Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zelfmanagement is belangrijk voor ongeneeslijk zieke mensen en hun mantelzorgers. Zeker in de laatste levensfase is er daarbij vaak wel ondersteuning nodig van verpleegkundigen. Het NurseSMS-onderzoeksprogramma (looptijd 1 januari 2014 - 30 juni 2019) heeft bijgedragen aan zelfmanagementondersteuning voor deze doelgroep en omvatte 2 onderzoekslijnen: (1) 'de dementielijn' en (2) 'de oncologielijn'.

 

Elke onderzoekslijn omvatte een promotieonderzoek gericht op ontwikkeling, implementatie en evaluatie van interventies voor zelfmanagementondersteuning. Naast persoonlijke ondersteuning door verpleegkundigen, maakte ook eHealth onderdeel uit van de interventies.

 

Het promotieonderzoek in de dementielijn leidde tot een promotie (op 4 juli 2019 aan de VU in Amsterdam)van promovenda Judith Huis in het Veld. Het proefschrift van promovenda Vina Slev in de oncologie-deellijn is ook klaar en zal naar verwachting begin 2020 officieel verdedigd worden aan de VU.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het NurseSMS onderzoeksprogramma stond in het teken van de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van verpleegkundige interventies voor zelfmanagementondersteuning van mensen met ongeneeslijke aandoeningen. In de 'dementielijn' boden gespecialiseerde dementieverpleegkundigen online zelfmanagementondersteuning aan mantelzorgers bij het omgaan met gedragsveranderingen van de naaste met dementie. In de 'oncologielijn' hebben thuiszorgverpleegkundigen met een specialisatie in oncologie of palliatieve zorg zelfmanagementondersteuning aangeboden aan patiënten met ongeneeslijke kanker en aan betrokken mantelzorgers. In de interventies werd face-to-face begeleiding gecombineerd met eHealth. De ontwikkelde interventies werden positief geëvalueerd door de betrokken patiënten, mantelzorgers en zorgprofessionals.

 

Het NurseSMS programma heeft geleid tot twee proefschriften en heeft ook bijgedragen aan de loopbanen van de betrokken verpleegkundig onderzoekers/promovenda.

Daarnaast zijn er 10 internationale artikelen en 3 Nederlandstalige artikelen gepubliceerd, zijn er nog verschillende publicaties 'under review' bij tijdschriften, zijn presentaties gegeven op (inter) nationale conferenties, en zijn online kennisclips, interventieprotocollen en een onderwijsmodule voor de Hbov ontwikkeld en geïmplementeerd.

 

Het NurseSMS-onderzoeksprogramma heeft tevens bijgedragen aan de versterking van de infrastructuur voor verpleegkundig onderzoek en innovatie in Amsterdam UMC,in de bredere Amsterdamse regio en op landelijk niveau.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Mensen die lijden aan een ongeneeslijke, uiteindelijk fatale aandoening hebben vaak te kampen met allerlei lichamelijke, psychosociale en existentiële problemen. Zelfmanagement is van belang voor het omgaan met die problemen in het dagelijks leven. Ondersteuning door verpleegkundigen bij zelfmanagement is vaak nodig, omdat de betreffende patiënten veelal kwetsbaar zijn.

 

Het NurseSMS onderzoeksprogramma (looptijd 2014-2019) moet bijdragen aan zelfmanagementondersteuning en omvat 2 onderzoeklijnen: (1) zelfmanagementondersteuning bij dementie en (2) bij ongeneeslijke kanker.

 

In de verslagperiode (jaar 2, 2015) hebben we mede op basis van inzichten uit literatuurstudie, focusgroepsdiscussies en individuele interviews in beide onderzoekslijnen belangrijke stappen gezet m.b.t. ontwikkeling en uittesten van zelfmanagementondersteuninginterventies. Naast persoonlijke begeleiding door verpleegkundigen bevatten die interventies ook eHealth componenten.

 

Tevens zijn er in dit tweede jaar verschillende Engelstalige en Nederlandstalige artikelen geschreven en zijn er diverse presentaties gehouden op internationale en nationale congressen.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit tweede jaar (2015) van het NurseSMS programma heeft sterk in het teken gestaan van interventieontwikkeling. In de 'dementielijn' hebben we daarvoor de samenwerking geïntensiveerd met o.a. Geriant (de organisatie die een voorloper is op het gebied van casemanagement dementie) en Alzheimer Nederland, de landelijke belangenorganisatie van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Tezamen met hen hebben we stappen gezet voor de ontwikkeling en testing van een interventie voor zelfmanagementondersteuning bij dementie, In het kader van deze interventie zullen casemanagers met een verpleegkundige achtergrond zelfmanagementondersteuning bij het omgaan met gedrag- of stemmingsverandering van de patiënt (bijv. agitatie, apathie of depressie). Die consultatieve ondersteuning wordt gekoppeld aan (eHealth elementen uit) de door Alzheimer beheerde website www.dementie.nl.

 

In de 'oncologielijn' hebben we ook veel concrete stappen gezet richting interventieontwikkeling. In samenwerking met thuiszorgorganisatie Evean, hebben we een interventieprotocol ontwikkeld voor zelfmanagementondersteuning door gespecialiseerde verpleegkundigen die werken als casemanager palliatieve zorg. de interventie is gericht op patiënten en mantelzorgers die geconfronteerd zijn met ongeneeslijke kanker. In de zelfmanagementondersteuning gaat veel aandacht uit naar het omgaan met vaak voorkomende symptomen als pijn, vermoeidheid, angst en somberheid. Face-to-face begeleiding wordt gecombineerd met door de projectgroep ontwikkelde en uitgeteste 'palliatieve modules', gekoppeld aan een al langer bestaand eHealth programma (www.oncokompas.nl).

 

Daarnaast heeft dit tweede jaar in het teken gestaan van het schrijven van artikelen van de twee promovendi en hun begeleiders. Wat dit laatste betreft kunnen we concluderen dat het NurseSMS programma productief is: inmiddels zijn er vier Engelstalige artikelen gepubliceerd (Huis in het Veld e.a., 2015 en 2016; Slev e.a., 2016; Verkaik e.a., 2016), en zijn er ook Nederlandstalige artikelen aangeboden aan tijdschriften. Tevens zijn er door de promovendi diverse presentaties gehouden op nationale en internationale congressen.

 

Ook is de regionale samenwerking tussen de partners van VUmc, Hogeschool Inholland, NIVEL, AMC en Hogeschool van Amsterdam verder geïntensiveerd, o.a. door het gezamenlijk organiseren van bijeenkomsten en gezamenlijke projectvoorstellen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

BACKGROUND

Self-management for patients with progressive incurable diseases is not a matter of course. Their progressive physical and/or cognitive decline may often mean that self-management skills are limited. Self-management support by nurses can strengthen these skills and is therefore of paramount importance. In addition, nurses' can support the self-management of family carers, who have to cope with the problems of the patient as well as with their own problems.

 

OBJECTIVE

The NurseSMS programme aims to contribute to self-management for patients and family carers facing progressive incurable diseases through innovative nursing research. In addition, the programme aims to strengthen the nursing research infrastructure and capacity in the Amsterdam-Utrecht area.

 

SUB-STUDIES

The programme will initially focus on nurses' self-management support in two relevant subgroups, namely patients and family carers confronted with either (a) advanced cancer or (b) dementia. Working from the ‘basic model for developing evidence-based nursing interventions’, we will proceed through the following five stages in both subgroups independently: 1. Exploration of self-management support needs and identification of evidence-based and promising interventions; 2: Design of self-management support interventions; 3. Validation and initial testing; 4. Randomised clinical trials looking at the effectiveness; 5. Knowledge transfer and implementation.

 

EXPECTED RESULTS

The NurseSMS research programme will provide a scientific base for self-management support by nurses, ultimately leading to improved outcomes for patients and family carers facing progressive diseases. In addition, the programme will help bridge the gap between nursing research, practice and education. The programme will also result in long-term, structural collaboration between researchers, lecturers and nurses from VU University medical center (VUmc), Inholland University of Applied Sciences, Netherlands Institute for Health Services Research (NIVEL), Academic Medical Centre (AMC) and Amsterdam School of Health Professions (HvA), together with client organisations and other national and international stakeholders.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website