Projectomschrijving

In dit project wordt een nieuwe Kennisbundel Zelfmanagementondersteuning ontwikkeld. De kennisbundel komt vrij beschikbaar komt op de websites van Vilans, de Kennispleinen en het SIA lectorenplatform Zelfmanagement. Een kennisbundel bestaat uit een state-of-the-art overzicht van kennis, aangevuld met beeldmateriaal, praktijkvoorbeelden, opdrachten en casuïstiek (www.vilans.nl/websites/kennisbundels). 

Doelstelling

Reeds ontwikkelde kennis over het thema zelfmanagementondersteuning breed (en vrij) beschikbaar maken voor alle Nederlandse mbo-hbo-opleidingen zorg & welzijn. De kennisbundel wordt ontwikkeld middels co-creatie tussen onderzoekers/lectoren, docenten mbo & hbo, verpleegkundigen uit de praktijk en Vilans. Hiervoor wordt voortgebouwd op het leerboek 'Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie' (BSL, 2018) inclusief online leeromgeving. 

Uitgelicht

Downloads

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website