Projectomschrijving

Het project Twinning: Tussen Wijk en Hogeschool: Impuls en Netwerk in de regio Rotterdam Rijnmond is een unieke samenwerking tussen de Hogeschool Rotterdam, praktijkorganisaties Laurens, Humanitas, Coöperatie Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam en het Van Kleef Instituut.
De kracht van het Twinning concept ligt in het voor een langere periode koppelen van HBO-V docenten met wijkverpleegkundigen. Deze duo’s participeren in elkaars beroepspraktijk, waardoor wederzijds nieuwe inzichten worden gevormd en kennis en ervaring wordt uitgewisseld.
Het leernetwerk, waarin naast de koppels ook lectoren en experts participeren, biedt een vrije leer- en ontwikkelruimte voor professionals. Op basis van praktijkervaringen en aan de hand van gekozen thema’s (bv. zelfmanagement, preventie) vindt verdieping plaats en wordt gewerkt aan eindproducten en tools voor zowel het onderwijs als de beroepspraktijk. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website