Bij het beoordelingsproces wordt een programmacommissie en referenten ingezet. Een deel van de commissie en/of referenten kan een patiënt zijn.

Programmacommissie

Commissieleden zijn op persoonlijke titel benoemd, zij nemen niet deel namens een organisatie. Bij de samenstelling van de commissie houden we rekening gehouden met de deskundigheid van de leden. Er wordt gezocht naar kennis van en uit universiteiten en andere kennisinstellingen en naar een brede blik op onderzoek, onderwijs en praktijk. De programmacommissie oordeelt over de relevantie voor het behalen van de doelen van het programma.

Referenten

De kwaliteit van een project wordt beoordeeld door onafhankelijke externe referenten. Zij zijn anoniem.

Patiëntenparticipatie

In programmacommissies wordt betrokkenheid vanuit patiënten georganiseerd middels de deskundigheid van leden. Er kan in de procedure ook een beoordeling opgenomen worden met patiëntenpanels. Deze panels zullen aanvragen beoordelen op relevantie voor hun situatie.

Belangenverstrengeling

Bij ZonMw geldt een strikt beleid voor belangenverstrengeling. Dit houdt onder andere in dat bij aanvragen waar de betrokkenheid of een belang van een lid kan worden vermoed, deze niet mag deelnemen aan beoordelingsvergaderingen en geen verslag over de bespreking zal ontvangen. 

Meer informatie over belangenverstrengeling

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website