Om kennis en nieuwe inzichten uit ZonMw-projecten actief toe te passen in het onderwijs, werkt ZonMw samen met relevante externe onderwijspartners, zoals het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, het Zorgpact, de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen, het Landelijk Overleg Opleiding Verpleegkundigen en het Zorginstituut Nederland. Enkele voorbeelden:

Praktijkgericht onderzoek hogescholen

Met het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA verkennen we hoe we praktijkgericht onderzoek van hogescholen op relevante projecten en thema’s kunnen versterken. Bijvoorbeeld door subsidiegelden te matchen.
> website SIA

Relatie met mbo versterken

Samen met de MBO Raad bekijken we hoe we de relatie met het mbo kunnen versterken. Dat doen we onder andere door het mbo te betrekken in verschillende ZonMw-commissies om vanaf de start mee te kunnen denken en door het mbo te betrekken bij de beoordeling van projecten (referenten).
> website MBO Raad

Zorgpact

We wisselen kennis uit met het Zorgpact om goede voorbeelden te verspreiden. Zo zijn er diverse ZonMw-projecten aangedragen als koploperprojecten.
> website Zorgpact

Kennispleinen

Met Vilans werken we samen een kennisverspreiding via de kennispleinen. We leveren onderzoeksresultaten actief aan bij de kennispleinen en doen mee in werkplaatsen waar kennis wordt gebundeld en nieuwe instrumenten worden ontwikkeld.
> overzicht kennispleinen Vilans

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website