Beroepsopleidingen zijn een goede ingang om nieuwe kennis te implementeren. Voor het optimale resultaat is het van belang om het onderwijs zo vroeg mogelijk te betrekken bij je onderzoeksvraag. Immers succesvolle toepassing in het onderwijs start bij bruikbare resultaten voor het onderwijs. Hoe doe je dat?

Kijk vanuit alle perspectieven

Plan je onderzoek vanuit de perspectieven praktijk, onderzoek én onderwijs. Ga samen na wat de doelen zijn en maak ze concreet. Toets op dezelfde manier de haalbaarheid van je onderzoek. Welke randvoorwaarden zijn belangrijk? Deze verkenningen zijn belangrijk omdat het kan betekenen dat je als praktijk- en onderwijsinstellingen maatregelen moet nemen om een studie echt uitgevoerd te krijgen . Of dat je als onderzoeker genoegen moet nemen met een minder strak design, dat desalniettemin past bij de vraagstelling.

Wees samen aanvrager

Pak als onderzoeker de kans -wanneer er een onderwijsinstelling zich aanbiedt- om samen met de praktijk als hoofdaanvragers op te trekken van de onderzoekssubsidie. Dat waarborgt de inbreng van de praktijk en het commitment van het management. Ook belangrijk: het overtuigt de financier. Samen ondertekenen, maakt dat je samen verantwoordelijk bent voor het halen van de resultaten en voor het realiseren van de randvoorwaarden.

Overweeg een dubbelfunctie

Het helpt vaak om in het onderzoek toe te delen aan iemand die zowel een praktijk- als een onderzoeksfunctie heeft. De lijnen zijn dan kort. Die persoon kan signaleren of het onderzoek goed loopt, snel bijsturen en oplossingen bedenken.

Eerder samengewerkt

Een project uitvoeren met onderzoekers, praktijk- én onderwijsprofessionals lukt het beste als zij al ervaring met elkaar hebben opgedaan in een eerdere samenwerking. Dat biedt een goede basis om gezamenlijk een goed voorstel voor onderzoek van de grond te tillen. Je kunt dus ook overwegen om eerst een klein project samen uit te proberen voor je aan een groot onderzoek begint.

Ieder zijn verantwoordelijkheid

Het werkt enthousiasmerend en effectief om met je samenwerkingspartners samen op te lopen. Tegelijkertijd moet je er wel voor zorgen dat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Leg die vast en communiceer daarover.

Laat je neus zien

Onderhoud tijdens je onderzoek –maar ook daarvoor en daarna- zo veel mogelijk contact met de onderwijspraktijk. Laat even je neus zien, blijf zichtbaar. Zorg ervoor dat er een aanspreekpunt is waar betrokkenen terechtkunnen met vragen. En speel snel op vragen in. Zorg voor een rap antwoord, en kijk of je je communicatie moet bijstellen op basis van signalen die binnenkomen. Bedenk ook dat respondenten graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het onderzoek waaraan ze meedoen. Daar is van alles voor te bedenken-en doe dat denkwerk vooral met hen.

Relevante informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website