Specifieke doelgroepen

Bepaal al in de voorbereidingsfase wie er belang hebben bij uw project, wie uw project tot een succes kunnen maken. Als u op zoek bent naar ervaringsdeskundigen (patiënten en hun naasten), wees dan specifiek. Om welke (sub)groep gaat het? Bijvoorbeeld mensen met een andere culturele achtergrond, mensen met een handicap, ouderen, mensen met een lage SES? Ga (in uw regio) op zoek naar vertegenwoordigers van deze belanghebbenden, of vertegenwoordigende (patiënten) organisaties. Informeer bij  patiëntenorganisaties of koepels zoals Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) of  Zorgbelang. Soms zijn de participanten dichterbij dan u denkt, bijvoorbeeld in de spreekkamer of het buurthuis om de hoek.
Begin op tijd, zodat er nog voldoende ruimte is voor inspraak en vraag niet alleen om een handtekening. Steeds minder patiënten/cliëntenorganisaties zijn geneigd om mee te werken als u op het laatste moment komt.

Andere belangrijke doelgroepen die uw project kunnen ondersteunen of verder brengen zijn bijvoorbeeld managers en professionals in zorg en welzijn gemeenteambtenaren of het  bedrijfsleven. Denk ook een het onderwijs, waar de kennis terecht moet komen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website