Rol ZonMw

ZonMw geeft de samenwerking met het onderwijs op verschillende manieren vorm. ZonMw:

  • financiert initiatieven om onderwijs beter aan te laten sluiten op de praktijk;
  • versterkt de wisselwerking tussen praktijk, onderzoek, beleid en onderwijs door te investeren in onderzoeksinfrastructuren;
  • stimuleert de verspreiding en het gebruik van kennis en nieuwe inzichten.

Om te zorgen dat het onderwijs vanaf de start van initiatieven betrokken is, heeft ZonMw onderwijs als relevantiecriterium opgenomen in haar subsidievoorwaarden. Dit betekent dat subsidieaanvragers moeten aangeven hoe het onderwijs betrokken wordt en wat het project of onderzoek naar verwachting oplevert voor het onderwijs.

Meepraten en meedoen

Ook bij de beoordeling van projecten wordt het onderwijs gevraagd actief te participeren. Zo zijn er steeds meer referenten uit het onderwijs die de aanvragen mee beoordelen. Bovendien nemen diverse ‘onderwijswaarnemers ’ zitting in verschillende ZonMw-commissies om vanaf de start mee te kunnen denken. Zo worden de juiste initiatieven in gang gezet en de toepassing van kennis en innovaties optimaal vergroot.

Kennisverspreiding

Om kennis en nieuwe inzichten uit ZonMw-projecten actief toe te passen in het onderwijs, staat ZonMw continu in contact en samenwerking met relevante externe onderwijspartners, zoals het Landelijk Overleg Opleiding Verpleegkundigen, het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, het Zorginstituut Nederland, het Zorgpact, de MBO Raad en de Vereniging Hogescholen. Een effectief digitaal kanaal om onderwijskennis te laten stromen zijn de kennispleinen. Hier worden op landelijk niveau, kennis, producten en ervaringen met elkaar gedeeld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website