Projectomschrijving

NURSE-CC (NUrsing Research into Self-management and Empowerment in Chronic Care) was een onderzoeksprogramma van Hogeschool Rotterdam, Erasmus MC en EUR (2012-2017). De doelstellingen waren:

  1. Het vergroten van de effectiviteit van zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen
  2. Het verbeteren van verpleegkundige competenties en onderwijs hierover.

Praktische handvaten voor opleiding en praktijk

Verpleegkundigen hebben uiteenlopende visies over zelfmanagementondersteuning. In de praktijk hebben zij moeite dit vorm te geven. In NURSE-CC zijn praktische handvaten ontwikkeld voor opleiding en praktijk. Patiënten waarderen persoonsgerichte, brede ondersteuning die verder gaat dan alleen ‘medische’ zaken. Zij willen meebeslissen, begrip en praktische steun - ook voor hun naasten. Verpleegkundige interventies ontwikkeld binnen NURSE-CC sluiten hierbij aan, omdat zij uitgaan uit van een brede visie, een actieve rol van patiënten en coaching bij het stellen van haalbare doelen. Zo dragen ze bij aan betere ondersteuning van zelfmanagement.

Interview met AnneLoes van Staa over Nurse-CC

Nieuwsbrieven Nurse-CC

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website