Projectomschrijving

Zelfmanagement, in de zin van het adequaat omgaan met de gevolgen van een ziekte in het dagelijks leven, is ook belangrijk voor ongeneeslijk zieke mensen en hun mantelzorgers. Zeker in de laatste levensfase is er daarbij vaak ondersteuning nodig van verpleegkundigen.

Doel en werkwijze

Het NurseSMS-onderzoeksprogramma (1 januari 2014 - 30 juni 2019) heeft bijgedragen aan zelfmanagementondersteuning voor deze doelgroep en omvatte 2 onderzoekslijnen:

  1. dementielijn
  2. oncologielijn

Elke onderzoekslijn omvatte een promotieonderzoek gericht op ontwikkeling, implementatie en evaluatie van interventies voor zelfmanagementondersteuning.Naast persoonlijke ondersteuning door verpleegkundigen, omvatten deze interventies ook eHealthcomponenten.

Resultaten

Het NurseSMS project leidde tot 2 proefschriften van verpleegkundig onderzoekers. Daarnaast zijn er veel artikelen gepubliceerd in het NurseSMS-project, zijn er verschillende presentaties gegeven op (inter)nationale conferenties. Ook heeft het NurseSMS-onderzoeksprogramma bijgedragen aan versterking van de lokale, regionale en landelijke infrastructuur voor verpleegkundig onderzoek en innovatie.

Keuzeonderwijsmodule moderne dementiezorg

Er is een onderwijsmodule voor het hbo-v-onderwijs ontwikkeld en geïmplementeerd. De keuzeonderwijsmodule met de titel `Moderne dementiezorg’ is vanaf medio 2019 opgenomen in het onderwijsaanbodvan Inholland en staat ook open voor studenten van andere hogescholen. De ontwikkelde tools, onder meer 3 online kennisclips en een interventieprotocol, die in het keuzevak worden gebruikt zijn openbaar toegankelijk.

Interview met Anneke Francke over NurseSMS

Oncokompas

De in het NurseSMS ontwikkelde ‘palliatieve versie’ van het Oncokompas (een online zelfmanagement tool voor oncologiepatiënten) wordt nog steeds gebruikt en doorontwikkeld onder de naam ICT4PAL. Binnen een ander ZonMw-project wordt de doorontwikkelde versie geëvalueerd. In aansluiting bij dat lopende project, wordt een vertaalslag gemaakt naar scholing van zorgprofessionals.

Proefschriften

Interventieprotocollen

Artikelen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website