Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

NURSE-CC (NUrsing Research into Self-management and Empowerment in Chronic Care) was een onderzoeksprogramma van Hogeschool Rotterdam, Erasmus MC en EUR (2012-2017). Doelstellingen waren: (1) het vergroten van de effectiviteit van zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen en (2) het verbeteren van verpleegkundige competenties en onderwijs hierover.

Verpleegkundigen hebben uiteenlopende visies over zelfmanagementondersteuning. In de praktijk hebben zij moeite dit vorm te geven. In NURSE-CC zijn praktische handvaten ontwikkeld voor opleiding en praktijk. Patiënten waarderen persoonsgerichte, brede ondersteuning die verder gaat dan alleen ‘medische’ zaken. Zij willen meebeslissen, begrip en praktische steun - ook voor hun naasten. Verpleegkundige interventies ontwikkeld binnen NURSE-CC sluiten hierbij aan omdat zij uitgaan uit van een brede visie, een actieve rol van patiënten stimuleren en coaching geven bij het stellen van haalbare doelen. Zo dragen ze bij aan betere ondersteuning van zelfmanagement in verpleegkundig onderwijs en praktijk.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In onderzoekslijn (1) van NURSE-CC zijn diverse onderzoeksprojecten uitgevoerd om te komen tot meer inzicht over de visies van verpleegkundigen en patiënten met verschillende chronische aandoeningen over zelfmanagement (ondersteuning). Ook is gezocht naar de werkzame elementen van verpleegkundige interventies om zelfmanagement effectief te ondersteunen. Deze inzichten zijn gebruikt voor de ontwikkeling van praktische interventies voor zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen in de poliklinische praktijk van Erasmus MC bij patiënten na een niertransplantatie, behandeling voor hoofdhalstumoren en na stamceltransplantatie en bij mensen met reuma. Deze zijn vervolgens op hun bruikbaarheid, waardering en eerste effecten in een pilotstudie onderzocht.

 

In onderzoekslijn (2) van NURSE-CC zijn de verschillende houdingen van verpleegkundigen ten aanzien van zelfmanagementondersteuning en hun competenties hiervoor beschreven en onderzocht, zowel bij studenten als bij verpleegkundigen werkzaam in de praktijk. Ook is het onderwijs over zelfmanagement(ondersteuning) op diverse hbo-V-opleidingen gescand. Tot slot is een nieuw leerboek gemaakt (Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie, 2018, Bohn Stafleu van Loghum) dat verpleegkundigen (in opleiding) de noodzakelijke kennis verschaft, de vaardigheden traint en de gewenste attitude bespreekt die nodig is voor een goede ondersteuning van zelfmanagement en samenwerking met de patiënt en andere (mantel)zorgverleners.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In afgelopen drie jaar zijn er binnen NURSE-CC diverse deelstudies uitgevoerd.1) Er zijn 27 interviews afgenomen bij verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in Erasmus MC Rotterdam. Doel was meer zicht te krijgen op hun opvattingen over zelfmanagement van mensen met chronische aandoeningen, hoe verpleegkundigen dit ondersteunen en welke uitdagingen ze daarbij ervaren. 2) In een bredere steekproef van verpleegkundigen is verder gezocht naar verschillende houdingen onder verpleegkundigen ten aan zien van zelfmanagementondersteuning (Q-studie). 3) & 4) In twee verschillende systematische literatuurstudies hebben we de (a) werkende mechanismen van interventies gericht op het ondersteunen van zelfmanagement en (b) de behoeften van patiënten aan ondersteuning in kaart gebracht. 5) Binnen de NURSE-CC proeftuinen in het Erasmus MC (nefrologie, oncologie en reumatologie) zijn focusgroepen met patiënten georganiseerd om zicht te krijgen op specifieke behoeften aan verpleegkundige ondersteuning. Tevens zijn er ter aanvulling 12 individuele interviews met patiënten gehouden. Op basis van deze vijf deelstudies is een programma van eisen opgesteld voor het ontwikkelen van de interventies met de proeftuinen. Iedere proeftuin werkt nu aan de verdere uitwerking van de interventie. 6) Na raadpleging van experts is er een lijst met noodzakelijke competenties voor zelfmanagementondersteuning samengesteld. Op basis daarvan is een vragenlijst ontwikkeld om de eigen effectiviteit en gedrag van verpleegkundigen te kunnen meten. De Self-Efficacy and Performance in Self-Management Support (SEPSS-36) is gevalideerd in samenwerking met de Universiteit Gent. 7) Er is een start gemaakt met de curriculum scan. Op de hbo-v in Rotterdam is deze afgerond en in het najaar van 2015 worden ook andere hogescholen betrokken.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1) De interviews met verpleegkundigen in het Erasmus MC laten zien dat verpleegkundigen zelfmanagementinterventies inzetten die aansluiten bij hun opvattingen over de taken en rollen van patiënten en zichzelf. Er is een artikel ingediend bij een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

2) De Q-methodologische studie heeft vier perspectieven op zelfmanagementondersteuning bij verpleegkundigen geïdentificeerd: (1) Coach, (2) Behandelaar, (3) Poortwachter en (4) Leraar. Deze uitkomsten zijn gepubliceerd (www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020748914001746). De beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) heeft deze perspectieven opgenomen in hun visie op zelfmanagement(ondersteuning).

3) De kwalitatieve review geeft inzicht in de behoeften van patiënten aan zelfmanagementondersteuning. Deze uitkomsten zijn gepubliceerd (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hex.12346/abstract).

4) De realist review laat zien wat de werkbare mechanismen zijn in bestaande zelfmanagementinterventies. Er is een artikel ingediend bij een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

5) De focusgroepen en interviews met patiënten zijn gebruikt voor de ontwikkeling van de interventies. Er wordt samen met proeftuinen aan wetenschappelijke artikelen gewerkt.

6) De SEPSS-36 meet de zelf-effectiviteit en gedrag op het gebied van zelfmanagementondersteuning. Een internationaal wetenschappelijk artikel over de validatie van de SEPSS wordt ingediend. De SEPSS-36 is ingevuld door verpleegkundigen in het Erasmus MC en wordt in studentenprojecten gebruikt voor andere zorginstellingen.

7) De Rotterdamse curriculum scan is uitgevoerd. Er wordt gewerkt aan een vakpublicatie hierover.

 

Verspreiding en implementatie

Op basis van resultaten hebben we verschillende workshops en presentaties verzorgd voor verpleegkundigen, onder meer binnen het Erasmus MC, Laurens Zorg aan Huis en landelijke congressen. Ook op internationale wetenschappelijke congressen zijn resultaten gepresenteerd. Meer informatie over de laatste ontwikkelingen op dit gebied zijn te vinden in onze nieuwsbrieven: zorginnovatie.hr.nl/nl/Projecten/Zelfmanagement-en-Participatie/Nurse-cc/

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The world-wide rise in chronic disease demands a shift from traditional provider-centered care toward collaborative care, in which facilitating patients’ self-management is a key component. Self-management is a person’s ability to manage a chronic condition (symptoms, treatment, physical and psychosocial consequences, and life style changes) in such a way that optimal quality of life is achieved. Healthcare providers should be fully equipped to provide adequate self-management support (SMS). Nurses, with their central role in patient care, are expected to take the lead in this direction, implying that new competencies need to be developed and trained.

NURSE-CC (NUrsing Research into Self-management and Empowerment in Chronic Care) is an ambitious, joint effort of researchers and nurses of Rotterdam University, Erasmus University and Erasmus MC together with other partners to boost nursing research and SMS-innovations for people with chronic conditions (CC) treated in Erasmus MC.

 

AIMS

In a dual approach, this program aims to (1) enhance (the effectiveness of) self-management support provided by nurses to people with CC; (2) improve nurses’ competencies and nursing education in this regard. The ultimate aim is excellent care provision. The two research themes are theoretically guided by the Framework Self-Management (adapted from the Chronic Care Model) and the Five-A’s Model.

 

TARGET GROUPS

Theme 1: patients with CC treated in selected settings in Erasmus MC and the nurses involved in their care. Target groups are adolescents with various CC (and their families); adults and elderly patients with cancer, rheumatoid arthritis, or end-stage renal disease, who are both able and willing to engage in self-management.

Theme 2: nurses of various educational levels working with chronic patients in outpatient and inpatient care in Erasmus MC; nurse educators of the nursing schools; nurse students at the various levels of nursing.

 

STRATEGY & DELIVERABLES

A practice-oriented approach is employed, combining research with action. Research efforts of (PhD) students, nurses and researchers will be amalgamated in various academic workshops, labelled NURSE-CC Laboratories, which will function as Quality Improvement Collaboratives.

Promising interventions will be selected on the guidance of a review of the evidence base, qualitative synthesis of patients’ preferences, and outcomes of focus group sessions with nurses and patients. Selected interventions will next be implemented. Implementation will be guided by mixed methods research providing new evidence on process and outcomes. Nurses’ competencies will be evaluated and new training materials for SMS will be developed.

 

THEME 1 EFFECTIVENESS OF SMS INTERVENTIONS

Theme 1 follows the steps of the Intervention Mapping Approach to develop tailored SMS interventions in close collaboration with the nurses who are to use these. This starts with exploring needs, experiences, and best practice examples of SMS interventions as applied by nurses in Erasmus MC (1.1) through interviews; by collecting evidence from different angles: through a realist review of the literature focusing on the effectiveness of a selected number of interventions (1.2) and by conducting a qualitative synthesis to elicit experiences with SMS of patient groups treated in the NURSE-CC Labs (1.3). Subsequently, focus group discussions with patients and nurses from the NURSE-CC laboratories will help select interventions (1.4). The results of the previous projects will be translated into specific "change objectives" and used for intervention development for specific target groups, and for the development of a common evaluation framework across the NURSE-CC labs. Effects of the implementation of tailored SMS interventions will be evaluated through a controlled cluster trial. The interventions in the NURSE-CC Labs will be evaluated before and after implementation on the levels of patient and professionals; and outcomes will be compared with those of the control departments where care as usual will be provided. A mixed methods design will be employed (1.5).

 

THEME 2 NURSE ATTITUDES & COMPETENCIES

Nurses’ attitudes and preferences toward SMS will be explored in a Q-methodological study (2.1) to reveal different attitude profiles. A ´Body of Knowledge & Skills for SMS´ (BOKS-SMS; 2.2) will describe the required knowledge, attitudes and skills for SMS in nursing professionals of levels 4, 5 and APN. Through a Delphi study, consensus on the BOKS-SMS will be reached. Using the BOKS-SMS and SMS-profiles, attitudes and competencies of nurses working in Erasmus MC will be explored though a repeated survey and structured observations (2.3). A scan of existing curricula in nursing educational programs in Rotterdam area (2.4) will be performed. The BOKS-SMS will be supplemented with a Tool-BOKS-SMS (2.5) containing practical instruments and tools for nurse educators to reform their education.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website