Projectomschrijving

Verzorgenden in beeld

In de thuiszorg is de afgelopen jaren veel veranderd en er verandert nog steeds veel. Daarin is vooral aandacht geweest voor de positie van de wijkverpleegkundigen. De verzorgende beroepsgroep heeft evenzeer te maken met deze ontwikkelingen en veranderingen. De verzorgenden zijn onvoldoende in beeld, onvoldoende gepositioneerd en onvoldoende in staat om zelf mee te denken en te verwoorden wat zij nodig hebben.

Zichtbaarheid van rollen, taken en positie van verzorgenden

V&VN en ZonMw slaan de handen ineen voor een project met als doel een leiderschapsprogramma voor verzorgenden in de wijk te ontwikkelen en uit te voeren. Dit traject beoogt het trainen van verzorgenden die zowel binnen de eigen organisatie als op lokaal, regionaal en landelijk niveau de beroepsgroep kunnen promoten en vertegenwoordigen. Hiermee wordt bijgedragen aan de zichtbaarheid van de rollen, taken en positie van verzorgenden binnen het team wijkverpleging. Daarnaast wordt nagegaan of het leiderschapsprogramma structureel kan worden uitgevoerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website