Projectomschrijving

Kennisagenda wijkverpleging

Om goede zorg te leveren aan mensen thuis is kennis nodig. De kennisagenda wijkverpleging is opgesteld door de beroepsgroep. In samenwerking met de beroepsvereniging V&VN, het Wetenschappelijk College Verpleegkunde, Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap, Patiëntenfederatie en andere belangrijke stakeholders zijn 150 vragen geprioriteerd naar uiteindelijk 16 vragen op drie pijlers: beroepsinhoud, organisatie van zorg en beroepsontwikkeling. Belangrijke thema’s waren: preventie, indiceren, uitkomsten van zorg, technologie, samenwerking, leren en kennisontwikkeling.

De kennisagenda laat zien waar toekomstig onderzoek in de wijkverpleging over zou moeten gaan. Het is een leidraad voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek in de wijkverpleging. Onderzoek en innovatie dragen bij aan verdere onderbouwing van de wijkverpleging en het handelen van verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk. Onderzoek draagt bij aan duurzame kennisontwikkeling, slimmer werken en verbetering van de kwaliteit van zorg en kwaliteit van werken in de wijk.

Voor meer informatie zie onderstaande producten:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website