Projectomschrijving

Leren van en met elkaar

Binnen het project 'Leren in Dialoog: naar duurzame leernetwerken in de wijk' waren vanaf oktober 2015 tot juli 2016 3 leernetwerken actief. Hieraan namen wijkverpleegkundigen, cliënten, studenten en docenten Verpleegkunde deel. De focus lag op leren van en met elkaar rondom de thema’s Zelfmanagement en Coaching van collega’s.

Bij de start zijn verschillende rollen / taken verdeeld, onder andere communicator, facilitator en evaluator. Na een fase van groepsvorming, met waardering voor ieders vakbekwaamheid en verschillende perspectieven, zijn de leernetwerken aan de slag gegaan met productontwikkeling met betrekking tot beide thema’s. De producten kwamen tot stand op basis van gezamenlijke leervragen. Naar behoefte zijn experts op de thema's ingeschakeld. In februari 2016 heeft de eerste Dialoogronde plaatsgevonden. De inzichten en leeropbrengsten zijn hier gedeeld en besproken met een grote achterban. In juni 2016 vond de tweede ronde plaats, waarin onder andere de producten van de leernetwerken gepresenteerd werden.

Evaluatie door onderzoeker Zuyd Hogeschool

Het project is, naast het landelijk onderzoek door Nivel, geëvalueerd door een onderzoeker van Zuyd Hogeschool. Het inhoudelijk eindraport is opvraagbaar. De ontwikkelde producten worden geplaatst in een Toolbox, die in de loop van 2017 openbaar toegankelijk zal zijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website