Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tijdens de ontwerpsessie voor dit project dachten wij in een gemêleerde groep van collega’s uit HBO-V onderwijs (docenten/studenten), praktijk (wijkverpleegkundigen van vier zorginstellingen, managers) en onderzoek (onderzoekers, kenniskring-lid lectoraat) na over waar de leerbehoefte ligt bij wijkverpleegkundigen in 2015 in Den Haag.

 

De leerbehoeften waren divers en lieten een ding goed zien: Het werk van de wijkverpleegkundige is zéér complex. Haar werkzaamheden spelen zich af in een complexe context van verschillende factoren (gezondheidstoestand lichamelijk en geestelijk, woonsituatie, werksituatie, financiële situatie, familie, vrienden, buurt, gemeente, etc).

 

Aan de hand van de vragen, worstelingen, onzekerheden en dilemma’s die wijkverpleegkundigen aangeven, hebben wij als projectgroep gekozen om deze aanvraag te concentreren rondom de contextuele benadering van de wijkverpleegkunde. Hoe kan de wijkverpleegkundige in een dergelijke complexe situatie haar werk zo goed mogelijk uitvoeren? Door naar haar werk te kijken door een contextuele bril. Dit betekent dat de context waarin een wijkverpleegkundige zich bevindt mee moet worden genomen in de analyse maar ook in de oplossingen. Deze context bestaat op micro, meso en macro niveau. Voor de context van de wijkverpleegkundige en de inventarisatie die wij hebben gedaan, is de micro en meso niveau vooral van belang. Hierbij moet worden gedacht aan context als familie, mantelzorgers, vrijwilligers maar ook andere hulpverleners. . Als partner hiervoor hebben wij het lectoraat Mantelzorg (met als lector Dr. Deirdre M. Beneken genaamd Kolmer) betrokken. Het lectoraat verricht onderzoek vanuit een contextuele perspectief. Alle onderzoeken die het lectoraat Mantelzorg verricht dragen bij het aan bereiken van meer evenwicht tussen cliënten, mantelzorgers en beroepskrachten. De vorm die we daarvoor kiezen is een “learning community” (LC). Een “learning community” bestaat uit een groep mensen die gezamenlijk en kritisch hun praktijk onderzoeken, op een continue, reflectieve, samenwerkende, inclusieve, op leren georiënteerde en groei stimulerende wijze (Stroll et al., 2006).

 

In de learning community wijkverpleegkunde komen wijkverpleegkundigen, docenten HBO-V van de Haagse Hogeschool, studenten en cliënten tweewekelijks bij elkaar. Samen werken zij aan een probleemanalyse en het formuleren van relevante leervragen. . Door de ondersteuning van inhoudsdeskundigen op het gebied van wijkverpleegkunde, uit het netwerk van de projectgroep, worden deze leervragen binnen de LC beantwoord. Inhoudsdeskundigen op het gebied van “contextueel werken” (in samenwerking met het lectoraat mantelzorg) begeleiden de sessies om de wijkverpleegkundigen de leervraagarticulatie vanuit de complete complexe context te laten benaderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website