Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie, is samen met Vilans en andere partijen een nieuwe Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning gerealiseerd, vrij beschikbaar op kennisbundel.vilans.nl. Deze is in een commentaarronde en pilotfase getest; gebruik en inhoud zijn geëvalueerd.

 

De Kennisbundel biedt de mbo-hbo-opleidingen zorg & welzijn en praktijkopleiders concrete handvatten voor onderwijs en bijscholing. De Kennisbundel biedt een actueel overzicht van de kennis over het zelfmanagementondersteuning door zorgprofessionals (in opleiding) en bevat video’s, links, praktijkvoorbeelden en opdrachten. De Kennisbundel is gebaseerd op het leerboek ‘Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie’ (2018). Er zijn nieuwe opdrachten, films en animaties gemaakt. De Kennisbundel omvat 7 inhoudelijke hoofdstukken over thema’s zoals competenties, communicatie, samen beslissen, familieparticipatie en gezondheidsvaardigheden. Tot slot worden 12 methodieken/instrumenten voor zelfmanagementondersteuning gepresenteerd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ondersteunen van het zelfmanagement van mensen met chronische gezondheidsproblemen hoort bij de kern van zorgverlening. Zelfmanagement van zorgvragers gaat over “zelf bepalen”, niet alleen over “zelf doen”. Zorgverleners stemmen hun ondersteuning af met zorgvragers, familie en de omgeving. Maar hoe doe je dat nu precies? En wat moet je daarvoor laten? Welke kennis, houding en vaardigheden heb je daar als (aankomend) zorgverlener voor nodig? Antwoorden staan in de nieuwe online Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning (http://kennisbundel.vilans.nl/zelfmanagement.html).

 

De nieuwe Kennisbundel bevat actuele kennis over allerlei aspecten van zelfmanagementondersteuning, (links naar) leermiddelen zoals video’s en documenten, en een schat aan leuke praktijkopdrachten. De nadruk ligt op hoe je het ondersteunen van zelfmanagement als zorgverlener in de praktijk brengt. De Kennisbundel is bedoeld voor docenten mbo-hbo, zorgverleners en studenten van opleidingen in zorg en welzijn: zij kunnen het materiaal direct toepassen in hun lessen. De Kennisbundel is ook geschikt voor bij- en nascholing van zorgverleners in de praktijk: de casuïstiek bestrijkt diverse sectoren.

 

De Kennisbundel bevat acht hoofdstukken, die elk een ander aspect van zelfmanagementondersteuning belichten. Naast een bespreking van het begrip zelfmanagement (en de afbakening met aanverwante concepten zoals zelfredzaamheid en eigen regie) worden benodigde competenties behandeld aan de hand van het 5A-model. Andere hoofdstukken gaan over communicatie, samen beslissen, familiegerichte ondersteuning, lage gezondheidsvaardigheden en teamwerk. De Kennisbundel sluit af met een presentatie van 13 bruikbare, gratis beschikbare tools.

 

De inhoud van de Kennisbundel is een bewerking van het leerboek Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie (uitgever BSL) onder redactie van AnneLoes van Staa, Lausanne Mies en Ada ter Maten-Speksnijder. De Kennisbundel is ontwikkeld door Hogeschool Rotterdam, in samenwerking met Vilans en financieel mogelijk gemaakt door ZonMw. Tijdens de ontwikkeling is samengewerkt met experts, docenten van verschillende ROC’s en hogescholen, lectoren van het Platform Zelfmanagement, en diverse andere partijen zoals V&VN, Van Kleef Instituut.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling: Realisatie van een nieuwe Kennisbundel ZELFMANAGEMENTONDERSTEUNING, die vrij beschikbaar komt op de websites van Vilans, de Kennispleinen en de lectorenplatforms. Een kennisbundel bestaat uit een state-of-the-art overzicht van de kennis, aangevuld met beeldmateriaal, praktijkvoorbeelden, opdrachten en casuïstiek (http://kennisbundel.vilans.nl). Met deze nieuwe kennisbundel komt de reeds ontwikkelde kennis over het thema zelfmanagementondersteuning breed (en vrij) beschikbaar voor alle Nederlandse mbo-hbo-opleidingen zorg & welzijn. De kennisbundel wordt ontwikkeld middels co-creatie tussen onderzoekers/lectoren, docenten mbo & hbo, verpleegkundigen uit de praktijk en Vilans.

Planning: 12 maanden in 4 fasen. De eerste drie fasen (totaal 7 maanden) omvatten de ontwikkeling en realisatie van de kennisbundel; de laatste fase (5 maanden) betreft de monitoring en evaluatie.

Samenwerking: Voor de ontwikkeling van deze Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning komen diverse initiatieven en partijen samen:

1. De wens tot verdere verspreiding, implementatie in de curricula van opleidingen voor verpleegkundigen en verbreding van het bereik van het leerboek Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie (verschenen bij BSL, december 2017).

2. De behoefte van Vilans om nieuwe kennisbundels te ontwikkelen die een korte en krachtige update geven van een actueel thema in zorg en welzijn ten behoeve van onderwijsontwikkelaars.

3. De opdracht aan het nieuwe SiA Lectoren Platform Zelfmanagement (start 1-9-2017): geven van een impuls aan de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe kennis(producten) rond zelfmanagement.

4. De realisatie van de Leerwerkplaats Zelfmanagement (Vilans e.a.).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website