Projectomschrijving

Leren met en van elkaar

Binnen de Haagse Learning Community Wijkverpleegkunde (HLCW) lag de focus op 2 onderwerpen:

  1. Samenwerking in het wijkteam
  2. Bevorderen van zelfredzaamheid.

De deelnemers van de HLCW leren met elkaar en van elkaar in bijeenkomsten en ook door in duo’s bij elkaar mee te kijken op de werkvloer. 

Maandelijkse bijeenkomsten en meelopen op elkaars werk

In het kader van de HLCW hebben maandelijkse bijeenkomsten plaatsgevonden met als thema’s “werken in wijkteams” en “zelfmanagement”. Bijeenkomsten werden steeds door een ander groepje deelnemers georganiseerd en voorbereid en vonden plaats op locatie van een van de betrokken zorg- of onderwijsinstelling.

Deelnemers van de HLCW zijn daarnaast meegelopen bij elkaar op het werk. Vaak ging het om een verpleegkundige die bij een verpleegkundige in een andere organisatie meeliep. Verpleegkundige die mee liepen met een docent, gaven in meerdere gevallen samen met de docent les op school aan de verpleegkunde studenten. Voor docenten was het meelopen in de wijk een kans om de wijkverpleegkunde weer in de praktijk te ervaren. Bij zorginstelling Pieter van Foreest liepen studenten MBO-V en HBO-V samen stage in de wijk. De studenten volgden ook gezamenlijk intervisie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website