Projectomschrijving

Nauwe samenwerking tussen praktijkorganisaties en scholen

Het project heeft praktijk en onderwijs, en in mindere mate onderzoek, bijeengebracht. Tevens zijn meer hbo-v studenten dan dat gebruikelijk was, toegerust met competenties gerelateerd aan de wijkverpleging. Deskundigheidsbevordering van docenten (mbo, hbo), wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en verzorgenden heeft plaatsgevonden en voor het mbo is het raamwerk 'Zorg in de wijk' ontwikkeld.

Door het creëren van Leer- en InnovatieNetwerken (LINs) bij Cordaan en Evean zijn de meeste doelen behaald. Het project heeft geleid tot een nauwere samenwerking tussen docenten en teamleden wijkverpleging. Ook heeft het project bijgedragen aan een flinke toename van stageplaatsen voor mbo en hbo studenten. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website