Projectomschrijving

In de transitie van de ouderenzorg is de rol van verzorgenden van groot belang. Zij zijn de spil in de zorg voor de cliënt en kunnen goed inschatten wat nodig is voor persoonlijke en goede kwaliteit van zorg. Dit vraagt van verzorgenden ook om leiderschap in te zetten. Een verzorgend leider verleent zorg én sluit aan in multidisciplinair overleg en overstijgende overleggen, zoals werkgroepen en adviesraden. Ze delen hun kennis en ervaringen om de zorg te verbeteren. Dat klinkt goed. Maar hoe doe je dat dan?

Doel

In de Zorg voor Beter werkplaats ‘Verzorgend leiderschap’ onderzochten we hoe we verzorgenden kunnen faciliteren om meer leiderschap te tonen.

Werkwijze

Verzorgenden hebben praktische hulpmiddelen verzameld, getest en gemaakt, die helpen bij het pakken van die rol. Het Van Kleef Instituut heeft in voorgaand onderzoek beschreven wat onder verzorgend leiderschap wordt verstaan en een inventarisatie gedaan van tools die ingezet kunnen worden om leiderschap te ontwikkelen. In deze werkplaats maakten we de kennis beter toegankelijk en optimaliseerden we de tools, samen met onder meer verzorgenden en studenten zorg en welzijn, voor het gebruik in de praktijk en het onderwijs.

Resultaat

Het resultaat van deze werkplaats is een overzichtelijke en toegankelijke infographic met daarin 9 handvatten, die aansluit bij de behoeften van verzorgenden en studenten. De handvatten nodigen uit en faciliteren om leiderschap te ontwikkelen.

Download

Website werkplaats verzorgend leiderschap

Meer informatie

Interview

Een docent van de opleiding Verzorgende IG en 2 studenten vertellen hoe er in de opleiding al aandacht aan verzorgend leiderschap besteed kan worden en aan welke handvatten zij echt wat hebben. ‘Door te reflecteren op jezelf, leer je jezelf beter kennen en pak je ook makkelijker die leiderschapsrol.’

> Lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website