Bij het beoordelingsproces wordt een programmacommissie en referenten ingezet. Een deel van de commissie en/of referenten kan een patiënt zijn.

Programmacommissie

Commissieleden zijn op persoonlijke titel benoemd, zij nemen niet deel namens een organisatie. Bij de samenstelling van de commissie houden we rekening met de deskundigheid van de leden. Er wordt gezocht naar kennis van en uit universiteiten en andere kennisinstellingen en naar een brede blik op onderzoek, onderwijs en praktijk. De programmacommissie oordeelt over de relevantie voor het behalen van de doelen van het programma.

Referenten

De kwaliteit van een project wordt beoordeeld door onafhankelijke externe referenten. Zij zijn anoniem.

Patiëntenparticipatie

In programmacommissies wordt betrokkenheid vanuit patiënten georganiseerd middels de deskundigheid van leden. Er kan in de procedure ook een beoordeling opgenomen worden met patiëntenpanels. Deze panels zullen aanvragen beoordelen op relevantie voor hun situatie.

Omgang met persoonlijke belangen

Benoemde commissieleden zijn actief in het onderzoek of de uitvoering en kunnen derhalve betrokken zijn bij subsidieaanvragen. ZonMw hanteert een strikt beleid om belangenverstrengeling te voorkomen. Daartoe hanteert zij de Code omgang met persoonlijke belangen.

Meer informatie over belangenverstrengeling

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website