Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De onderzoekslijn Complex Care heeft zich gericht op mensen met meerdere chronische ziekten die zorg nodig hebben. Deze zorg is complex doordat mensen vaak verschillende zorgverleners bezoeken, de richtlijnen niet goed te gebruiken zijn bij deze groep en mensen regelmatig acuut in het ziekenhuis worden opgenomen. In dit project hebben we verschillende projecten uitgevoerd:

 

1. Verbeteren van zorgcoördinatie en revalidatie van thuiswonende ouderen met complexe zorgvragen na een acute ziekenhuisopname;

2. Het toepassen en onderzoek van samen beslissen bij ouderen met multimorbiditeit;

3. Het verbeteren van de medicatieveiligheid in de transitie van ziekenhuis naar huis;

4. Het vergroten van de instroom in de wijkverpleging vanuit de HBO-V door tijdens de opleiding verbeteringen in het curriculum door te voeren waardoor beeldvorming kan veranderen.

 

Met de uitgevoerde projecten hebben we de zorg voor complexe patienten verder kunnen verbeteren door samen te werken met ziekenhuizen, wijkverpleegkundigen, verpleeghuizen en kennis-en opleidingsinstellingen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We hebben een aantal belangrijke resultaten en producten opgeleverd:

 

- een gestructureerd zorgpad voor cardiologische patiënten die na ontslag uit het ziekenhuis revalidatie en transitional care nodig hebben

- een interprofessionele training waarbij verpleegkundigen en fysiotherapeuten samen getraind worden om de zorg na ziekenhuisopname te verbeteren

- een model voor samen beslissen (SDM-OLD) met trainingsmodule voor artsen en materiaal voor patienten

- een gevalideerde observatielijst om samen beslissen bij mensen met multimorbiditeit te scoren (OPTION-MCC)

- een gevalideerde rode vlaggenlijst, waarmee bijwerkingen van medicatie herkend kunnen worden. Deze rode vlaggenlijst wordt omgezet in een app

- een samenwerking en trainingsmodel waarmee wijkverpleegkundigen medicatieverificatie kunnen uitvoeren en met apotheker kunnen overleggen

- een vragenlijst om de beeldvorming van HBO-studenten met betrekking tot wijkverpleegkundige zorg te kunnen meten

- een overzicht van onderwijskundige interventies die ingezet kunnen worden om beeldvorming te veranderen

- een minor wijkverpleegkundige zorg, die door HBO-V studenten in jaar 3 gevolgd kan worden.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veel patiënten hebben meerdere aandoeningen en gezondheidsproblemen. Onze gezondheidszorg kenmerkt zich echter door behandeling per ziekte. Deze patiënten zien daardoor veel hulpverleners met te vaak een matige onderlinge afstemming. Ook richtlijnen die wetenschappelijke inzichten samenvatten en hulpverleners helpen bij medische beslissingen, stellen vaak een ziekte centraal.

 

Doel

Binnen de onderzoekslijn ‘COMPLEX CARE’ wordt onderzocht hoe niet de ziekte, maar de patiënt meer centraal kan staan.

 

Werkwijze

In 4 deelprojecten wordt geëxperimenteerd met:

1. het beleggen van de regie van zorg bij wijkverpleegkundigen (casemanagement)

2. het centraal stellen van patiëntvoorkeuren in medische beslissingen (shared decision making)

3. maatregelen ter verbetering van medicatieveiligheid bij gebruik van verschillende medicijnen

4. onderwijs voor (aankomende) verpleegkundigen in zorg voor complexe patiënten

 

Een secundaire doelstelling van de onderzoekslijn en het TWD II programma is het bestendigen van een infrastructuur voor multidisciplinair verpleegkundig onderzoek. In het afgelopen jaar zijn bij het AMC & de HVA grote stappen gezet; er zijn 2 bijzonder lectoren aangesteld; Bianca Buurman als lector Transmurale Ouderenzorg en Hester Vermeulen als lector Evidence-Based Peri-Operatieve Zorg. Binnen het COMPLEX CARE programma werken momenteel 5 promovendi en in totaal zijn er 15 verpleegkundigen bezig met een promotietraject. Binnen een jaar zal dit ook leiden tot een leerstoel.

 

In samenwerking het de VUmc en InHolland wordt gewerkt aan opbouwen van de onderzoeksinfrastructuur in beide centra.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het afgelopen jaar hebben we binnen het onderzoeksprogramma vooral gewerkt aan het opzetten van het project en het verder bouwen aan de onderzoeksinfrastructuur voor multidisciplinair verpleegkundig onderzoek.

 

In het afgelopen jaar zijn bij het AMC & de HVA grote stappen gezet; er zijn 2 bijzonder lectoren aangesteld; Bianca Buurman als lector Transmurale Ouderenzorg en Hester Vermeulen als lector Evidence-Based Peri-Operatieve Zorg. Binnen het COMPLEX CARE programma werken momenteel 5 promovendi en in totaal zijn er 15 verpleegkundigen bezig met een promotietraject. Binnen een jaar zal dit ook leiden tot een leerstoel.

 

In samenwerking het de VUmc en InHolland wordt gewerkt aan opbouwen van de onderzoeksinfrastructuur in beide centra.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The prevalence of patients with complex care needs, due to multimorbidity and health conditions such as depression, pain, cognitive impairment and disabilities in activities of daily living is expected to increase due to demographic changes. The new professional code of the Dutch Nurses’ and Caregivers' Association (V&VN) indicates that patients with complex care needs will become the core patient group that nurses are taking care of. The COMPLEX CARE research program aims to contribute to excellent nursing practice, education and research in patients with complex care needs.

 

The program will lead to four PhD-trajectories focusing on improving:

1. Nurse-coordinated care and rehabilitation in community-living patients with complex care needs after an acute hospital admission;

2. The application of clinical reasoning and shared-decision making in patients with complex care needs;

3. Medication safety in complex patients who are receiving home care by focusing on strategies to empower both nurses and patients;

4. Evidence-based education on complex care in bachelor nursing programs as well as in continuing nursing education programs.

 

For daily clinical practice, the COMPLEX CARE research program contributes to further evidence-based development of the coordinating role of the community nurse to improve casemanagement instead of single disease management. It will also strengthen existing collaborations with regional and national partners, such as hospitals, home care organizations, professional organizations (e.g., V&VN community care, geriatrics, Netherlands Society of Cardiovascular Nursing), and client representatives. By collaborating with the Dutch Institute on Health Care Improvement/CBO and Vilans, the expertise centre on long-term care, we are able to scale up results from studies into clinical practice and implement them on the national level.

 

For education, the results of the research program will be implemented and evaluated in the bachelor training for nurses, in close collaboration and line with bachelor training of medical doctors, allied professions, and post-initial training of nurses, to improve competencies in caring for complex patients. At the regional level, we will closely collaborate with the bachelor programs in nursing of the Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS), and InHolland University of Applied Sciences. For post-bachelor training of nurses collaboration is intensified with the Amstel Academy. Furthermore, we will collaborate with the National Meeting of Schools of Nursing (LOOV) to implement the evidence-based program on education in complex care on the national level.

 

For nursing research, this program leads to a solid and permanent research infrastructure on complex care that is embedded within strong existing research lines of the Academic Medical Center (AMC). It strengthens the existing collaboration with the AUAS,as well as regional and (inter)national partners in the field of health care. In line with the vision of the AMC, and in accordance with successful international research infrastructure models, research by nurses is positioned in a multidisciplinary model by closely collaborating with medical research lines. A multidisciplinary approach in clinical practice, education, and research is considered to be essential in treatment and care of the increasing number of patients with multimorbidities. Patient-centered care and research, in stead of discipline-centered research, is a main principal of the AMC. Furthermore, the own investments in a regional nursing research infrastructure lead to a professorship and two associate professorships for senior nursing researchers financed by the AMC and the AUAS. The professorship will be converted into a strategic professorship within five years.

 

The results of the research described in this proposal will be dissiminated in national and international guidelines and by aiming at high-ranking publications.

 

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website