Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De wijkverpleging is in transitie. De veranderingen zijn groot en veelzijdig en vragen veel van wijkverpleegkundigen. Zeker gezien het tekort aan wijkverpleegkundigen. Ook de hbo-v opleiding verandert; in het nieuwe studiejaar zal volgens het nieuwe opleidingsprofiel opgeleid worden. Het is daarom lastig om in de hbo-v stages al goed aan te sluiten op de vernieuwde rol(len) en inhoudelijke taken van de wijkverpleegkundige-nieuwe-stijl. Dit uit zich in kwantitatieve en kwalitatieve tekorten.

De werkplaats ‘Kwaliteit hbo-v stages in de wijkverpleging’ wil gericht op een aantal speerpunten oplossingsrichtingen vinden voor praktijk en onderwijs om de stages in de wijkverpleging te verbeteren.

De werkplaats bestaat uit mensen van hogescholen en werkveld, die de mouwen opstropen om de kwaliteit van hbo-v stages in de wijk te bevorderen. De resultaten van de werkplaats zijn beschikbaar op www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/onderwijs-hbov-stages-wijkverpleegkundigen.html U vindt hier een wijkstagewijzer, een filmpje over het nieuwe opleidingsprofiel van de hbo-v in de wijkverpleging, een handreiking over de CanMedsrollen in de wijkverpleging en een waaier als handout (ook te bestellen bij ActiZ via www.actiz.nl/cms/showpage.aspx)

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De werkplaats heeft vier producten opgeleverd:

1. Wijkstagewijzer. Een handreiking voor stages in het 1e en 2e jaar van de hbo-v

2. Een video met voorlichting over de CanMedsrollen in de wijkverpleging: “Lotte en Els op pad met het nieuwe opleidingsprofiel”

3. Het opleidingsprofiel in de wijkverpleging. Praktische toepassingen van de CanMEDS rollen. Bachelor of Nursing 2020 (digitaal en in de vorm van een waaier)

4. CanMEDS rollen in de veranderende wijkverpleging. Praktische toepassingen voor werkbegeleiders en opleiders

 

De producten zijn voor iedereen beschikbaar via de website www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/onderwijs-hbov-stages-wijkverpleegkundigen.html

De waaiers worden op aanvraag kosteloos verspreid door ActiZ.

 

Uit alle reacties is gebleken dat de producten heel goed zijn ontvangen zowel op de werkvloer als op de scholen. Van de waaiers zijn inmiddels meer dan 2500 exemplaren verspreid in het land. De video is 3164 maal bekeken in het bronbestand, maar daarnaast ook gedownload om te gebruiken met eigen materialen/devices. Het is daarom niet heel concreet aan te geven hoe vaak de producten exact worden gebruikt.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De wijkverpleging is in transitie. De veranderingen zijn groot en veelzijdig en vragen veel van wijkverpleegkundigen. Zeker gezien het tekort aan wijkverpleegkundigen. Ook de hbo-v opleiding verandert. Het is daarom lastig om in de stages voor aankomend wijkverpleegkundigen al goed aan te sluiten op de rol en inhoudelijke taken van de wijkverpleegkundige-nieuwe-stijl. Dit uit zich in kwantitatieve en kwalitatieve tekorten. De huidige situatie rondom praktijk en opleiding van wijkverpleegkundigen geeft een duidelijke frictie te zien. Studenten hebben een goed en volledig beeld van de nieuwe rol van de wijkverpleegkundige en rolmodellen nodig. Een en ander vraagt om samenwerking tussen praktijk en opleiding. De werkplaats ‘Kwaliteit hbo-v stages in de wijkverpleging’ wil gericht op een aantal speerpunten oplossingsrichtingen vinden.

De werkplaats bestaat uit een groep mensen, aangevoerd door een projectleider, die de mouwen willen opstropen en in acht maanden in actie willen komen om de kwaliteit van hbo-v stages in de wijk te bevorderen. De werkplaats werkt grofweg in twee fasen waarin een actieplan met enkele concrete onderwerpen gemaakt en uitgevoerd wordt en waarvan de resultaten landelijk verspreid worden. De projectgroep bestaat uit de hoofdaanvrager ActiZ, de projectleider Marjan Hoeijmakers van Gezondheid in Beweging en ondersteuning vanuit Vilans. Daarnaast zijn er projectleden betrokken vanuit het werkveld en de hogescholen. De resultaten van de werkplaats worden landelijk gedeeld via www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg en daarnaast via de kanalen van ActiZ en de werkgroepleden. Er is speciale aandacht voor het verspreiden van de resultaten naar de landelijke netwerken van de hbo-v opleidingen en hun stagecoördinatoren en het landelijke ActiZ netwerk van opleidingsfunctionarissen in de VVT instellingen. De werkplaats sluit af met een landelijke activiteit.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website