ZonMw wil bereiken dat mensen met een beperking beter kunnen meedoen in de samenleving. Met meer eigen regie. Dit gebeurt onder andere binnen het programma Gewoon Bijzonder., Nationaal Programma Gehandicapten. Doel van dit programma is om de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren, zodat mensen met een (verstandelijke) beperking met grotere zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving.

Niets over ons, zonder ons

Belangrijk in Gewoon Bijzonder is de samenwerking met mensen met een beperking zelf en/of hun familie/vrienden mantelzorgers. Die samenwerking gaat niet vanzelf. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Het is voor veel mensen nieuw. Daarom worden we hierbij geholpen door een groep deskundigen. Daarin zitten ook mensen met een beperking. Mensen met een beperking en/of hun familie/vrienden krijgen “op maat” coaching vanuit het project “Samen werken, samen leren”  hun ondersteuners worden getraind om op een goede manier mee te kunnen werken in de onderzoeken die vanuit het programma worden uitgevoerd. Ook onderzoekers zelf nemen deel aan deze coaching, krijgen ondersteuning zodat ze zo goed mogelijk met mensen met een beperking gaan samenwerken.

ZonMw voert het programma Gewoon Bijzonder uit en laat zich daarbij adviseren door een programmacommissie. Hierin zitten verschillende deskundigen, waaronder mensen met een beperking. 

Klankbordgroep

Een onderdeel van de beoordelingsprocedure voor subsidieaanvragen is de beoordeling van de relevantie door een klankbordgroep van mensen met een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel (en indien gewenst hun coach) en vertegenwoordigers van deze mensen.

ZonMw heeft deze klankbordgroep, wil in samenwerking met de BOSK (vereniging van mensen met een lichamelijke beperking, waaronder ernstige meervoudige beperking) relevante partijen een klankbordgroep ingericht. Deze klankbordgroep helpt mee met die beschikbaar is voor het beoordelen van de subsidieaanvragen, en kan daarnaast ook geraadpleegd kan worden voor andere zaken binnen het programma. 

Organisaties van/voor mensen met een beperking

Een vereiste om voor subsidie in aanmerking te komen vanuit het programma Gewoon Bijzonder is het betrekken van de doelgroep zelf. De participatie en daarmee de inbreng van ervaringsdeskundigen is een belangrijke voorwaarde. Enkele organisaties die u zou kunnen benaderen wanneer u een subsidieaanvraag wilt indienen zijn: 

  • LFB (belangenvereniging van mensen met een licht verstandelijke beperking) www.lfb.nu
  • Samen Wijs (vereniging van ouders van kinderen met een handicap of beperking) www.samenwijs.net
  • BOSK (belangenvereniging van mensen met een lichamelijke beperking, waaronder EMB)
  • Ieder(In) (netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte) www.iederin.nl

 

 

Voorstudies Participatie

Om deze samenwerking met de doelgroep te realiseren, hebben drie projecten voorwerk verricht.

In werkpakket A is bekeken hoe ervaringsdeskundigen en andere deelnemers in een project kunnen samenwerken in een zogenaamde ‘Heterotopos’. 

In werkpakket B wordt voorgesteld om een ‘kweekvijver’ met ervaringsdeskundigen aan te leggen. Hiertoe worden koppels van een deelnemer met een beperking en een deelnemers zonder beperking getraind. 

In werkpakket C wordt uitgelegd wat ‘inclusief onderzoek’ inhoudt en wat het belang ervan is. 

Neem kennis van de uitkomsten van deze projecten via de (eenvoudig lezen) samenvattingen.

 Lees ook

Literatuur over participatie (van mensen met een beperking)

(Bron: Kennisplein Gehandicaptensector)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website