-ondersteuning/ Rond 15 december starten 22 projecten uit de subsidieronde ‘Praktijkgericht onderzoek naar de relatie tussen de cliënt, naasten en/of mantelzorgers en professionals in de langdurige zorg en ondersteuning’. De projecten richten zich op het verbeteren van de relatie tussen de cliënt, naasten en/of mantelzorgers en de zorg- en ondersteuningsprofessionals. Praktijkgericht onderzoek

De kwestie die binnen deze subsidieronde wordt onderzocht, komt uit de dagelijkse zorg- en ondersteuningspraktijk binnen de kaders van de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat daarbij altijd over de relatie tussen de cliënt, naasten en/of mantelzorgers en de zorg- en ondersteuningsprofessionals. Ze vormen een samenwerkingsverband en formuleren samen met onderzoekers een passende onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag wordt vervolgens beantwoord door middel van passend en praktijkgericht onderzoek. Belangrijk daarbij is dat het onderzoek transfereerbare kennis oplevert. De opgedane kennis wordt gedurende en/of na afloop van het project direct ingezet in de praktijk waar het onderzoek plaatsvindt. Door te werken aan het versterken van de relatie tussen cliënten, naasten en/of mantelzorgers en zorg- en ondersteuningsprofessionals levert het project een aantoonbare bijdrage aan de verbetering van kwaliteit van zorg, ondersteuning en het welbevinden van cliënten. Daarnaast draagt het project bij aan de versterking van de kennisinfrastructuur en de wisselwerking tussen theorie en praktijk van de langdurige zorg- en ondersteuningssector.

De gehonoreerde projecten zijn zowel gericht op de intramurale zorg als de extramurale zorg. Een voorbeeld van een project gericht op de intramurale zorg is ‘WINST: Werken In het Netwerk en STeunsysteem van mensen met een ernstige psychische beperking’. Dit project focust zich op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en welbevinden van cliënten met ernstige en langdurige psychiatrische beperkingen en hun naasten. Door middel van de inzet van familie-ervaringsdeskundigen werkt het samenwerkingsverband aan het verbeteren en versterken van de samenwerking tussen cliënten, hun naasten en professionele zorgverleners.

Een voorbeeld van een project gericht op de extramurale zorg is ‘Huisdier en het steunsysteem van de cliënt: ‘Als voor het baasje gezorgd moet worden’. Dit project richt zich op het ontwikkelen van een toolkit met concrete handvatten. Die helpen de cliënt en het zorgsysteem de juiste balans te bereiken tussen wat de cliënt met een huisdier wil en wat de zorg aan steun kan bieden. Hoewel vele huishoudens huisdieren hebben en dit voor gezondheidsvoordelen en meer sociale interactie zorgt, ontbreekt bij zorgorganisaties veelal de kennis over de rol en betekenis van huisdieren voor de Wlz-cliënten en hun omgeving.

Meer informatie over de projecten is binnenkort te vinden op de programmapagina.

Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO)

Deze subsidieronde valt onder het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Dit programma bouwt vanuit het perspectief van de cliënt en samen met maatschappelijke stakeholders, aan een innovatieve en duurzame kennisbasis voor de langdurige zorg en ondersteuningssector.

Meer informatie

]]>
news-6617 Mon, 07 Dec 2020 07:00:00 +0100 Betere geboortezorg door te leren van wat goed gaat https://publicaties.zonmw.nl/leren-en-verbeteren/de-geboortezorg-verbeteren-door-te-leren-van-wat-goed-gaat/ Zorgverleners, (toekomstige) moeders en onderzoekers werken in de SWING-studie samen aan het verbeteren van de kwaliteit van geboortezorg. Hoogleraar Ank de Jonge en docent en verloskundige Jolanda Boxem vertellen hoe ze in leer- en verbeternetwerken vooral leren van wat goed gaat (methode Safety II). news-6615 Thu, 03 Dec 2020 12:08:03 +0100 Kinderen in Zwolle onderzoeken hoe gezond hun wijk is https://www.gezondin.nu/kennisbank/kinderen-in-zwolle-onderzoeken-hoe-gezond-hun-wijk-is/ Binnen het project ‘Twaalf jaar Zwolle Gezonde Stad’ is een handleiding ontwikkeld voor onderzoekers en andere professionals die aan de slag willen met Photovoice: een participatieve actieonderzoeksmethode. bekijk het stappenplan en tips&tricks news-6563 Wed, 25 Nov 2020 15:53:00 +0100 Onderzoek naar praten over levenseinde met de huisarts https://www.patientenfederatie.nl/downloads/rapporten/704-rapport-praten-over-levenseinde-okt-2020/file De Patiëntenfederatie onderzocht in hoeverre patiënten en naasten praten over het levenseinde met hun huisarts of praktijkondersteuner. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de meeste mensen die hierover praten, dit als positief ervaren en vinden dat het iets oplevert. Lees meer hierover in het rapport. news-6514 Tue, 24 Nov 2020 13:46:00 +0100 Meedoen op de arbeidsmarkt https://youtu.be/liXnQQ4UHyo Klantmanagers bij gemeenten helpen inwoners betaald werk te vinden en schulden terug te dringen. Wetenschappelijke kennis uit onderzoek vult hun kennis en ervaring mooi aan. Zo kunnen inwoners (weer) meedoen op de arbeidsmarkt en hun veerkracht vergroten. Dit biedt ruimte voor gezond(er) leven. Op dit moment oogsten we de onderzoeksresultaten van 'Vakkundig aan het werk'. In 2021 start het vervolgprogramma. Zie ook www.zonmw.nl/vakkundig news-6597 Tue, 24 Nov 2020 13:27:00 +0100 Tweet over promotie Ruth Pel https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-over-promotie-ruth-pel/ news-6549 Mon, 23 Nov 2020 10:01:05 +0100 Persoonsgerichte zorg op de Intensive Care https://publicaties.zonmw.nl/verpleegkundig-leiderschap-2/#c64624 Margo van Mol werkt als verpleegkundig onderzoeker op de intensive care (IC) van het Erasmus MC in Rotterdam. De zorg op de IC kent heel veel aspecten: van high-tech en innovatieve behandelmethoden voor de patiënt tot ondersteunen en praten met naasten. In haar vlog vertelt Margo over haar onderzoek naar persoonsgerichte zorg: het verbeteren van de kwaliteit van zorg op de IC met input van voormalig IC-patiënten, naasten en de professionals. news-6599 Fri, 13 Nov 2020 13:41:00 +0100 Openbare les Zorg om naasten door Erica Witkamp https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/openbare-les-zorg-om-naasten-door-erica-witkamp/ news-6478 Mon, 02 Nov 2020 11:52:00 +0100 Tweet Kenniscentrum Zorginnovatie over openbare les 'Zorg om naasten' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-kenniscentrum-zorginnovatie-over-openbare-les-zorg-om-naasten/ news-6400 Fri, 23 Oct 2020 16:59:16 +0200 Kwetsbaarheid is kracht https://werkplaatsenjeugd.nl/kwetsbaarheid-is-kracht/ Wat is er voor nodig om te zorgen dat jongeren met psychische kwetsbaarheid ongehinderd deel kunnen nemen aan het dagelijks leven? Het jongerenteam van Koplopers ging hierover in gesprek met professionals en leeftijdsgenoten. Met als doel: stigma’s wegnemen en de participatie van jongeren in onderwijs, welzijn en werk bevorderen. De resultaten van hun ontmoetingen lees je terug in het digitale magazine Kwetsbaarheid is kracht. news-6401 Thu, 22 Oct 2020 15:37:00 +0200 3 nieuwe keuzehulpen voor patiënten https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/experiment-outcome-indicators/ Binnen het Experiment Uitkomstindicatoren van Santeon zijn 3 nieuwe keuzehulpen ontwikkeld om uitkomstinformatie toegankelijk te maken in de spreekkamer of kliniek. Het gaat om keuzehulpen voor de nacontrole bij borstkanker, bij de keuze voor een ontslagbestemming na een beroerte (CVA) en bij de behandeling van chronisch nierfalen. Patiënten kunnen zo samen met hun zorgverlener beter beslissen over welke zorg het beste bij hen past. news-6248 Tue, 29 Sep 2020 06:15:51 +0200 Verpleegkundige hartzorg op afstand https://publicaties.zonmw.nl/verpleegkundige-hartzorg-op-afstand-een-goed-voorbeeld Patiënten met chronisch hartfalen kunnen met gebruik van technologie een deel van de zorg thuis ontvangen. Deze innovatieve manier van zorg verlenen aan patiënten die in de thuissituatie werken aan hun herstel is in de praktijk ontwikkeld en wordt door zowel verpleegkundigen als patiënten bijzonder gewaardeerd. Senior onderzoeker Annemarie van Hout vertelt hoe dit ook in andere zorgsettingen kan worden ingezet. news-6259 Thu, 17 Sep 2020 08:06:00 +0200 Participatie van jongeren met ervaring in jeugdzorg tijdens de corona-crisis https://www.expex.nl/participatie-van-jongeren-met-ervaring-in-jeugdzorg-tijdens-corona-crisis/ Wat is er nodig voor (participatie van) jongeren uit de jeugdzorg tijdens de corona-crisis? Dat heeft Generation YouthCare hieronder kort en bondig op een rij gezet. news-6151 Wed, 09 Sep 2020 08:46:03 +0200 Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid maakt ervaringskennis en -deskundigheid beschikbaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vliegende-brigade-ervaringsdeskundigheid-maakt-ervaringskennis-en-deskundigheid-beschikbaar/ Vanuit het programma Beschermd Thuis is de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid van start gegaan. Het doel is om gemeenten, cliënten- en naastenorganisaties en andere relevante organisaties te ondersteunen als het gaat om de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Baat bij ervaringskennis

Via de nieuwe website ervaringsinzet.nu kan de ervaringskennis en -deskundigheid van de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid worden ingezet op alle vraagstukken die raken aan beschermd wonen en maatschappelijke opvang (BWMO). Dit kunnen vraagstukken zijn rond inzet van ervaringskennis en -deskundigheid vanuit cliënten- en naastenorganisaties.

Maar ook andere organisaties kunnen er baat bij hebben zoals gemeenten en andere lokale instanties die zich bezighouden met beleid op het gebied van BWMO. Zij kennen het cliënten- en naastenperspectief vaak niet of weten niet hoe ze dit effectief in hun beleid kunnen integreren. Vanaf nu kunnen ze een beroep doen op de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid voor praktische input en ondersteuning op de thema’s waarmee ze worstelen.

Kennis en inspiratie

Er zijn ook heel veel plekken waar het juist wel goed gaat. Informatie over die voorbeelden is binnenkort te vinden op de website ervaringsinzet.nu. Daarnaast zal zowel de al bestaande kennis en ervaring als de binnen een adviestraject nieuw opgedane kennis en ervaring bij elkaar gebracht en ontsloten worden.

Samenwerking

Het project Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid is een samenwerkingsproject van

  • Stichting Werkplaats COMO
  • Valente branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang
  • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

Lees op de website ervaringsinzet.nu alles over de samenstelling van het kernteam en hun expertises.

Meer informatie

]]>
news-6136 Mon, 07 Sep 2020 06:00:00 +0200 Een kwalitatief betere en meer zichtbare paramedische zorg https://publicaties.zonmw.nl/steun-voor-paramedische-zorg/ In het programma Paramedische Zorg werken 6 beroepsgroepen, de Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland aan een kwalitatief betere en ook meer zichtbare paramedische zorg. In een interview legt commissievoorzitter Joost Dekker uit hoe de beoogde resultaten een belangrijke bijdrage leveren aan een gezondheidszorg waarin het dagelijks functioneren van patiënten centraal staat. news-6127 Thu, 03 Sep 2020 14:57:39 +0200 CABRIO in Coronatijd https://disabilitystudies.nl/blog/cabrio-coronatijd CABRIO is een training voor onderzoeksteams. En dan niet een team met mensen met gelijke kennis en expertise, maar teams die bestaan uit een diverse groep van mensen. Mensen die meer weet hebben van de theorie en mensen die de praktijk beter kennen. Professoren en studenten; mensen met en zonder een beperking; jongeren en ouderen. Een mooie mix! In de CABRIO is plaats voor iedereen. news-6045 Mon, 17 Aug 2020 16:32:54 +0200 Ervaringsdeskundigen aan het woord: van tienermoeder tot powervrouw https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/ervaringsdeskundigen-aan-het-woord-van-tienermoeder-tot-powervrouw/ ‘Na de zoveelste keer vallen en opstaan realiseerde ik me dat ik op reis was: van tienermoeder tot powervrouw.’ Twee tienermoeders vertellen hoe zij als ervaringsdeskundige bijdragen aan onderzoek. Lees de blog van Chiara en Melissa. news-6020 Tue, 11 Aug 2020 06:00:00 +0200 Verstandige keuzes in de urologie https://publicaties.zonmw.nl/interviewreeks-samen-beslissen/verstandige-keuzes-in-de-urologie/ Wat zijn de kansen en belemmeringen voor samen beslissen in de spreekkamer van de uroloog? Onderzoeker Lionne Venderbos vertelt over de ervaringen met 5 verstandige keuzes in de urologie. news-6021 Mon, 10 Aug 2020 06:00:00 +0200 Wel of niet voorschrijven: preventieve medicatie voor hart- en vaatziekten bij 80-plussers https://publicaties.zonmw.nl/ouderengeneeskunde/wel-of-niet-voorschrijven/ Is het zinvol ouderen in verpleeghuizen preventief medicijnen te geven om hart- en vaatziekten te voorkomen? Wanneer zijn deze middelen erger dan de eventuele kwaal? Specialist ouderengeneeskunde in opleiding Milly van der Ploeg liet deskundigen en patiënten hierover discussiëren. Zij ontwikkelt nu een schaal die artsen moet helpen de juiste balans te vinden in het voorschrijven van deze medicatie. news-6121 Mon, 27 Jul 2020 15:15:00 +0200 Patiëntenparticipatie onder druk https://www.pgosupport.nl/patientenparticipatie-onder-druk?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_content=Pati%C3%ABntenparticipatie%20onder%20druk%20%7C%20button&utm_campaign=Nieuwsbrief%20PGOsupport%202%20september%202020 Annemiek van Rensen van PGOsupport pleit ervoor om patiëntenvertegenwoordigers als belanghebbenden actief te betrekken bij het beleid en onderzoek. Zeker nu, rondom Covid-19. news-5974 Fri, 24 Jul 2020 11:26:08 +0200 Magazine Patiëntenfederatie over impact en bereik https://www.patientenfederatie.nl/actueel/nieuws/het-ware-verhaal-van-impact-en-bereik Patiëntenorganisaties zijn vaak langdurig betrokken bij veranderingsprocessen in de zorg. Zo blijkt uit een recent magazine van Patiëntenfederatie Nederland. Het magazine 'Het ware verhaal van impact en bereik' laat zien hoe drie patiëntenorganisaties bezig zijn om de zorg voor hun achterban te verbeteren. Zij zijn de stem van de patiënt in deze processen en dus onontbeerlijk. Maar het vraagt veel, het zijn langdurige processen die door Stichting Kind en Ziekenhuis, de Osteoporosevereniging en FCIC zijn ingezet of waar zij onderdeel van uitmaken.