Projectomschrijving

Evaluatie Expertisegebied wijkverpleegkundige

Het werk en de context waarin wijkverpleegkundigen hun werk uitoefenen is de afgelopen jaren door verschillende maatschappelijke en demografische veranderingen sterk veranderd. Dit vraagt om een evaluatie van het huidige Expertisegebied wijkverpleegkundige (de Bont et al, 2012). 
In dit project is nagegaan: 
(1) in hoeverre het huidige Expertisegebied aansluit bij de actuele context van de wijkverpleging; 
(2) hoe draagvlak en bruikbaarheid van het Expertisegebied wordt ervaren door de beroepsgroep, hogeschooldocenten, studenten hbo-v en zorgorganisaties; 
(3) op welke onderwerpen actualisatie wenselijk is. 

Aanbevolen onderwerpen voor het nieuwe Expertisegebied

Het Expertisegebied is in grote mate toekomstbestendig geschreven. Het overgrote deel van de respondenten kent het Expertisegebied en draagt het uit. Veel van de beschreven competenties en thema’s worden herkend door de respondenten en gewaardeerd als belangrijke competenties van wijkverpleegkundigen. 
De volgende onderwerpen worden aanbevolen om op te nemen in het nieuwe Expertisegebied: (i) het concept positieve gezondheid; (ii) meer aandacht voor geestelijke gezondheidszorgproblematiek; (iii) het handelen op basis van zorguitkomsten; (iv) regieverantwoordelijkheid voeren vanuit de klinische inhoud; (v) het tonen van verpleegkundig leiderschap; (vi) intensievere samenwerking met de huisarts vanuit de gedeelde poortwachtersfunctie en samenwerking met het sociale domein en transmuraal; (vii) wijkgericht denken en werken, (viii) coaching van zowel cliënten, professionals en niet-professionals, waaronder mantelzorgers, vrijwilligers en buren; en (ix) moreel ethisch redeneren.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website