In de afrondingsfase wordt een project geëvalueerd en moeten de resultaten hun weg vinden naar de praktijk. Of er is vervolgonderzoek nodig. In alle gevallen is het zinvol om ervaringsdeskundigen te betrekken. Zij kunnen helpen te beoordelen wat er nodig is om de volgende stap te zetten. Met in het achterhoofd benutting van kennis in de praktijk.

Betrekken en informeren

Betrek belanghebbenden, waaronder ervaringsdeskundigen, bij het opstellen van voortgangsverslagen en het eindverslagen. Afnemers van kennis(producten) en patiënten en hun naasten kunnen goed beoordelen wat de resultaten waard zijn voor de praktijk. Bepaal of de participatiedoelen gehaald zijn. Maak tijd voor de afstemming met deze doelgroepen en bedenk op welke wijze de resultaten aan hem voorgelegd en besproken kunnen worden.

Bekijk wat er nog met de resultaten moet gebeuren voor toepassing in de praktijk. Welke ontwikkel- of vertaalslag is er nog nodig? Wat moet er gecommuniceerd worden? Steek bij de afronding van het project, nog meer dan voorheen, tijd in de communicatie. Welke kanalen kunt u gebruiken om professionals, patiënten en hun mantelzorgers te informeren of te instrueren over de toepassing van resultaten. Denk ook aan kennisplatforms, zoals een kennisplein. Daar kunnen resultaten een plekje krijgen. Vaak is op een kennisplein ook de mogelijkheid tot uitwisseling met uw collega’s en met gebruikers.

Lees meer over het verder brengen van resultaten uit onderzoek op de pagina over implementatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website