Projectomschrijving

Achtergrond

Met de toename van patiënten met een complexe zorgvraag, neemt ook de complexiteit van de zorg toe. Deze complexiteit van zorg en zorgverlening vraagt andere competenties van de hulpverleners. Klinisch redeneren, het gebruik van wetenschappelijke resultaten, gezamenlijke besluitvorming en coördinatie van zorg zullen een steeds belangrijker onderdeel van de zorg uitmaken. Om deze competenties in de praktijk te integreren, zijn in dit project 2 academische leerwerkplaatsen opgezet. 

Methode 

Binnen deze leerwerkplaatsen hebben verpleegkundigen, studenten en onderzoekers uit verschillende beroepsgroepen uit het ziekenhuis én de thuiszorg, samengewerkt aan het optimaliseren van de zorg voor de cardiologische patiënt en een ernstig ziek kind. We hebben op de leer-werkplaatsen themadagen georganiseerd met masterclasses, 'whole system in the room' bijeenkomsten (evaluatie met alle betrokkenen) en 'follow the patiënt' (huisbezoeken). Ook is gewerkt aan de onderzoek vaardigheden van studenten. 

Resultaat 

Ervaringen na 2 jaar zijn positief. Zowel de studenten verpleegkunde, als de verpleegkundigen en docenten zijn overtuigd van de meerwaarde van deze leeromgeving. De inbreng van de patiënt werd door allen ervaren als indrukwekkend en waardevol. Het project is uitgevoerd in een gelijkwaardige en goede samenwerking tussen de HBO-V (Hogeschool van Amsterdam), het Amsterdam UMC (locatie AMC), Allerzorg en Cordaan. 

Meer informatie

Interview


Fit for Practice-projectleider Ton van den Broek en 4e-jaars hbo-verpleegkundestudent Rob Bakker vertellen in een interview meer over hun ervaringen met de 2 academische leerwerkplaatsen.

> lees het interview

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website