Projectomschrijving

Kennisdeling en kennisontwikkeling bij Friese leernetwerken

In de periode oktober 2015 tot september 2017 is vanuit het Talmalectoraat Wonen Welzijn en Zorg op hoge leeftijd van de NHL Hogeschool het project uitgevoerd. In dit project is een leernetwerk opgezet voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van wijkverpleegkundigen en HBO-V docenten in Friesland en is het Fries uitgebreid met mbo professionals en mbo docenten. De ruim 30 deelnemers hebben steeds gezamenlijk de agenda bepaald en in kleine groepen is gewerkt aan kennisdeling en kennisontwikkeling met betrekking tot de gekozen onderwerpen, variërend van evidence based werken en positieve gezondheid tot leiderschap. 

Resultaten zorgen voor structurele borging en inbedding van leernetwerk

2 jaar Zichtbare Schakel heeft geleid tot een hechte leergemeenschap waarin thuiszorg- en onderwijsprofessionals van elkaar en samen leren. De stappen die binnen NHL Hogeschool gezet worden voor een train-de-trainer programma voor docenten, de e-Healthkoffer, het Platform Wijkverpleegkundigen Friesland en de actualisatie van de mbo-v en hbo-v curricula betreffen prachtige resultaten. Deze bieden mogelijkheden voor structurele borging en inbedding van het leernetwerk in Friesland. De krachtige professionaliseringsbeweging die is ontstaan als gevolg van het project gaat door in het Platform Wijkverpleegkundigen Friesland, waarbinnen het leernetwerk wordt voortgezet. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website