Projectomschrijving

De 17 Bacheloropleidingen Verpleegkunde in ons land hebben november 2013 een convenant ondertekend om gezamenlijk een nieuw opleidingsprofiel "Bachelor Nursing 2020" te ontwikkelen en hun curricula aan te passen aan het nieuwe beroepsprofiel voor verpleegkundigen van V&VN. Het opleiden volgens de nieuwe curricula zal september 2016 starten. Dit project heeft tot doel de competenties van verpleegkundigen te concretiseren die nodig zijn voor het nieuwe werken in de wijk zoals die beschreven zijn in het ''Expertisegebied wijkverpleegkundige" van V&VN en deze op te nemen in het nieuw te ontwikkelen landelijk opleidingsprofiel.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website