Projectomschrijving

De onderzoekslijn Complex Care heeft zich gericht op mensen met meerdere chronische ziekten die zorg nodig hebben. Deze zorg is complex doordat mensen vaak verschillende zorgverleners bezoeken, de richtlijnen niet goed te gebruiken zijn bij deze groep en mensen regelmatig acuut in het ziekenhuis worden opgenomen. In dit project hebben we verschillende projecten uitgevoerd:

 1. verbeteren van zorgcoördinatie en revalidatie van thuiswonende ouderen met complexe zorgvragen na een acute ziekenhuisopname
 2. toepassen en onderzoek van samen beslissen bij ouderen met multimorbiditeit
 3. verbeteren van de medicatieveiligheid in de transitie van ziekenhuis naar huis
 4. vergroten van de instroom in de wijkverpleging vanuit de hbo-v door tijdens de opleiding verbeteringen in het curriculum door te voeren waardoor beeldvorming kan veranderen

Resultaat

Met de uitgevoerde projecten hebben we de zorg voor complexe patiënten verder kunnen verbeteren door samen te werken met ziekenhuizen, wijkverpleegkundigen, verpleeghuizen en kennis- en opleidingsinstellingen. We hebben een aantal belangrijke resultaten en producten opgeleverd:

 • een gestructureerd zorgpad voor cardiologische patiënten die na ontslag uit het ziekenhuis revalidatie en transitional care nodig hebben
 • een interprofessionele training waarbij verpleegkundigen en fysiotherapeuten samen getraind worden om de zorg na ziekenhuisopname te verbeteren
 • een model voor samen beslissen (SDM-OLD) met trainingsmodule voor artsen en materiaal voor patienten
 • een gevalideerde observatielijst om samen beslissen bij mensen met multimorbiditeit te scoren (OPTION-MCC)
 • een gevalideerde rode vlaggenlijst, waarmee bijwerkingen van medicatie herkend kunnen worden; deze rode vlaggenlijst wordt omgezet in een app
 • een samenwerking en trainingsmodel waarmee wijkverpleegkundigen medicatieverificatie kunnen uitvoeren en met apotheker kunnen overleggen
 • een vragenlijst om de beeldvorming van HBO-studenten met betrekking tot wijkverpleegkundige zorg te kunnen meten
 • een overzicht van onderwijskundige interventies die ingezet kunnen worden om beeldvorming te veranderen
 • een minor wijkverpleegkundige zorg, die door hbo-v studenten in jaar 3 gevolgd kan worden

Promoties


De promotie van Ruth-Pel Littel komt onder andere voort uit de onderzoekslijn Complex Care en de DICO-studie. Bekijk haar proefschrift op de website van de Universiteit van Amsterdam.

Effect van onderwijs op beeldvorming wijkverpleging

Terwijl het werk van wijkverpleegkundigen veelzijdiger en uitdagender is geworden, kiezen relatief weinig hbo-verpleegkunde-studenten voor een baan in de wijk. In een interview vertelt Margriet van Iersel hoe meer en beter opgeleide studenten kiezen voor de wijkverpleging.

> Lees het interview

Intensieve begeleiding oudere hartpatiënten na ziekenshuisopname

Promovendi Patricia Jepma en Lotte Verweij onderzochten of het effectief is om kwetsbare ouderen na de ziekenhuisopname begeleiding aan huis te bieden. Het blijkt vooral zaak de juiste categorie patiënten in het vizier te krijgen.

> Lees meer over hun aanbevelingen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website