Projectomschrijving

ZIN als krachtige leer- en werkomgeving

Het Professionalisering in ZorgInnovatie Netwerken (ProfZIN) project betreft een samenwerking tussen Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid, RSZK en Savant Zorg en Zorgbelang Brabant. De deelnemende organisaties stelden zichzelf als taak: het ZIN (Zorg Innovatie Netwerk) als krachtige leer-/werkomgeving binnen de eigen organisatie (door) te ontwikkelen. Als thema voor die ontwikkeling is gekozen voor ‘eigen regie’. Er zijn 2 leernetwerken geformeerd binnen het project, bij Savant respectievelijk RSZK. 

Bewustwording en vaardigheden sterke componenten

Beide leernetwerken lieten belangrijke leeropbrengsten zien die van elkaar verschilden conform de verschillende inhoudelijke accenten die zijn gelegd. Wat in de leeropbrengsten opvalt, is dat bewustwording en vaardigheden ontwikkeling sterke componenten waren in het leren en dat deze bevorderd werden door een diversiteit en afwisseling van werkvormen. Het project heeft een scala aan activiteiten en opbrengsten gebracht; deze zijn te vinden op de website van het lectoraat van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website